Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-91/2004/18

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Comix System Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Nagymágocs) eljárás alá vonttal szemben gazdasági erőfölénnyel való visszaélés, valamint versenykorlátozó megállapodás miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban, tárgyaláson kívül, meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

I.

 • 1.

  A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 67. § (1) bekezdése, illetve 70. §-a alapján 2004. június 2-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Comix System Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi (továbbiakban: Comix) Kft. ellen.

 • 2.

  A Versenytanács a 2005. március 24-én kelt, Vj-91/2004/13. sz. határozatában az eljárás szünetelését rendelte el 60 napos időtartamra mert a vizsgált franchise megállapodások által megvalósított versenykorlátozás, tekintettel az érintett vállalkozások együttes alacsony piaci részesedésére a legszűkebben meghatározott érintett piacon, csak igen csekély mértékben képes korlátozni a gazdasági versenyt.

 • 3.

  Az eljárás alá vont vállalta, hogy törli a franchise megállapodásokban a franchise-vevők által alkalmazott árakra vonatkozó kikötéseket. Mivel a jogsértéssel összefüggésben közvetlen kárveszély nem volt látható, a 75. § (1) bekezdés b) pontjának való megfelelés egyben a jogsértés orvoslása érdekében tett vállalást is jelentette.

 • 4.

  A fenti határozatot az eljárás alá vont 2005. április 6-án vette kézhez. Erre tekintettel az utóvizsgálat 2005. június 6-án indult.

II.

 • 5.

  Az eljárás alá vont vállalkozás 2005. április 5-i, illetve 2005. április 22-i beadványaiban becsatolta azokat az iratokat, amelyek igazolják, hogy a Versenytanács fenti határozatában szereplő, önként vállalt kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

 • 6.

  Az utóvizsgálati jelentésben (Vj-91/200/17. sz. irat) foglaltak alapján megállapítható, hogy az eljárás alá vont és a franchise partnerei között nincs olyan szerződéses rendelkezés hatályban, amely minimálárra, vagy a forgalmazási terület rögzítésére vonatkozna.

 • 7.

  Mindezekre tekintettel, a Tpvt. 76. § (3) bekezdésének c) pontja szerint a versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

 • 8.

  E határozat elleni jogorvoslat lehetőségét a Tpvt. 82. § (1) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2005. július 18.