Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-58/2004/24

A Gazdasági Versenyhivatal a Vektor Általános Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság (új néven: Metőtech-Ért Általános Kereskedelmi és Szolgáltató Rt., cím: Győr), a Huntraco Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. ( Budaörs), Mc Cormick Tractors International Ltd. (Doncaster, United Kingdom) és a Laverda S.p.A. (Breganze, Italy) eljárás alá vontakkal szemben versenykorlátozó megállapodás és összehangolt magatartás miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 72. § (1) a) pontja alapján elfogadta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozattal szemben a kézhezvételétől számított 30 napon belül az eljárás alá vont a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel élhet.

Indoklás

I.

Tényállás

1. Az eljárás tárgya

 • 1.

  Az eljárás annak vizsgálatára indult, hogy az eljárás alá vont traktor gyártó vállalkozások és magyarországi forgalmazóik közötti kizárólagos forgalmazási megállapodások sértik-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11.§-ában szabályozott, a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmáról szóló rendelkezéseket.

2. Az eljárás alá vontak

 • 2.

  A Vektor Rt. 1996-ban került bejegyzésre. Tevékenysége többek között mezőgazdasági gépek nagykereskedelme, melyen belül erőgép és munkagép-értékesítést végez. Az értékesítés mellett technológiai szolgáltatásokkal és szakmai tanácsadással is foglalkozik, ami igen fontos a versenyképesség és a hatékonyság növelése érdekében, különös hangsúllyal az EU csatlakozásra.

 • 3.

  A Huntraco Rt. 1991-ben alakult. Tevékenységei közé tartozik az építőipari és bányászati gépek nagykereskedelme, emelő és anyagmozgató gépek gyártása, mezőgazdasági gépek gyártása és nagykereskedelme, gépek kölcsönzése. A Huntraco-nak több nagyobb társasággal - Caterpillar, Ingersoll Rand, AGCO, Amazonen-Werke - áll szerződéses kapcsolatban, melyek alapján azok termékeit forgalmazhatja Magyarország területén. Ezek a társaságok pl. mezőgazdasági traktorokat, árokásó rakodókat, erdészeti gépeket, permetező gépeket gyártanak.

 • 4.

  A McCormick Tractors International Ltd. (továbbiakban: McCormick) az Egyesült Királyságban bejegyzett társaság, mely az Argo S.p.A olasz társaság egyik leányvállalata. Az 1990-es évek végéig a CASE IH társaság tulajdonában volt, de miután a CASE IH összefonódott a New Holland csoporttal, az Európai Bizottság előírta a Doncaster-ben (Anglia) található gyár és az ott gyártott termékek értékesítését. Ezt vásárolta meg az Argo S.p.A. A McCormick Európában, Ausztráliában, Új-Zélandon, Dél-Afrikában és újabban az USA-ban is kialakította disztribúciós hálózatát. Jelentős történelmi múltra visszatekintő gyártó, mely mezőgazdasági gépek - traktorok - gyártásával foglalkozik. Olyan korszerű gyártókapacitással rendelkezik, melynek hatékonysága és gazdaságossága elismert a traktorgyártó iparágban.

 • 5.

  A Laverda S.p.A. (továbbiakban: Laverda) Olaszországban bejegyzett társaság, mely szintén az Argo S.p.A leányvállalata, egyben a McCormick testvércége. A Laverda is korábban egy másik társaság, a Fiatagri tulajdonában volt, de 1999. végére különböző fúziókon keresztül ez az anyacég is a New Holland csoport tagjává vált. A McCormick-hoz hasonlóan a Laverda is ezen fúzió miatt kerülhetett az Argo csoporthoz. Székhelye Breganze. Profiljaként a betakarítógép gyártás említhető.

3. Az érintett piac

 • 6.

  Az érintett termékpiac a mezőgazdasági gépek átfogó piacán belül a traktorok és a kombájnok piaca. Az érintett piac egy kereskedelmi vertikum; a gyártó - nagykereskedő magyarországi disztribútorok felé történő értékesítésének piaca. A magyar disztribútorok piaci tevékenységüket illetően vegyes képet mutatnak, köszönhetően a piac kicsi méretének. Ugyanis a disztribútorok kis- és nagykereskedőként egyaránt működnek.

 • 7.

  Az általános magyarországi helyzetet tekintve kitűnik, hogy a mezőgazdasági termelésben jelenleg 113.000 traktor vesz részt, és egy traktorra mintegy 50 hektár terület jut. Ez nemzetközi összehasonlításban nem túl jó paraméter, hiszen csak harmada az EU átlagának, és csak ötöde a német és osztrák traktorellátottságnak. Hasonlóak jellemzőek a kombájnellátottságra is. Nem sokkal több, mint 12.000 kombájn van használatban, így az egy kombájnra jutó betakarításra váró terület országosan és átlagosan 250 ha, ami az uniós átlagnak több mint háromszorosa.

 • 8.

  A magyar traktor és kombájnpiac 2003-ban számos szereplő volt jelen, az eljárás alá vont olasz és egyesült királyságbeli vállalkozások egyik termékkategóriában sem közelítették meg a 10 %-os részesedést. [1]

4. A kifogásolt megállapodások

 • 9.

  A McCormick és a Laverda külön-külön az általuk gyártott termékekre kizárólagos forgalmazási megállapodást kötöttek a Vektor Rt-vel 2002. január 1-jén. Tekintettel arra, hogy a gyártók nem voltak megelégedve a Vektor Rt. forgalmazásával, mind a McCormick, mind a Laverda felmondta a szerződést 2004. január folyamán, valamint minden fennálló piaci kapcsolatot felszámoltak a társasággal (szállítás, garanciális igények teljesítése, stb.). A társaságok közötti üzleti kapcsolatok tehát 2002. január 1-től 2004. január hónapig tartottak. Ezt követően 2004. februárban a McCormick és a Laverda a Huntraco Rt-vel állapodtak meg egy szándéknyilatkozat keretében a termékek forgalmazásáról azzal a céllal, hogy a jövőben egy végleges forgalmazói szerződés megkötésére kerülhet sor.

 • 10.

  A McCormick traktorai, traktorok alkatrészei és a kapcsolódó berendezésekre vonatkozóan 2002. január 1-jén kötötte meg 5 évre szóló szerződését a Vektor Rt-vel (továbbiakban: Megállapodás 1). Ennek értelmében a Vektor kizárólagos forgalmazóvá vált a számára kijelölt körzetben: Magyarországon, Szlovákiában és Jugoszláviában. A Vektor kizárólagos jogosultságot szerzett arra, hogy a gyártó termékeit és alkatrészeit forgalmazza a körzetében, de nem tehet ígéretet a gyártó ügynökeként a termékek és alkatrészek értékesítésére és nem vállalhat a gyártó nevében semmilyen kötelezettséget. A Vektor a McCormick hozzájárulása nélkül nem lehet érdekelt, vagy érintett olyan termék vagy alkatrész gyártásában vagy forgalmazásában, illetve nem lehet viszonteladója olyan terméknek, mely a McCormick termékeivel versenyzik. További előírás, hogy a Vektor a számára kijelölt körzeten kívül - aktívan - nem kereshet vásárlókat, nem létesíthet üzletágakat és nem tarthat fenn forgalmazói lerakatokat. Ezen kívül olyan vásárlónak sem értékesíthet, akiről tudja, hogy a vásárlónak szándékában áll újraértékesíteni a termékeket vagy az alkatrészeket más országokba, régiókba vagy olyan körzetekbe, amely kívül esik a Vektor körzetén. Végül, egyáltalán nem értékesíthet - sem aktívan, sem passzívan - olyan vásárlónak más országban, régióban vagy olyan körzetbe, amely kívül esik a saját körzetén. A McCormick maga közvetlenül értékesíthet a Vektor területén is. A Vektor egyébként szabadon alkalmazhatja saját árpolitikáját a termékek és alkatrészek értékesítése és forgalmazása tekintetében. A Vektornak a megállapodásban vállalnia kellett, hogy egy minimális vásárlási mennyiséget fog teljesíteni a McCormick-kal szemben. Ha pedig ezt nem tudja teljesíteni, a McCormick megfoszthatja kizárólagos forgalmazói státusától, illetve kötelezheti arra, hogy vásárolja meg a kikötött termék mennyiséget.

 • 11.

  A Laverda szintén 2002. január 2-án kötötte meg szerződését (Megállapodás 2) a Vektorral, mely nagyban hasonlít a McCormick-kal kötött megállapodáshoz. E szerződés értelmében is a Vektor 5 évre szóló kizárólagos jogosultságot szerzett Magyarország, Szlovákia és Jugoszlávia területére a Laverda termékek (kombájnok, nagy négyszögletes bálázók, körbálázók), eredeti pótalkatrészek importálására, viszonteladására és szerviz szolgáltatásra. A Vektor itt is köteles csak és kizárólag a saját körzetében végezni tevékenységét, nem végezhet viszonteladást és segítő szolgálatot az Európai Unión belüli semmilyen területen. Saját zónáján kívül a forgalmazó sem saját szervezetén keresztül közvetlenül, sem pedig harmadik felek által közvetetten nem szervezheti, propagálhatja vagy segítheti elő a szerződéses termékek és alkatrészek értékesítését, nem láthat el vevőszolgálatot, nem állíthat fel és nem tarthat fenn lerakatokat, raktárakat. Azaz sem aktívan, sem passzívan nem fejthet ki tevékenységet, nem értékesíthet a saját körzetén kívül. A Vektor nem importálhat és értékesíthet semmilyen olyan terméket, mely versenyezne a Laverdával. Ugyanakkor a gyártó is kötelezettséget vállalt magára azzal, hogy a gyártó sem közvetlenül, sem közvetetten nem exportálhatja és adhatja el a termékeket harmadik feleknek a zónán belül. A Laverda fenntartotta magának a jogot arra, hogy saját maga is értékesíthessen a kijelölt területen. A Vektornak itt is vállalnia kellett, hogy évente egy minimális mennyiséget importál. További megkötés, hogy a Vektor a szerződéses termékeket és eredeti pótalkatrészeket olyan áron adhatja el a végső vevőknek, ami nem alacsonyabb a gyártó által javasolt árnál. A megállapodás szerint azonnali felmondási ok, ha a forgalmazó nem tartja be a verseny kizárását, vagy ha a forgalmazó a saját zónáján kívül szervezi tevékenységét, illetve a forgalmazó nem tartja be a minimális vásárlási mennyiséget.

 • 12.

  A McCormick - miután felmondta szerződését a Vektorral - 2004. február 3-án írta alá a Huntraco-val a szándéknyilatkozatot (Szándéknyilatkozat 1), melynek célja, hogy a felek később egy végleges szerződés keretében részletesen rendezzék kapcsolatukat, ami a McCormick termékek magyarországi értékesítésére vonatkozik. Így ez a szándéknyilatkozat egyfajta előszerződésként fogható fel. A végleges szerződés megkötésének feltétele, hogy a Huntraco 2004. december 31-ig minimum 78 db. traktort vásárol a McCormick-tól. A szándéknyilatkozat tartalmazza, hogy a jövőben a Huntraco a McCormick hivatalos márkakereskedője lesz, és kizárólagos jogosultságot fog kapni Magyarországon a McCormick termékekre, alkatrészekre és szervizanyagokra.

 • 13.

  A Laverda - hasonlóan a McCormick-hoz - 2004. január 13-án szándéknyilatkozatot írt alá a Huntraco-val (Szándéknyilatkozat 2), amely szintén egy előszerződésnek tekinthető. Tartalma fedi a Szándéknyilatkozat 1 tartalmát, annyi eltéréssel, hogy a felek abban állapodtak meg, hogy ha a Huntraco a 2004. január és 2004. szeptember 30. közötti időszakra megfelelő számú megrendelést ad le, október 1-jén megkötik a végleges szerződést.

II.

A vizsgálati jelentés

 • 14.

  A vizsgáló először is megállapította, hogy a Megállapodás 1 és 2 olyan elemeket tartalmaz, mely alkalmas lehet a verseny torzítására.

 • 15.

  A Megállapodás 1:

  • -

   2.3 pont: kizárólagos beszerzési klauzula;

  • -

   2.3.4 pont: továbbértékesítés tilalma, párhuzamos kereskedelem tilalma;

  • -

   2.3.5 pont: kijelölt területen kívüli értékesítés tilalma, aktív és passzív eladás tilalma;

  • -

   2.7 pont: a piac területi alapon történő felosztása;

  • -

   3.1 pont: minimális vásárlási mennyiség kikötése.

 • 16.

  A Megállapodás 2 aggályosnak tartott pontjai:

  • -

   A "Zóna" c. rész második és negyedik bekezdése: aktív eladási tilalom kikötése;

  • -

   A "Minimális vásárlás, a forgalmazó értékesítési célkitűzése" c. rész: minimális vásárlási mennyiség kikötése;

  • -

   Az "Eladási feltételek" c. rész: minimális értékesítési ár meghatározása;

  • -

   "A jelen megállapodás felmondása" c. rész, mely szerint: "Az alábbiak szolgáltatnak okot az azonnali felmondásra: [...] - ha a forgalmazó nem tartja be a verseny kizárását, [...] - ha a forgalmazó megszegi azon kötelezettségét, hogy elérje és fenntartsa a megállapodott minimális vásárlási mennyiségeket".

 • 17.

  A minimális vásárlási mennyiség megítélésével kapcsolatban idézte a Bizottság vertikális korlátozásokról szóló iránymutatását (2000/C 291/01 (152) bekezdés), mely szerint a vevőt sújtó mennyiségi kényszer a versenytilalom egy enyhébb formája, ahol a szállító és a vevő közötti megállapodás szerinti kötelezettség vagy ösztönző rendszer arra készteti a vevőt, hogy beszerzéseit túlnyomórészt egy szállítónál tegye meg. Ez a kényszer - a Bizottság szerint - a versenytilalmi kötelezettséghez hasonló, de gyengébb kizárási hatásai vannak.

 • 18.

  A vizsgáló ezt követően megvizsgálta, hogy a vonatkozó csoportmentesítő kormányrendeletek alkalmazhatóak-e. A Huntraco-val kötött szándéknyilatkozatokkal kapcsolatban a vizsgáló figyelembe vette, hogy a felek még a gazdasági kapcsolatok kiépítésének fázisában állnak.

 • 19.

  Összességében a vizsgáló szerint a márkák közötti verseny erőssége arányaiban csökkenti a külföldi eljárás alá vontak szerződéses feltételeinek a hatását a teljes piacra. A Vektorral kötött megállapodásoknak van ugyan gazdasági versenyt korlátozó hatásuk, de annak jelentőségét a fentieken túl még tovább csökkenti az eljárás alá vontak csekély piaci részesedése, ami a Tpvt. 13.§-ának alkalmazását vonja be. Ennek alapján a megállapodás csekély súlya miatt az eljárás törvénybe ütköző magatartás hiánya miatti megszüntetését indítványozta, valamennyi eljárás alá vont vonatkozásában.

III.

Az eljárás alá vontak álláspontja

 • 20.

  A Vektor Rt. eredetileg azért fordult a GVH-hoz, hogy a McCormick és a Laverda ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tárgyában tegyen bejelentést, mivel azok megszegve a szerződéseket, megszakították vele a kapcsolatot, illetve tisztességtelen úton információkat szereztek meg tőle. A bejelentést e vonatkozásban a GVH elutasította a gazdasági erőfölény fennállta hiányában.

 • 21.

  A Huntraco előadta, hogy 2003. novemberben a hannoveri Agritechnika mezőgazdasági gépkiállításon lépett kapcsolatba a McCormick és Laverda társaságokkal, majd 2004. elején megkötötték a szándéknyilatkozatokat, mely alapján a Huntraco a jövőben kizárólagos forgalmazó lehet Magyarország területén. A Huntraco a szerződéses termékeket értékesítheti más országokból érkező vásárlóknak, illetve olyanoknak, akik azt továbbértékesítési célból vásárolják, valamint külföldre is eladhat. Minimális vásárlási mennyiség pedig azért került meghatározásra, mert a szállító társaságok bizonyos piaci részesedés elérését tartják kívánatosnak. Minimális eladási árról azonban nem egyeztek meg. A 2004. április 29-ig pedig még nem történt eladás az üzleti kapcsolatuk során. A Huntraco és a Laverda, valamint Huntraco és a McCormick közötti üzleti kapcsolatok nem esnek a Tpvt. 11.§-ában szabályozott tilalom alá, ráadásul a 13.§ miatt sem minősülhetnek tilalmazottnak, mivel a McCormick piaci részesedése 2002-ben 5 %-ot sem elérő volt, melyek azóta csak visszaesést mutatnak.

 • 22.

  A McCormick előadta, hogy piaci részesedése mind a magyarországi, mind a nyugat-európai össz-traktoreladások piacán csekély mértékű. Így semmi okot nem lát arra, hogy a McCormick és disztribútorai közötti szerződések versenyellenesek lennének akár a magyar versenytörvény, akár a Római Szerződés alapján. A Vektorral fennálló kapcsolat alatt a Vektor 2002-ben 153, 2003-ban 52 terméket adott el.

 • 23.

  A Laverda arra hivatkozással, hogy a Megállapodás 2 rendelkezései alapján valamennyi vitás kérdés rendezése az olaszországi vicenzai bíróság hatáskörébe tartozik, semmilyen nyilatkozatot nem juttatott el a GVH részére, a rendbírságot kiszabó határozat ellenére sem.

IV.

Jogi háttér

 • 24.

  A Tpvt. 1. §-a szerint a törvény hatály kiterjed a természetes és a jogi személyeknek, valamint a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoknak - ide értve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is a VI. fejezetben szabályozott magatartások kivételével - a Magyar Köztársaság területén tanúsított piaci magatartására, kivéve, ha törvény eltérően rendelkezik.

 • 25.

  A Tpvt. 11. § (1) bekezdése szerint tilos a vállalkozások közötti megállapodás, amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejthet, illetve fejt ki. A (2) bekezdés pontja példálózó jelleggel tartalmazza azokat az eseteket, melyek versenykorlátozást valósíthatnak meg, melyekből kiemelhető:

  • a)

   a vételi vagy az eladási árak, valamint az egyéb üzleti feltételek közvetlen vagy közvetett meghatározása;

  • b)

   az előállítás, a forgalmazás, a műszaki fejlesztés vagy a befektetés korlátozása vagy ellenőrzés alatt tartása;

  • c)

   a beszerzési források felosztása, illetve a közülük való választás lehetőségének korlátozása, valamint a fogyasztók meghatározott körének valamely áru beszerzéséből történő kizárása;

  • d)

   a piac felosztása, az értékesítésből történő kizárása, az értékesítési lehetőségek közötti választás korlátozása.

 • 26.

  A Tpvt. 13. § (1) bekezdése szerint nem esik a tilalom alá a megállapodás, ha csekély jelentőségű. A (2) bekezdés értelmében akkor csekély jelentőségű a megállapodás, ha a megállapodást kötő feleknek és az azoktól nem független vállalkozásoknak az együttes részesedése az érintett piacon a tíz százalékot nem haladja meg. Nem lehet azonban csekély jelentőségű az a megállapodás, mely

  • a)

   a vételi vagy az eladási árak versenytársak közötti közvetlen vagy közvetett meghatározására, vagy

  • b)

   a piac versenytársak által történő felosztására vonatkozik.

 • 27.

  A Tpvt. 16.§-a értelmében a Kormány rendeletben mentesítheti a megállapodások meghatározott csoportjait a 11.§-ban foglalt tilalom alól, melyről a Tpvt. 17. §-ban foglalt szempontok figyelembe vételével rendelkezhet.

 • 28.

  A Tpvt. 17.§-a szerint a GVH egyedi kérelem alapján hozott határozattal mentesítheti a 11.§-ban foglalt tilalom alól a megállapodást vagy tervezett megállapodást, ha

  • a)

   az hozzájárul a termelés vagy a forgalmazás ésszerűbb megszervezéséhez, vagy a műszaki vagy a gazdasági fejlődés előmozdításához, vagy a környezetvédelmi helyzet vagy a versenyképesség javulásához;

  • b)

   a megállapodásból származó előnyök méltányos része a fogyasztóhoz jut;

  • c)

   a gazdasági verseny velejáró korlátozása vagy kizárása a gazdaságilag indokolt közös célok eléréséhez szükséges mértéket nem haladja meg; és

  • d)

   nem teszi lehetővé az érintett áruk jelentős részével kapcsolatban a verseny kizárását.

 • 29.

  A Tpvt. 72.§ (1) bekezdés a) pontja szerint az eljáró versenytanács az eljárást megszünteti, ha nem látja indokoltnak annak folytatását, illetve megállapítja, hogy az ügyfél a törvénybe ütköző magatartás hiányában nem marasztalható el.

V.

A versenytanács döntése

1. A Tpvt. alkalmazhatósága

 • 30.

  A Tpvt. 1.§-a felhatalmazást ad a GVH részére, hogy minden olyan vállalkozással szemben fellépjen, és a versenyfelügyeleti eljárásban eljárás alá vont ügyfélként kezeljen, akiknek piaci magatartása a Magyar Köztársaság területén fejt ki hatást. A vizsgált megállapodások vertikális értékesítési kapcsolatot teremtenek egy-egy külföldi és magyar székhelyű vállalkozás között, mely kapcsolat lényege, hogy a magyar vállalkozások jogosultságot szereznek a gyártók termékeinek hazai forgalmazására. Ebből kifolyólag megállapítható, hogy a külföldi székhelyű eljárás alá vontak termékeik továbbértékesítésére kötött megállapodásaikkal olyan piaci magatartást tanúsítottak, melynek hatása egyértelműen a magyar piacon jelenik meg.

 • 31.

  Ennek kapcsán irreleváns, hogy a felek a forgalmazási megállapodásban kötöttek-e ki és ha igen, milyen szervnek a jogviták rendezésére vonatkozó kizárólagos illetékességét. A GVH által indított versenyfelügyeleti eljárás ugyanis nem a szerződésből származó vitás kérdés rendezésére irányult. A GVH feladata - hasonlóan az Európai Bizottsághoz - a gazdasági verseny tisztaságának és szabadságának védelme a versenytörvény értelmében, és törvény adta feladatai elvégzése érdekében hatósági szerepben felléphet - a Tpvt. területi hatályra vonatkozó rendelkezését figyelemben tartva - minden olyan vállalkozás ellen, melynek magatartása a gazdasági verseny korlátozását valósítja, valósíthatja meg.

 • 32.

  Ennek kapcsán irreleváns, hogy a felek a forgalmazási megállapodásban kötöttek-e ki és ha igen, milyen szervnek a jogviták rendezésére vonatkozó kizárólagos illetékességét. A GVH által indított versenyfelügyeleti eljárás ugyanis nem a szerződésből származó vitás kérdés rendezésére irányult. A GVH feladata - hasonlóan az Európai Bizottsághoz - a gazdasági verseny tisztaságának és szabadságának védelme a versenytörvény értelmében, és törvény adta feladatai elvégzése érdekében hatósági szerepben felléphet - a Tpvt. területi hatályra vonatkozó rendelkezését figyelemben tartva - minden olyan vállalkozás ellen, melynek magatartása a gazdasági verseny korlátozását valósítja, valósíthatja meg.

2. A Tpvt. 11. § és 13. § alkalmazása

 • 33.

  A magyar jog és a Tpvt. alkalmazhatóságának megállapítása után a Versenytanács a vizsgált magatartások törvénybe ütközőségét tekintette át. Amint azt a vizsgáló is előadta, a Megállapodás 1 és 2 kizárólagos forgalmazási szerződésként írhatóak le, melyek több olyan pontot is tartalmaznak, amelyek alkalmasak lehetnek a gazdasági verseny korlátozására. Erre vonatkozóan pedig a Tpvt. 11. §-a tilalmat fogalmaz meg. Ez a tilalom azonban nem feltétlen, a törvény több szempontból is kivételt, illetve mentesítést enged meg alóla.

 • 34.

  Így a Tpvt. 13. §-a kimondja, hogy a csekély jelentőségű megállapodások nem esnek a tilalom alá. A 13.§ azzal a törvényhozói szándékkal született, hogy vannak ugyan megállapodások, amelyek érintik a versenyt, de csekély súlyuknál fogva nem alkalmasak arra, hogy hátrányosan befolyásolják azt. A csekély súlyú megállapodások tehát nem alkalmasak arra, hogy a piaci folyamatokat megzavarják, a versenyt akadályozzák, korlátozzák vagy torzítsák, mivel az abban résztvevő felek piaci súlya jelentéktelen. Amennyiben a vizsgálat arra a következtetésre jut, hogy a megállapodás az érintett felek piaci részesedése folytán csekély súlyú, úgy fölösleges elemzés tárgyává tenni a vonatkozó csoportmentességi rendeleteket.

 • 35.

  A jelen ügyben megállapítást nyert, hogy a Vektorral kötött kizárólagos forgalmazói szerződések csekély súlyúak. A vizsgálat által feltárt bizonyítékok alapján a Vektor, illetve rajta keresztül mind a McCormick, mind a Laverda részesedése a magyar traktor és kombájn piacon igen alacsonynak mondható, messze nem éri el a 13. § szerinti 10 %-ot. Mivel ebben az ügyben vertikális kapcsolatokról, azaz nem versenytársak közötti horizontális viszonyról van szó, nem jön számításba a csekély jelentőségű megállapodások kivétele alóli két alkivétel.

 • 36.

  Ami a Huntraco-val kötött szándéknyilatkozatokat illeti, azok nem tekinthetők a Tpvt. 11. § alapján versenyjogilag értékelhető, piaci versenyt korlátozó megállapodásoknak. Az érdemi megállapodások elfogadását követően kerülhet sor azok versenyjogi értékelésére. Megjegyzendő, hogy 2004. május 1-jét követően vizsgálni kell a tagállamok közötti kereskedelem érintettségét is, melynek fennállása esetén a megállapodásnak a közösségi versenyjogi szabályoknak kell megfelelni, amelyek egyebek mellett a Tpvt. 13. §-hoz képest eltérő módon határozzák meg a csekély jelentőség fogalmát.

 • 37.

  A Versenytanács mindezek alapján valamennyi eljárás alá vont vonatkozásában az eljárás megszüntetését látta indokoltnak.

3. Eljárási kérdések

 • 38.

  A Tpvt. 72. § (1) a) pontja szerint a versenytanács az eljárást a vizsgáló jelentése alapján megszünteti, ha nem látja indokoltnak annak folytatását, illetve megállapítja, hogy az eljárás alá vont ügyfél a törvénybe ütköző magatartás hiányában nem marasztalható el. A 73. § szerint a versenytanács akkor tűz ki tárgyalást, ha - egyebek mellett - a 72. § (1) a) pont szerinti intézkedésre "nincs szükség". Szintén a 73. § az versenytanács előzetes álláspontjának megküldését tárgyalás kitűzése esetére írja elő. E jogszabályi rendelkezések alapján, amennyiben a vizsgáló által feltárt tényállás alapján további bizonyítás nélkül is egyértelműen megállapítható, hogy az eljárás alá vontak magatartása csekély piaci részesedésük okán nem ütközik a Tpvt. 11. §-ba és az eljárás további szakaszában sem várható ezzel ellentétes álláspontot eredményező bizonyíték előkerülése, úgy a versenytanács tárgyalás kitűzése nélkül is dönthet az eljárás megszüntetéséről. Jelen eljárásban a versenytanács indokoltnak látta alkalmazni e fordulatot, tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont vállalkozások a rendelkezésre álló bizonyítékok szerint nem folytattak törvénybe ütköző magatartást.

 • 39.

  A Tpvt. 77. § j) pontja alapján a Tpvt. 72. § (1) a) pontja szerinti - tárgyaláson kívüli - eljárás megszüntetés is érdemi határozatnak minősül. A jogorvoslati jogot ennek megfelelően a Tpvt. 83. § biztosítja.

Budapest, 2004. november 19.


Jegyzetek

 • :: d1e193

  forrás: Gödöllői Agrártudományi Egyetem önkéntes alapon végzett adatgyűjtése