Vj-15/2004/17

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Kalangya Kkt. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt indított eljárás során tartott nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozásnak a "Mi otthonunk" című lap példányszámára 2003. második felétől 2004. februárjáig adott valótlan tájékoztatása a fogyasztók megtévesztésére alkalmas.

E magatartás folytatását a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül megtiltja.

Vele szemben 500.000.- (azaz Ötszázezer) Ft bírságot szab ki, melyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557. számú bírságbevételi számlájára.

E határozat ellen az eljárás alá vont vállalkozás a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálat iránti keresettel élhet.

Indoklás

I.

A Versenytanács az ügyfél előadása, a csatolt írásbeli bizonyítékok, a többször módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. § nyomán készült vizsgálati jelentés alapján az alábbi tényállást állapította meg:
Az újságkiadásban elkülönült piacot alkotnak azok a kiadványok, amelyek tartalmát az otthonteremtéssel kapcsolatos építési, berendezési, jogi, pénzügyi, stb. tudnivalók teszik ki képes riportokkal, cikkekkel illusztráltan. E lapok kisebb-nagyobb mértékben olyan reklámokat, hirdetéseket is közzétesznek, amelyeket a hirdetők célszerűnek tartanak az adott profilú lapokban elhelyezni.
A kiadványok havi-kéthavi-negyedévi rendszerességgel jelennek meg. Széles választékukat az alábbi összeállítás szemlélteti.

1) Havilapok

Kiadó

Nyomtatott példányszám

Ár/Ft

Alaprajz

BertelsmannSpringer Magyarország Kft.

6-8.000 ( előfizetés útján)

nincs adat

Családi Ház

- " -

60.000

355,-

Építés-szerelés

TERC Kft.

10.000

800,-

építőMester

BertelsmannSpringer Magyarország Kft.

10-12.000

nincs adat

Házak

Police Press Kft.

nincs adat

298,-

Magyar Építéstechnika

Iposz Építőipari, Épületgépészeti és Faipari Bizottsága

10.000 (előfizetés útján)

8.600,- (éves előfizetéssel)

Magyar Installateur

Magyar Épületgépészek Szövetsége

8.000 (előfizetés útján)

5.400,- (éves előfizetésel)

Első Otthonunk (Magyar Esküvő melléklete)

Terra Média Kft.

min. 30.000

645,-

Lakáskultúra

Axel Springer- Budapest Kiadói Kft.

90.000

425,-

Lakáskultúraplusz

Axel Springer- Budapest Kiadói Kft.

nincs adat

nincs adat

Otthon

Sanoma Budapest Kiadói Rt.

65824 (átlagosan eladott példányszám)

395,-

SzépLak

Környezetkultúra Kiadói Kft.

57.000

375,-

2) Kéthavi lapok

Kiadó

Nyomtatott példányszám

Ár/Ft

Ajtó-Ablak Spektrum

Spektrum Lap-és Könyvkiadó Kft.

7.000

749,-

Atrium

Sanoma Budapest Kiadói Rt.

10.000

1495,-

Építész Spektrum

Spektrum Lap- és Könyvkiadó Kft.

7.000

990,-

Építő Ötletek

Proxon Média Kiadó és Reklám Kft

35.000

158,-

Magyar Építő Fórum

MAÉP Kiadó Kft.

3-5.000 (csak előfizetés útján)

1.190,-

Modern Házak, Lakások

Atzo Kiadó Kft.

40.000

nincs adat

Szép Házak

Szép Házak Kft.

100-105.000

395,-

Új Magyar Építőművészet

Magyar Építőművészek Szövetsége

4.200 (előfizetés és könyvesbolti terjesztés útján)

1.300,-

Burda Édes Otthon

M-Medien Group Kft.

50.000

395,-

Fürdőtippek

Somi `96. Bt.

30.000

345,-

Harmónia Lakberendezés, Házépítés

Nexus Duna-Média

nincs adat

235,-

Interieur

Novodesign Kft.

15.000

980,-

Kertparádé

Atzo Kiadó Kft.

30.000

nincs adat

Klasszikus Otthonok Romantikája

KOR Kiadó Bt.

nincs adat

446,-

Konyhatippek

Somi `96. Bt.

30.000

345,-

Otthonteremtő

Atzo Kiadó Kft.

30.000

nincs adat

Polgári Otthon

Panoráma Kft.

44.000

nincs adat

3) Negyedéves megjelenésű lapok

Kiadó

Nyomtatott példányszám

Ár/Ft

Álomház & Álomkert

Álomház- Álomkert Kft.

25.000

450,-

Facility Management

BertelsmannSpringer Magyarország Kft.

6.000 (előfizetés útján)

nincs adat

Intelligens Épület (Magyar Építéstechnika, Magyar Installateur, Elekrto-installateur melléklete)

EIB Felhasználói Club

18.000

ingyenes

Öko Házak

Kreatív Stúdió 2000 Bt.

20.000

298,-

A részletezett lapok közül is kiemelendő a Lakáskultúra, az Otthon, a Széplak, a Szépházak című lapok, amelyeket szokásosan egy-egy alkalommal több, mint 50.000 példányban nyomnak és áruk a Lakáskultúra kivételével nem éri el példányonként a 400.- Ft-ot sem.
Az eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: Kkt.) 1994. december 20-án alakult, s 1995. áprilisa óta lappiaci szereplő. 2003. évi nettó árbevétele 162.000.000.- Ft volt.

2000. februárjában lépett az országos piacra a Mi otthonunk című havonta megjelenő időszaki kiadványával. Ez a lap vélt vagy valós egyedi jellegzetességei ellenére hasonló az ismertetett lapokhoz, azokon belül is elsősorban a kiemelt lapokhoz azzal, hogy 2004. februárjáig legfeljebb 24.000 példányban nyomtatták ki megjelenésenként, és példányonkénti ára 395.- Ft. Terjedelme több, mint száz oldal, amelyet úgy ér el, hogy a lapba fűznek egy mellékletet, amelyet szakmai lapnak is neveznek.
A lap terjesztését a Hírker és a Lapker Rt. végzi akként, hogy az értékesítetlen példányokat (remittendát) visszajuttatja a Kkt-nak, amely azt kiállításokon, vásárokon árusítja, illetve célzottan házasulandóknak, építkezőknek, stb. ingyenesen eljuttatja.
Az otthonteremtéssel foglalkozó célzott személyeknek, szervezeteknek történő ingyenes lapjuttatás is a Kkt. marketing tevékenységének része, amivel egyrészt a megjelentetett reklámok, hirdetések sikerének, másrészt a lapba történő reklámok, hirdetések megrendelésének esélyét kívánja növelni.
A Kkt. együttműködik a médiumokkal, hogy kölcsönös érdekeltség alapján a lapot népszerűsítse.
A Kkt. az Interneten is közöl tájékoztatást a Mi otthonunk című kiadványról. 2003. júliusától 2004. februárjáig az Internetes honlapján azt közölte "Főlap" címszó alatt, hogy a lap példányszáma 50.000. 2004. februárjában ez a közlés valós volt, mert a Kkt. 2004. januárjában összesen 50.000 példányban rendelte meg a nyomdától a Főlapot, s vele együtt azonos példányszámban a befűzött mellékletet, mint a 2004. februárjában megjelenő számot.
2004. február 10-én a honlap már nem tartalmazott lappéldányszámra vonatkozó tájékoztatást, mert a Kkt. azóta elhagyja ennek közlését. A Kkt. a 2004. februári szám címlapján arra hívta fel a figyelmet, hogy megújult a honlapja.
2004. márciusában ismételten 50.000 volt a nyomtatott lappéldány és a honlapon ugyancsak nem szerepelt példányszámközlés.
2004. áprilisában 36.000 volt a nyomtatott lappéldány.
A Kkt. 2003-ban 225.000.- Ft-ot költött a lap internetes ismertetésére. Az internetes honlapon kívül a Kkt. az ötvenezres példányszámot közvetlenül nem hirdette, de az egyéb módon folytatott reklámozásának eleme a honlap elérhetőségének közlése.

II.

A Gazdasági Versenyhivatal 2004. január 19-én a Tpvt. 69. § (1) bekezdésére figyelemmel, a Tpvt. 70. § (1) bekezdése alapján azért indított eljárást a Kkt. ellen, mert vélelmezte, hogy az 50.000 példányszámra vonatkozó közlése valótlan, amely alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.
Az ügyben készült vizsgálati jelentés a jogsértés megállapítását, bírság kiszabását indítványozta.

III.

A Kkt. jogsértés hiányában az eljárás megszüntetését kérte.
Előadta, hogy a lap sajátos terjesztése, amelynek folytán a remittendát nem zúzzák be, hanem különféle módon, esetleg ingyenesen is eljuttatják az olvasókhoz, a lapot a példányszám alapján történő piaci megítéléshez képest felértékeli. Ugyanis a hirdetők szerinte nem az internetes honlapi közlésre alapítják hirdetési döntéseiket, hanem a vonzó, minőségi laptartalomra.
Az eljárás korábbi szakaszában előadta, hogy az internetes honlapján megjelenő 2003. évi Médiaajánlatban azért jelent meg az 50.000-es példányszám, mert a két lapot egybevonta, s így az eredmény 48.000 lett. Utóbb előadását úgy módosította, hogy a lapegybevonást maga sem tartotta a példányszámnövelés indokának, hanem csak azt közölte a kifogásolt tájékoztatással 2003-ban, hogy 2004-ben már 50.000 példányban fog megjelenni a lap. Ígéretét 2004. február és március hónapokban tudta betartani.

IV.

A Tpvt. 8. § (1) bekezdése értelmében tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. Ennek minősül különösen a Tpvt. 8. § (2) bekezdése szerint, ha az áru lényeges tulajdonsága tekintetében valótlan tényt, vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak egyebek mellett.
A nyomtatott sajtótermékek, s azon belül az adott ügyhöz kapcsolódóan az otthonteremtéssel foglalkozó lapok lényeges tulajdonságai a lapterjesztési jellemzők, a forgalmazási és az értékesítési adatok, az olvasottsági mutatók és nem utolsósorban konkrétan a lap példányszáma. Az ilyetén piaci közlések elsősorban a lapokban hirdető fogyasztók választását befolyásoló körülmények, mert ezeknek a tájékoztatásoknak a birtokában döntenek, hogy a lapok széles választékából azt válasszák a versenytársi lapok közül, amelyik tájékoztatása alapján hirdetéseik sikerének esélye nagyobb. Éppen ezért tiltott ezekről a lényeges tulajdonságokról a Tpvt. III. fejezetébe ütköző versenyjogellenes tájékoztatást adni, mert a fogyasztók választását tisztességtelenül befolyásolhatja, amiértis a versenytársak jogszerűtlenül kerülhetnek piaci hátrányba a tőlük elforduló fogyasztók tisztességtelenül befolyásolt piaci döntése következtében.
A Kkt. által sem vitatottan versenytársi termék elsősorban a Lakáskultúra, az Otthon, a Széplak, stb. lapok, amelyek egymást a fogyasztók két köre szempontjából maradéktalanul helyettesítik. A hirdetést megrendelő fogyasztó abban érdekelt, hogy a hasonló tematikájú, részben hirdetések megjelentetésével foglalkozó minél nagyobb számban megjelenő lapok felületeit rendelhesse meg, míg az olvasó fogyasztók lapválasztása szempontjából a példányszámnak ilyen súlya nincs, csak annak van jelentősége, hogy a lap össztartalma az olvasói, hirdetéskeresői igényt kielégítse.
A Versenytanács nem vonja kétségbe, hogy a hirdető fogyasztók szempontjából fontos a lap rendszeresített ingyenes eljuttatása - akár remittendaként is - az otthonteremtésben érintett piaci szereplőkhöz, és fontos a lapszínvonal is, amely a tárgyhoz nem tartozóan szubjektív megítélésű, nem befolyásolja a példányszám lényeges tulajdonságkénti minősítését és nem kisebbíti köztudomású jelentőségét.
A kiemelt versenytársi lapok sorában a Mi Otthonunk maximum havi 24.000 nyomtatott példányszámát tekintve az utolsó, a szélesebb piacon pedig a középmezőnybeli piaci helyet foglalja el a fentebb közölt táblázat adataiból levonhatóan. E piaci helyzetmegítélés javítását szolgálta a bizonyítottan 2003. II. félévében közzétett 50.000-es példányszám, amely több, mint 50 %-kal haladta meg a valós nyomtatott példányszámot még akkor is, ha a Versenytanács a Kkt. javára átlagos, valós nyomtatott példányszámként 24.000 példányt fogad el.

A módosított 1997. évi LVIII. törvény (Grtv.) 15. § (2) bekezdése feljogosítja és kötelezi a hivatalt, hogy megtévesztő reklámozás esetén eljárjon és alkalmazza a Grtv-vel együtt hatályosuló Tpvt-t. A Grtv. 17. § (3) bekezdése szerint a reklámozó Kkt-t terhelte az eljárásban kifogásolt honlapi állítás bizonyításának terhe.
A Tpvt. 9. §-a alapján a használt kifejezéseknek a mindennapi életben elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e. Ennek megfelelően a Versenytanácsnak abban kellett állást foglalnia, hogy a fogyasztók miképpen értelmezhették a példányszámot. Önmagában az internetes tájékoztatásban használt "Főlap" címszó arra enged következtetni - az általános piaci gyakorlattal egybehangzóan -, hogy a példányszám megállapításánál figyelmen kívül marad a behúzott, azaz egyszerűen kivehető, avagy befűzéssel rögzített, önállóan nem értékesíthető melléklet. Ezt igazolja a lap kivitele, amelyből az adott esetben szembetűnően megállapítható, hogy a melléklet a lap része, függetlenül külön oldalszámozásától, a lapba kerülésének körülményeitől, már csak azért is, mert önálló impresszummal, ISSN számmal a lapból megállapíthatóan nem rendelkezik. Igy az mondható, hogy a melléklet a Mi Otthonunk című lap terjedelmét növeli, amit a Kkt. internetes közlésében a "több, mint 100 oldal terjedelem" kifejezés használatával maga is tudat. A Kkt. azon magyarázata az 50.000-es példányszám jogszerű használatára nem volt elfogadható, hogy az a Főlap és a melléklet olyan "egybevonásának", "egy lapban két lap" elhelyezésének a következménye, ami a példányszámot számszakilag mintegy megduplázza, és ezáltal a kifogásolt magatartást versenyjogszerűvé teszi.
De versenyjogszerűvé a kifogásolt magatartást nem teszi a Kkt. ugyan 2003-ban adott, de állítólagosan 2004-re értendő közlése, hiszen a Kkt. ilyetén tervének közlése hiányában a fogyasztók csak úgy érthették, hogy 2003-ban a "Mi otthonunk" havonta 50.000 példányban jelenik meg.

Mindezek alapján a Versenytanács az 50.000 példányszám valótlan állításának a Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pontjába ütközését megállapította. A jogsértés megállapításán túl (Tpvt. 77. § (1) bekezdés d) pont) a magatartás folytatását is megtiltotta, mert a Kkt. saját előadása szerint a havi 50.000 példány nyomtatását nem tudja biztosítani.

A Gazdasági Versenyhivatal gyakorlatában rendkívül csekély összegű bírság kiszabásánál (Tpvt. 78. §) figyelembe vette a lap éles versenyben elfoglalt szerény piaci helyét, a jogsértés 2003. második felére tehető folyamatos, magas költséggel nem járó tanúsítását, az állított és a valós példányszám közötti 50 %-os különbséget, amiértis a bírság kiszabásától eltekinteni nem tudott.
Nem értékelte a Kkt. javára az eljárás megindítását követően alkalmazott példányszámközlés megszüntetését, mert ezzel a lap egyik lényeges tulajdonságára vonatkozó tájékoztatás sérült.

A határozat kihirdetésekor a Kkt. a határozat elleni megtámadási jogáról lemondott, ezért a Tpvt. 83. §-ban írt jogorvoslati jog nem illeti meg.

Budapest, 2004. április 8.