Vj-53/2003/46

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a D-ÉG Épületgépészeti Kereskedelmi Rt. (Dunaújváros) ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés gyanúja miatt indított eljárásban tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel lehet kérni.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal annak kivizsgálásra indított versenyfelügyeleti eljárást a D-ÉG Épületgépészeti Kereskedelmi Rt. ellen, hogy az eljárás alá vont a 2002. év januárjától alkalmazott értékesítési rendszerrel kapcsolatban megsértette-e a Tpvt. 21.§-ának rendelkezéseit, különösen azzal, hogy az általa kizárólagosan forgalmazott Dunaferr radiátorokra vonatkozó szerződéskötést az ún. egyéb anyagok forgalmazásától tette függővé.

I.

Az eljárás alá vont

 • 1.

  Az eljárás alá vontat 1997-ben a Dunaferr Dunai Vasmű Rt., a Dunaferr Lemezalakító Kft. (a továbbiakban: DLA Kft.), a Dutrade Rt. és magánszemélyek alapították.

  Jelenleg az eljárás alá vont többségi tulajdonosa (62%-os üzleti részesedéssel) a Dunaferr Dunai Vasmű Rt. 32%-os részesedéssel rendelkezik a Bossa Kft., egy magánszemély pedig 6%-os részesedéssel bír.

 • 2.

  Az eljárás alá vont létrehozatalára a DLA Kft-nél 1997-ben végrehajtott azon kapacitásbővítő beruházással összefüggésben került sor, melynek eredményeként a DLA Kft. kapacitása a radiátorok gyártása terén közel megháromszorozódott. Az eljárás alá vont a DLA Kft. kizárólagos belkereskedelmi partnereként finanszírozási, értékesítési és marketing tevékenységet lát el. Éves szinten a DLA Kft. által gyártott Dunaferr radiátorokat megvásárolja, azt készletezi, a készletezést finanszírozza, illetve ellátja a radiátorok értékesítéséhez szükséges logisztikai feladatokat. Feladata a központosított beszerzés, az országos marketingakciók akciók irányítása, az egész hálózatra kiterjedő kontrolling tervező és elemző rendszer működtetése, a vagyonkezelés.

  Az eljárás alá vont eredeti célja az volt, hogy 80%-ban radiátort, 20%-ban egyéb kapcsolódó termékeket forgalmazzon, azonban ez utóbbiak értékesítése jelentős mértékben nőtt, s 2002-ben az összértékesítési volumen mintegy kétharmadát tették ki az egyéb kiegészítő termékek.

  Az eljárás alá vont üzleti tevékenységében ún. egyéb anyagnak minősülnek a fűtési rendszer elemei (kazán, termosztát, szivattyú, automata légtelenítő, csőrendszer stb.), a lakáson belüli egyéb (nem fűtési) berendezések elemei és szerelési anyagai, segédanyagai (klímaberendezések, ivóvíz ellátására szolgáló csővezeték stb.).

II.

Az eljárás alá vont vizsgált magatartása

 • 1.

  A DLA Rt. az 1997-ben végrehajtott kapacitásnövelő beruházás megvalósítása után beszüntette a közvetlen értékesítést, s termékeinek kizárólagos forgalmazásával a részben általa és erre a célra létrehozott eljárás alá vontat bízta meg. A DLA Kft. által előállított radiátorok nem szerezhetők be közvetlenül a gyártótól, csak az eljárás alá vont közvetítésével vásárolhatók meg.

  A 2002. év januárjától az eljárás alá vont az általa forgalmazott termékek értékesítésére új rendszert alkalmaz.

  A Dunaferr radiátorok értékesítése a következők szerint történik:

  • -

   a DLA Kft. a radiátorokat kizárólag az eljárás alá vont részére értékesíti,

  • -

   a radiátorokat a D-ÉG Áruházak (D-ÉG Kft-k) forgalmazzák a D-ÉG Pont Épületgépészeti Üzletlánc (a továbbiakban: D-ÉG Pont Hálózat) tagjai, valamint szerződött partnerek, viszonteladók, szerelők, kivitelezők és lakossági fogyasztók részére. Jelenleg nyolc D-ÉG Áruház működik, amelyből négynek az eljárás alá vont a kizárólagos tulajdonosa (D-ÉG Pécs Kft., D-ÉG Dunaújváros Kft., a budapesti D-ÉG Pest Kft., D-ÉG Nyírség Kft.), a másik négyben legalább 50%-os tulajdonosi részesedéssel rendelkezik (a debreceni D-ÉG Hajdúság Kft., D-ÉG Nagykanizsa Kft., a veszprémi D-ÉG Thermoset Kft., a szegedi D-ÉG Thermo-Star Kft.). A D-ÉG Áruházak más településeken is rendelkeznek telephelyekkel (Miskolc, Kisvárda, Kistarcsa, Kecskemét, Szombathely, Kaposvár, Pécs),

  • -

   a D-ÉG Pont Hálózat tagjai, a szerződött partnerek, a viszonteladók, a szerelők és a kivitelezők a radiátorokat továbbértékesítik más vállalkozások, fogyasztók részére.

A D-ÉG Pont Hálózat kialakítását követően a DLA radiátorok beszerzése kétféle módon történhet: a szokásos szállítási szerződés megkötésével vagy a D-ÉG Pont Hálózatba való belépéssel. A 2002. évben 137 tagja volt a D-ÉG Pont Hálózatnak. A 2003. évben hét új vállalkozás csatlakozott, három vállalkozás tagsága szűnt meg.

 • 2.

  Az eljárás alá vont mint rendszergazda, a szállító (az adott D-ÉG Áruház, azaz D-ÉG Kft.) és a D-ÉG Pont Hálózat tagja között egy háromoldalú együttműködési megállapodás jön létre. A tag vállalja, hogy a szállító által forgalmazott Dunaferr radiátorok, tartozékaik és egyéb épületgépészeti termékek belföldi eladásában működik együtt. A megállapodás értelmében meghatározásra kerül a tag éves egyébanyag vállalása alapján az egyébanyag kedvezmény. A megállapodás rögzíti, hogy az éves vállalást negyedévente milyen %-ban kell teljesíteni. A kedvezmény jóváírása negyedévente történik, a pénzügyi elszámolás módszere a kompenzáció.

  A D-ÉG Pont Hálózat üzletszabályzata szerint a tagság feltétele, hogy a terméklistán megjelölt termékek kínálatában tartását, illetve az egységes arculat kialakítását vállalja a belépő. A termékek beszerzése az eljárás alá vont előadása szerint nem kizárólagosan hozzá kötött, azokat a kereskedő bármilyen forrásból beszerezheti. A rendszerhez tartozás lényege az egységes áruválaszték, az egységes arculat, a széleskörű szolgáltatásnyújtás. A felek között a szerződés egy üzleti évre kerül megkötésre, három hónapos felmondási idővel. Az eljárás alá vont kiemelte, a felmondási okok között nem szerepel a kizárólagos szállítótól történő beszerzés megszegése, ilyen megállapodás nem is jön létre a felek között.

 • 3.

  A szerződött partnerekkel létrejövő szerződések tematikája azonos a D-ÉG Pont Hálózat tagjával kötött megállapodáséval, csak - mint az az eljárás alá vont kiemelte - az egységes arculati megjelenítéssel összefüggésben kevesebb kötöttséget tartalmaz.

 • 4.

  Az eljárás alá vont előadta, nem határozza meg a D-ÉG Áruházaknak (D-ÉG Kft-knek), hogy az általuk forgalmazott termékeket milyen áron értékesíthetik. Az egyes D-ÉG Kft-k által alkalmazott árak eltérhetnek.

  A D-ÉG Áruházak (D-ÉG Kft-k) és a D-ÉG Pont Hálózat tagjai között létezik egy eladási ár, azonban akciók, nagyobb mennyiségű beszerzések esetén a tagok további engedményekben is részesülhetnek. A radiátorok esetében létezik egy listaár, de ebből a D-ÉG Áruházak saját döntésük alapján kedvezményeket adhatnak.

 • 5.

  Mint azt az eljárás alá vont előadta és azt az eljárás során egyes piaci szereplőktől beszerzett nyilatkozatok is igazolják, a radiátor árképzésben valamennyi kereskedőt az egységes árlista alapján 25% alaprabat illet meg, s ezen felül sávosan növekvő kedvezményhez juthatnak, azzal, hogy 50 millió Ft feletti vásárlásnál már nem növelhető a mennyiségi kedvezmény mértéke. Egyéb anyag vásárlásakor - meghatározott mennyiség elérése esetén - további kedvezmények érhetők el, amelyeket utólag, a teljesítés függvényében tud érvényesíteni a kereskedő.

 • 6.

  A D-ÉG Pont Hálózathoz tartozó kereskedelmi egységek által bonyolított forgalom aránya a D-ÉG Áruházak összforgalmából 27%. Az összforgalom 45%-át a D-ÉG Áruházakon keresztül a kiskereskedelmi és szerelői kör bonyolítja, 18%-át az egyéb szerződött partnerek, illetve a projekt célú értékesítések.

  A D-ÉG Pont Hálózat tagjai az eljárás alá vont becslése szerint összbeszerzésük 15-40%-át szerzik be a D-ÉG Áruházakból, a fennmaradó beszerzéseiket egyéb forrásból biztosítják.

III.

Az érintett piac

A Tpvt. 14.§-ának (1) bekezdése értelmében az érintett piacot a vizsgált termék vagy szolgáltatás (áru) és a földrajzi terület figyelembevételével, ezek kombinációjaként kell meghatározni. Az eljárással közvetlenül érintett árun túlmenően a piacmeghatározás szempontjából a (2) bekezdés alapján figyelembe kell venni az azt - a felhasználási célra, az árra, a minőségre és a teljesítés feltételeire tekintettel - ésszerűen helyettesíteni képes árukat (keresleti helyettesíthetőség), valamint a kínálati helyettesítés szempontjait. A Tpvt. 14.§-ának (3) bekezdése szerint földrajzi terület az, amelyen kívül a fogyasztó nem vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett tudja az árut beszerezni, vagy az áru értékesítője nem vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett tudja az árut értékesíteni.

III/1.

Az érintett termékpiac

 • 1.

  A jelen versenyfelügyeleti eljárásban érintett áruknak minősülnek az épületgépészeti termékek, amelyek más termékekkel jellemzően nem helyettesíthetők. Az épületgépészeti termékek körén belül megkülönböztetendő az eljárás szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bíró fűtőtestek, ezen belül is a radiátorok részpiaca, amelyen az eljárás alá vont az általa kizárólagosan forgalmazott Dunaferr panelradiátorokkal és csőradiátorokkal van jelen.

 • 2.

  Az épületgépészeti piacon az eljárás alá vont közlése szerint országos szinten négy vállalkozás ér el nettó 6-13 milliárd Ft forgalmat, a piac 44%-át lefedve: a D-ÉG Hálózat (az eljárás alá vont és a vele szerződött, hozzá tulajdonosi szerkezetük által is kapcsolódó D-ÉG Áruházak, 8-10%-os piaci részesedéssel), a Szatmári Kft. (12-14%), a MART Kft. (4-6%) és a Megatherm Kft. (4-6%). A piacon rajtuk kívül még 20-25, köztük több újonnan megjelent, tőkeerős vállalkozás van jelen.

  Az eljárás alá vont kiemelte, hogy az ország egyes régióiban a D-ÉG Áruházak (D-ÉG Kft-k) székhelyük vonzáskörzetében nem piacvezetők, egyes esetekben még az első három legnagyobb forgalmat elérő szereplő között sem találhatók meg.

 • 3.

  A magyar fűtőtest piacon meghatározó szerepet töltenek be a panelradiátorok. Az eljárás alá vont nyilatkozata szerint Magyarországon körülbelül 20 féle panelradiátor kapható.

  A magyar panelradiátor piac szereplői között találhatók

  • -

   a magyarországi panelradiátorgyártók [az eljárás alá vont által szolgáltatott adatok szerint a hazai radiátorgyártó piacon a legnagyobb a Vogel & Noot Hőtechnikai Rt. 9 millió m2 radiátor gyártásával. A DLA Kft. 4,7 millió m2 radiátort gyárt (ebből 1,6 m2 radiátort exportra). A Hajdusági Iparművek termelési volumene 200.000 m2],

  • -

   a radiátorokat belföldi forgalmazás céljából importáló vállalkozások (az Áruforgalmi Kft., a Royal Impex Kft., a Szatmári Kft, a Szido Kft. stb.),

  • -

   a radiátorokat elsődlegesen export forgalmazási céljából importáló vállalkozások.

Az eljárás alá vont nyilatkozata szerint a panelradiátorok között a Dunaferr radiátorok részesedése 32,7%. A Rettig csoport részesedése közel 39%, a Caradon csoport részesedése 8,35%. Egyes radiátorok piaci részesedését a következőkben határozta meg:

  • -

   Dunaferr: 32,7%

  • -

   Vogel & Noot: 23,2%

  • -

   Purmo: 15,5%

  • -

   Star: 8,4%

  • -

   Radel: 11,9%

  • -

   Rettig: 6%

A vizsgálat megállapítása szerint az eljárás alá vont piaci részesedése folyamatosan csökken a panelradiátorok eladás terén (2001-ben 58-60%, 2002: 52-55%, 2003: 32,7%). A nem Magyarországon gyártott, importált radiátorok piaci részesedése az elmúlt években folyamatosan nőtt, piaci részesedésük az eljárás alá vont nyilatkozata szerint meghaladja az 50%-ot.

 • 4.

  Az eljárás alá vont szerint az épületgépészeti szakmában a panelradiátorok közvetlen helyettesítői a következők:

  • a)

   öntöttvas radiátorok
   Az öntöttvas radiátorok általában csere esetén kerülnek felhasználásra, éves forgalmi értékük nem jelentős, az eljárás alá vont becslése szerint kb. 100 millió Ft.

  • b)

   alumínium radiátorok
   Az alumínium radiátorokat - amelyekből az eljárás alá vont szerint fele annyit adnak el, mint a panelradiátorokból - széles körben forgalmazzák, nagy választékban találhatók meg a piacon (hazai gyártói az Aluradiátor és Szerkezetgyártó Kft. és a Lehel Elektrolux jászberényi gyáregysége). Az irántuk való keresletet kedvezően befolyásolja a színválaszték és az, hogy több mint 200.000 lakásban ezek a termékek üzemelnek. Az alumínium radiátoros fűtési rendszerben az acéllemez radiátorok nem alkalmazhatók, míg az acéllemezes radiátoros fűtési rendszerben az alumínium radiátorok nem használhatók fel.

  • c)

   csőradiátorok
   A hőleadási funkción kívül a csőradiátorok egyéb célokra is alkalmasak (szárítás, térelválasztás). Az eljárás alá vont szerint hétszer annyi panelradiátor kerül eladásra, mint csőradiátor. A csőradiátorok között a Dunaferr Plussz radiátor piaci részesedése 23,2%.

  • d)

   konvektorok
   Magyarországon mintegy 400.000 lakásban működnek konvektorok (jelentős hazai gyártónak tekinthető a FÉG Konvektor Rt. és a Lampart Rt.). Az eljárás alá vont közlése szerint évente kb. 160.000 darab konvektor kerül eladásra.

  • e)

   egyéb helyettesítő termékek
   Helyettesítő terméknek minősülhetnek az eljárás alá vont megítélése szerint a fűtő-hűtő (fan-coil) rendszerek, a padló- és falfűtés.

III/2.

Az érintett földrajzi piac

Az érintett földrajzi piacnak Magyarország területe minősül, figyelemmel az eljárás alá vont által alkalmazott értékesítési rendszer országos jellegére, illetőleg arra, hogy az érintett termékek beszerzése során jelentős szállítási akadályokkal nem kell számolni.

IV.

Egyes piaci szereplők által szolgáltatott információk

 • 1.

  Egy, az eljárás során tett megkeresésre válaszoló, a D-ÉG Pont Hálózat tagjaként működő vállalkozás megítélése szerint a szerződési feltételek nem hátrányosak. Előadta, csak olyan termékeket vásárol, amelyek ára elfogadható, s ezáltal továbbértékesíthetők, ezért nem kifogásolja, hogy a többletkedvezményhez a Dunaferr radiátorok vásárlása esetén más épületgépészeti termékeket is meg kell vennie. A vállalkozás más radiátort nem forgalmaz. Lehetősége van arra, hogy az egyéb termékeket más vállalkozástól rendelje meg.

 • 2.

  Egy másik, a D-ÉG Pont Hálózat tagjai közé tartozó vállalkozás szerint a szerződési feltételek mindkét fél érdekeinek figyelembevételével készültek. A többletkedvezmény - a radiátor forgalomtól függetlenül - valóban csak egyéb anyagok forgalmazása esetén jár, azonban ez az ő esetében nem olyan mértékű, hogy beszerzési szuverenitását ne őrizte volna meg. Az egyéb anyagok egy része más forrásból is megszerezhető, akkor fordul a D-ÉG rendszerhez, ha a többletkedvezményt kívánja igénybe venni. Általában Dunaferr radiátorokat forgalmaz, de igény esetén más radiátorokat is.

 • 3.

  Az egyik ügyben megkeresett vállalkozás a 2002. évben volt tagja a D-ÉG Pont Hálózatnak. A megkötött szerződés lényeges pontokon nem tért el a szokásos kereskedelmi kondícióktól, előnyösnek tartotta a fizetési feltételeket és a közös marketing akciókat. Az egyéb anyagok vásárlásának a többletkedvezmények szempontjából volt jelentősége. A 2003. évben is fenntartotta az üzleti kapcsolatot, árukapcsolási igénnyel nem találkozott. Függetlenül attól, hogy tagja-e a D-ÉG Pont Hálózatnak vagy sem, a Dunaferr radiátorok beszerzésére több vállalkozás nyújt lehetőséget. A hálózati tagság megszűnésének egyik oka éppen az volt, hogy néhány esetben a beszállítója kedvezőbb árakat tudott biztosítani, mint a rendszerkondíciók. A vállalkozás a Dunaferr radiátorok mellett több más típust is árusít. A minőség és az ár tekintetében nagyságrendi eltérés nem tapasztalható a radiátorok között.

 • 4.

  Egy vállalkozás előadta, a 2002. évben volt a tagja a D-ÉG Pont Hálózatnak. A 2003. évre nem volt hajlandó szerződést kötni, mert igen jelentős értékű egyéb anyag vásárlására lett volna kötelezett, amely feltétele a ténylegesen vásárolt radiátor forgalom után járó többletkedvezménynek. Megítélése szerint az eljárás alá vont mint a Dunaferr radiátorok kizárólagos forgalmazója a piaci viszonyokat nélkülöző kereskedelmi feltételeket kényszeríthet partnereire. A többletkedvezmény egyéb anyag vásárlásától való függővé tétele árukapcsolásnak minősül, ami a Dunaferr radiátorok kizárólagos forgalmazásából eredő gazdasági erőfölénnyel való visszaélés. A vállalkozás a többletkedvezmény miatt kötelezően vásárolandó termékek nagy részét közvetlen forrásból, az eljárás alá vont által kínáltnál jobb feltételekkel vásárolja. Előadta, azok a kereskedők, akik nem tagjai a D-ÉG Pont Hálózatnak, szállítási szerződés alapján juthatnak radiátorhoz. Ebben az esetben nem kötelező az egyéb anyag vásárlása, de ezen vásárlások után is elszámolható bonusz, azonban ez kizárt, mivel ezek a partnerek még a D-ÉG Pont Hálózat árainál is sokkal rosszabb áron jutnak a termékekhez, így ez számukra gazdaságtalan. Kifogásolja, hogy a szállítási szerződéssel a maximális rabatot bármelyik nagyobb kivitelező is elérheti, ami csökkenti az átlagos eladási árat és egyre inkább beszűkíti a viszonteladói tevékenységet. Előadta, azonos paraméterű lemezradiátor a magyar piacon nem szerezhető be, a Vogel és Noot nem tekinthető hazai terméknek, minőségben és árban is a Dunaferr radiátorok felett van. A D-ÉG Pont Hálózat létrejötte nagymértékben generálta az import radiátorok megjelenését, továbbá szűkítve ezzel a hazai radiátor piacát. Ennek tudható be, hogy több vállalkozás elfordult a Dunaferr radiátoroktól, radikálisan csökkentették a Dunaferr radiátorok forgalmát, illetve nem vállalták az együttműködést.

 • 5.

  A versenyfelügyeleti eljárás során megnyilatkozó egyik vállalkozás szerint a Dunaferr radiátorok más gyártmányokkal való kiváltása teljes egészében nem lehetséges. A vásárlók egy része elkötelezett ezen radiátorok mellett, más terméket nem hajlandók választani, így ha egy vállalkozás nem árusít Dunaferr radiátorokat, az kiszorul a piacról vagy jelentős hátrányba kerül az ezeket a radiátorokat kínáló vállalkozásokkal szemben. A vállalkozás kénytelen volt import radiátorokat beszerezni, amelyhez hitelt kellett felvenni, s a költségek csak legalább két év után térülnek meg.

 • 6.

  Egy másik nyilatkozatban előadásra került, az épületgépészeti termékek piacán az eljárás alá vont kb. 10%-os részesedéssel rendelkezik, míg a radiátorok terén részesedésük kb. 40%. Megjegyezte, az eljárás alá vont saját eredményeit folyamatosan felnagyítja, mindazonáltal az eljárás alá vont a radiátor piacon még piacvezető helyzetben van és a többi forgalmazó hozzá igazítja magatartását. Ismeretei szerint a D-ÉG Pont Hálózat tagjai csak Dunaferr radiátorokat árusíthatnak, bár ezt a tagok nagy része nem tartja be. Ezekhez a radiátorokhoz csak a D-ÉG Pont Hálózat tagjai juthatnak hozzá versenyképes áron, de ők is csak akkor, ha egyéb, az eljárás alá vont által forgalmazott termékeket is vásárolnak. A rendszerhez elsősorban kisebb vállalkozások csatlakoztak, olyanok, amelyek a Dunaferr radiátorok forgalmazása nélkül esetleg már tönkre mentek volna. A nagyobbak nem fogadták el a csatlakozást.

 • 7.

  Egy vállalkozás ismertette, nem tagja a D-ÉG Pont Hálózatnak. A Dunaferr radiátorok megvásárlása esetén nem találkozott azzal, hogy más terméket is meg kellene vennie. A radiátorok megvásárlása esetén kínált kedvezmény (25%) igénybe vételéhez nem szükséges más termék megvétele. Lehetősége van arra, hogy a termékeket más szállítóktól is megrendelje. Nemcsak Dunaferr radiátorokat forgalmaz, illetőleg a Dunaferr radiátorokból csekély forgalmat bonyolított az elmúlt időszakban, mert a városban más radiátor is kapható, kedvezőbb áron.

 • 8.

  Az eljárás során megkeresett egyéni vállalkozó szintén nem tagja a D-ÉG Pont Hálózatnak, s az elmúlt hónapokban nem vásárolt Dunaferr radiátort, más radiátort forgalmaz (megítélése szerint a radiátorok minősége és ára kb. azonos), ugyanakkor több nagykereskedéstől is rendelkezik Dunaferr radiátorra vonatkozó árajánlattal.

 • 9.

  A nemcsak Dunaferr radiátort forgalmazó másik vállalkozás ugyancsak nem tagja a D-ÉG Pont Hálózatnak. Előadta, a vásárlások során más, egyéb anyag megvétele nem kötelező, a kedvezmény nem függ ettől. Dunaferr radiátort más vállalkozástól is be tud szerezni.

V.

A vizsgálati jelentés

A vizsgálati jelentés szerint nem állapítható meg az eljárás alá vont gazdasági erőfölénye, figyelemmel a piaci szereplők nagy számára és piaci részesedésére. A szerződési feltételek nem diszkriminálják a vállalkozókat és nem kötnek ki olyan kötelezettségvállalást, amely a szokásos szerződési gyakorlatra tekintettel nem tartozik a szerződés tárgyához. A tradicionális kereskedelmi gyakorlat alapján nyilvánvaló, hogy az egyik fél által ajánlott kedvezmény mértéke függ a másik fél által megvásárolni kívánt mennyiségtől. A felajánlott és elfogadott kedvezmény nagysága a felek közötti megállapodás kérdése lehet. A szerződés nem tartalmaz olyan kikötéseket, amelyek arra utalnának, hogy az egyéb anyag vásárlása kötelező lenne.

A vizsgáló a Tpvt-be ütköző magatartás hiányában a versenyfelügyeleti eljárás megszüntetését indítványozta.

VI.

Az eljárás alá vont védekezése

 • 1.

  Az eljárás alá vont előadta, a D-ÉG Pont Hálózat kialakulásával országos lefedettségű, kiterjedt hálózat formájában, egységes arculattal, egységes marketing tevékenységgel, egységes radiátor árakkal, egységes termékkínálattal és kiemelkedő szolgáltatási színvonallal rendelkező kereskedelmi egységek jöttek létre, amelyek a koncentrált piac előnyeit élvezhetik. Mindennek következménye, hogy a 8-10 éve a piacon működő kereskedők versenytársaivá váltak a D-ÉG Pont Hálózat tagjai, amely a versenyt erősítette a fogyasztók megnyerése érdekében.

  A központi beszerzés következtében az eljárás alá vont az egyéb anyag beszállítóknál elért mennyiségi kedvezmények révén kedvezőbb árakat tud a hálózat részére biztosítani azáltal, hogy a kedvezmények jelentős részét a kereskedőkre származtatja. Ennek végső soron a fogyasztók élvezik előnyeit, mivel a piacon az árverseny a jellemző.

 • 2.

  . Az eljárás alá vont szerint nincs gazdasági erőfölényben, mert

  • -

   piaci részesedése mind a radiátor-, mind az épületgépészeti piacon nem kizárólagos, a piacok sokszereplősek, mindkettőn van vállalkozás, amely nagyobb piaci részesedéssel rendelkezik, vannak országos hálózattal rendelkező versenytársak,

  • -

   az általa értékesített radiátorok a legdrágább radiátorok a piacon,

  • -

   a piacon más helyettesítő termékek találhatók, azokat számos vállalkozás kínálja,

  • -

   szerződéses partnerei szabadon határozzák meg, hogy szerződéses viszonyt létesítenek-e vele vagy más radiátort forgalmazása mellett döntenek. Szerződéses szabadság érvényesül abban is, hogy ha valaki nem vállalja D-ÉG Pont Hálózat tagságát, akkor egyéb szerződött partnerként, szerződéses kötelezettség nélkül vásárolhat radiátort, az adott kedvezmények igénybevételével,

  • -

   a piacon erős a verseny,

  • -

   a piacra való belépés és az onnan történő kilépés számottevő költségekkel és kockázattal nem jár, különleges műszaki, gazdasági vagy jogi feltételek megvalósítását nem igényli.

 • 3.

  Az eljárás alá vont szerint nem valósított meg tiltott árukapcsolást, mivel

  • -

   a D-ÉG Pont Hálózat esetén a tagság feltétele nem a kizárólagos forgalmazás, csak a terméklistán megjelölt (az épületgépészeti termékcsaládhoz, a komplett fűtésrendszerekhez kapcsolódó) termékek kínálatban tartása. A termékek beszerzése nem az eljárás alá vonthoz kötődik kizárólagos jelleggel, azokat a vállalkozások bármilyen forrásból beszerezhetik,

  • -

   értékesítési bázisain egységes árlistát alkalmaz, nyilvános feltételrendszerekkel, azonos feltételekkel, egyénileg kalkulált árak nincsenek, így az átláthatóság biztosított,

  • -

   a szerződött partnerekkel kötött szerződések tematikája azonos a D-ÉG Pont Hálózat tagjai esetében alkalmazottal, csak kevesebb kötöttséget tartalmaz, amely az egységes arculat megjelenítéshez köthető kikötéseket jelenti,

  • -

   a belépés és a rendszerhez való tartozás önkéntességét jelzi, hogy a szerződő felek egy üzleti évre kötik meg a szerződést, három hónapos felmondási idővel,

  • -

   a szerződés nem tartalmaz rendelkezést a kizárólagos szállítótól történő beszerzésről. A D-ÉG Pont Hálózat tagja bárhonnan beszerezheti áruját. A vállalkozás akkor is akadálymentesen szerezheti be a radiátort a D-ÉG Áruháztól (a mindenkire érvényes árkondíciók és kedvezmények alapján), ha az egyéb anyagokat máshol vásárolja meg. Ebben az esetben a vállalkozás legfeljebb bizonyos kedvezményeket nem tud érvényesíteni,

  • -

   a fogyasztók, viszonteladók, egyéb vevők nemcsak a D-ÉG Pont Hálózaton keresztül vásárolhatják meg az eljárás alá vont által kizárólagosan forgalmazott radiátorokat, hanem az Áruházakban is, azaz nem kell csatlakozniuk a Hálózathoz. A csatlakozás egy előnyökkel járó lehetőség, nem feltétele a radiátorhoz való hozzájutás feltétele (a D-ÉG Pont Hálózat a D-ÉG Áruházlánc összforgalmának 27%-át adják). A D-ÉG Áruházlánc által kizárólagos jelleggel forgalmazott termékeket tehát bárki megszerezheti, egységes árlista és kedvezmény nyújtása mellett.

Az eljárás alá vont összefoglalóan kiemelte, nem teszi függővé a Dunaferr radiátorok megszerzését az egyéb anyagok vásárlásától. A radiátor vásárlása nincs feltételhez kötve, azonban ha egyéb terméket is vásárol, úgy egyéb kedvezményben is részesülhet utólag, a teljesítés függvényében.

 • 4.

  Az eljárás alá vont a versenyfelügyeleti eljárás megszüntetését kérte, mivel egyrészt nincs gazdasági erőfölényben, másrészt nem alkalmaz tiltott árukapcsolást.

VII.

A Versenytanács döntése

 • 1.

  A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés megállapításának kettős feltétele van: a vállalkozás gazdasági erőfölényes helyzetet és a visszaélésszerű magatartás. Amennyiben e két feltétel közül az egyik (vagy egyik sem) teljesül, nem állapítható meg a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés, a Tpvt. megsértése.

 • 2.

  A Tpvt. 22.§-ának (1) bekezdése szerint gazdasági erőfölényben van az, aki a gazdasági tevékenységét az érintett piacon a többi résztvevőtől nagymértékben függetlenül folytathatja, anélkül, hogy a piaci magatartásának meghatározásakor érdemben tekintettel kellene lennie versenytársainak, szállítóinak, vevőinek és más üzletfeleinek vele kapcsolatos piaci magatartására. A (2) bekezdés értelmében a gazdasági erőfölény megítéléséhez vizsgálni kell különösen a) azt, hogy az érintett piacra való belépés és az onnan történő kilépés milyen költségekkel és kockázattal jár, illetve, hogy milyen műszaki, gazdasági vagy jogi feltételek megvalósítását igényli, b) a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét, illetve annak alakulását, c) az érintett piac szerkezetét, a piaci részesedések arányát, a piac résztvevőinek magatartását, valamint a vállalkozásnak a piac alakulására gyakorolt gazdasági befolyását.

  Az eljárás alá vont vevőivel szemben tanúsított piaci magatartása akkor tekinthető nagymértékben függetlennek más piaci szereplők magatartásától, ha nem kell attól tartania, hogy a vevők számottevő része nem nála szerzi be az érintett termékeket.

 • 3.

  A Versenytanács nem osztja azt az eljárás során, az egyik piaci szereplő által megfogalmazott álláspontot, mely szerint a Dunaferr radiátorok ésszerűen nem helyettesíthetők más panelradiátorokkal (illetve csőradiátorokkal). Ezt támasztja alá a Dunaferr radiátorok piaci részesedésének folyamatos csökkenése, de ezt igazolják az eljárás során megkeresett vállalkozások egyes nyilatkozatai is. A feltárt adatok nem azt mutatják, hogy a Dunaferr radiátorok helyettesítő termékeinek beszerzése költségesebb lenne, s azt sem, hogy egy vállalkozás nem engedheti meg a Dunaferr radiátorok értékesítésének a mellőzését. A radiátorok értékesítésével foglalkozó vállalkozásoktól beszerzett adatok szerint a vállalkozások általában nemcsak Dunaferr radiátorokat forgalmaznak, illetve vannak, amelyek egyáltalán nem árusítanak Dunaferr radiátorokat. Van vállalkozás, amely kizárólag Dunaferr radiátort árusít, azonban egyrészt e termékek árusítása nem meghatározó tevékenységükben, másrészt folyamatosan megvan a lehetőségük arra, hogy más radiátort is forgalmazzanak.

  A Dunaferr radiátorok piaci részesedésének csökkenésével párhuzamosan megfigyelhető a külföldi radiátorok importjának növekedése, amely egyrészt arra mutat rá, hogy közvetlen helyettesíthetőség áll fenn a Dunaferr radiátorok és az importált (árban és minőségben egymástól is különböző) radiátorok között, másrészt arra hívja fel a figyelmet, hogy az eljárás alá vonttal üzleti kapcsolatban állók nemcsak a belföldi gyártású radiátorok, hanem az import termékek vonatkozásában is rendelkeznek a máshoz fordulás lehetőségével (az egyik megnyilatkozó piaci szereplő a Gazdasági Versenyhivatal megkeresésére adott válaszában arra hívta fel a figyelmet, hogy több vállalkozás elfordult a Dunaferr radiátoroktól, radikálisan csökkentették a Dunaferr radiátorok forgalmát, illetve nem vállalták az együttműködést).

  Az érintett piac szereplőinek az eljárás alá vont által alkalmazott értékesítési rendszer bevezetésével is megmaradt az önálló üzletpolitika követését lehetővé tevő mozgásterük, az eljárás alá vont így a gazdasági tevékenységét nem folytathatja tőlük függetlenül, figyelmen kívül hagyva magatartásukat, ezért nem állapítható meg, hogy az eljárás alá vont az általa kizárólagosan forgalmazott Dunaferr radiátorok vagy más termékek révén gazdasági erőfölényes helyzetben van.

  A Versenytanács megjegyzi, nem tartotta szükségesnek mélyebben elemezni az érintett piac (az épületgépészeti termékek piacának és ezen belül a radiátorok részpiacának) szerkezetét, így például az eljárás alá vont - gazdasági erőfölényt önmagában egyébként sem megalapozó - piaci részesedését, mivel a legszűkebb szegmensben, a panelradiátorok és a csőradiátorok részpiacán is megállapítható volt a gazdasági erőfölény hiánya.

 • 4.

  A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés megállapíthatóságának egyik feltétele nem áll fenn (az eljárás alá vont nincs erőfölényes helyzetben), így szükségtelenné vált a másik feltétel (a visszaélésszerűség) részletes vizsgálata. Mindazonáltal megjegyzi a Versenytanács, a rendelkezésére álló információk szerint az eljárás alá vont által kizárólagosan forgalmazott Dunaferr radiátorok nemcsak a D-ÉG Pont Hálózathoz történő csatlakozással, hanem ennek hiányában is - és így az ún. egyébanyagok forgalmazásától is függetlenül - hozzáférhetők.

  A Versenytanács rendelkezésére áll olyan nyilatkozat, amely szerint az eljárás alá vont által működtetett rendszer keretében kínáltnál kedvezőbb áron is beszerezhetők a Dunaferr radiátorok. Ez is azt támasztja alá, hogy a vállalkozásoknak nem kell szükségszerűen csatlakozniuk a D-ÉG Pont Hálózathoz, amennyiben Dunaferr radiátorokat kívánnak értékesíteni, illetve nem állítható, hogy csak a D-ÉG Pont Hálózat tagjai juthatnak hozzá versenyképes áron a Dunaferr radiátorokhoz.

 • 5.

  Az eljárás alá vont által alkalmazott értékesítési rendszert a viszonteladói tevékenység vonatkozásában sérelmező vállalkozásokkal összefüggésben megjegyzi a Versenytanács, hogy a gazdasági erőfölény megállapíthatósága szempontjából meg kell különböztetni a forgalmazás egymást követő vertikális szegmensein belül és azok egymás közötti kapcsolatában megjelenő erőfölényt. A nagykereskedelmi szegmens önmagában nem élvez olyan versenyjogi védelmet, mint a gyártói vagy a kiskereskedelmi szegmens, feltéve, hogy "megkerülése" biztosított.

  A Versenytanács korábbi határozataiban már kifejtette, hogy a nagykereskedelem vertikális szegmensében működő vállalkozások nem jogosultak versenyjogi védelemre akkor, ha a végfelhasználó (fogyasztó) és/vagy a gyártó cég érdekei ezt nem teszik szükségessé. Ilyen eset lehet az, ha a fogyasztó (végfelhasználó) a Dunaferr radiátorokat a viszonteladó megkerülésével megveheti anélkül, hogy annak feltételei számottevően rosszabbak lennének.

 • 6.

  Figyelemmel a fentiekre a Versenytanács a Tpvt. 77.§-a (1) bekezdésének j) pontja által felhívott 72.§ (1) bekezdése a) pontjának második fordulata alapján az eljárást megszüntette, mivel a gazdasági erőfölényben nem lévő eljárás alá vont törvénybe ütköző magatartás hiányában nem marasztalható el.

 • 7.

  Az eljárás alá vont kérelmének megfelelően a Versenytanács a Tpvt. 74.§-a (1) bekezdésének második mondata alapján tárgyaláson kívül hozta meg határozatát.

 • 8.

  A határozat elleni további jogorvoslati jogot a Tpvt. 83.§-ának (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2003. október 7.