Vj-169/2002/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a

 • -

  Dipol Holdings Limited I. rendű;

 • -

  West End Holding Ingatlanfejlesztő és Vagyonkezelő Rt. II. rendű; valamint

 • -

  Gránit Holding Ingatlanfejlesztő és Vagyonkezelő Rt. III. rendű

kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult versenyfelügyeleti eljárásban, melyben további ügyfélként résztvett a szintén

 • -

  West End Beruházó és Kereskedelmi Rt;

 • -

  Pólus Ingatlanfejlesztő Rt;

 • -

  West End Szálloda Ingatlanhasznosító Rt;

 • -

  West End Sóház Rt;

 • -

  Polus Inv. AS.;

 • -

  West End Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Kft.;

 • -

  West End Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Kft.;

 • -

  Tri Gránit Management Ingatlankezelő és Hasznosító Kft

- tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

 • 1)

  A Versenytanács engedélyezi, hogy az I. rendű kérelmező Dipol Holdings Limited irányítást szerezzen

  • -

   a West End Szálloda Ingatlanhasznosító Rt.;

  • -

   a West End Sóház Rt.;

  • -

   a Pólus Inv. AS.;

  • -

   a West End Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Kft.;

  • -

   a Pólus Center Üzemeltető Kft.; valamint

  • -

   a Tri Gránit Management Ingatlankezelő és Hasznosító Kft. felett.

 • 2)

  A Versenytanács engedélyezi, hogy a II. rendű kérelmező West End Holding Ingatlanfejlesztő és Vagyonkezelő Rt. irányítást szerezzen a West End Beruházó és Kereskedelmi Rt. felett.

 • 3)

  A Versenytanács engedélyezi, hogy a III. rendű kérelmező Gránit Holding Ingatlanfejlesztő és Vagyonkezelő Rt. irányítást szerezzen a Pólus Ingatlanfejlesztő Kft. felett.

 • 4)

  A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  Az I-III. rendű kérelmezők (a továbbiakban: Dipol, West End, illetve Gránit) 2002. december 17-én Adásvételi Keretszerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek a jelenlegi tulajdonosokkal

  • -

   a West End Beruházó és Kereskedelmi Rt;

  • -

   a Pólus Ingatlanfejlesztő Rt;

  • -

   a West End Szálloda Ingatlanhasznosító Rt;

  • -

   a West End Sóház Rt;

  • -

   a Polus Inv. AS.;

  • -

   a West End Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Kft.;

  • -

   a Polus Center Üzemeltető Kft.; valamint

  • -

   a Tri Gránit Management Ingatlankezelő és Hasznosító Kft.

(a továbbiakban együtt: irányítás alá kerülő vállalkozások) részvényei, illetve üzletrészei többségének megvásárlására.

 • 2)

  A Szerződés 4.1.6. pontja értelmében a tranzakció lebonyolításának feltétele a Gazdasági Versenyhivatal engedélye. Ennek megfelelően a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Dipol, a West End és a Gránit 2002. december 23-án kelt kérelmükben közösen kérték az 1) pont szerinti tranzakció engedélyezését a Gazdasági Versenyhivataltól.

 • 3)

  A vizsgáló által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a kérelmezők 2003. január 20-án teljesítették.

II.

Az összefonódás résztvevőinek piaci helyzete

 • 4)

  A Dipol-t a Cipruson bejegyzett Limedale Ventures Limited alapította a kérelem szerinti összefonódás révén kialakuló vállalkozás-csoport irányítására, továbbá vagyonkezelési tevékenység végzésére. A Limedale Ventures Limited a Magyar Köztársaság területén nettó árbevételt nem ért el, magyarországi vállalkozás felett irányítási joggal nem rendelkezik.

 • 5)

  A West End és a Gránit vállalkozásokat a Dipol alapította a vállalkozás-csoporthoz tartozó egyes vállalkozások irányítására és vagyonkezelési tevékenység végzésére.

 • 6)

  A Dipol, a West End és a Gránit ezidáig gazdasági tevékenységet nem végzett, nettó árbevételt nem ért el.

 • 7)

  Az irányítás alá kerülő magyarországi vállalkozások (és az azok által irányított vállalkozások) 2001. évben - az egymás közötti forgalom nélkül - 13,2 milliárd forint nettó árbevételt értek el. A szlovákiai Polus Inv. AS. és az általa irányított vállalkozások nem értek el 2001. évben nettó árbevételt a Magyar Köztársaság területén.

 • 8)

  Az irányítás alá kerülő vállalkozások meghatározó tevékenysége ingatlanok (bevásárlóközpontok, irodák, szállodák, stúdiók) bérbeadása, és ahhoz kapcsolódóan üzemeltetési- és energiaközvetítési szolgáltatások nyújtása Budapesten és Pozsonyban.

 • 9)

  Bevásárlóközpont bérbeadással az - összefonódást megelőzően különböző tulajdonoshoz tartozó - West End Beruházási és Kereskedelmi Rt. (West End City Center) és a Gránit Polus Beruházási és Fejlesztő Rt. (Polus Center) foglalkozik. A rendelkezésükre álló bevásárlóközpont terület az összesen 16 budapesti bevásárlóközpont együttes területének 12,8; illetve 7,9 százaléka. A piac ugyanakkor folyamatosan bővül: jelenleg is folyamatban van két új bevásárlóközpont (Kerepes Park, Albertfalva Bevásárlóközpont) létesítése, amelyek révén együttesen mintegy 30 százalékkal növekszik majd a rendelkezésre álló kapacitás.

 • 10)

  Az iroda bérbeadással foglalkozó három vállalkozás - melyek közül az egyik jelenleg más tulajdonos irányítása alatt áll, mint a másik kettő - együttes részesedése a budapesti irodaállományból 2,7 százalék.

 • 11)

  Szálloda bérbeadással kizárólag a West End Szálloda Ingatlanhasznosító Rt. foglalkozik. A tulajdonában levő ötcsillagos Hilton Budapest West End szálloda részesedése a budapesti ötcsillagos szállodák összes férőhelyéből 7,2 százalék.

 • 12)

  Stúdió bérbeadással kizárólag a Polus Ingatlanfejlesztő Rt. többségi tulajdonában lévő GP Vagyonkezelő Kft. foglalkozik.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 13)

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdése alapján vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vállalkozás közvetlen vagy közvetett irányítást szerez egy vagy több tőle független vállalkozás felett. A Tpvt. 28. § (1) bekezdés szerint az összefonódáshoz a közvetlen irányítást megszerző köteles engedélyt kérni.

 • 14)

  A kérelem szerinti tranzakció révén a Dipol hat, a West End és a Gránit egy-egy vállalkozás felett szerez közvetlen irányítást, melyekhez - összhangban a Tpvt. 28. § (1) bekezdésével - mindhárom vállalkozás kérte a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét. Az engedélykérési kötelezettség előzőek szerinti elkülönültségétől függetlenül a három közvetlen irányításszerzést a Versenytanács egy eljárásban bírálta el - miután a Dipol (mint a West End és a Gránit közvetlen irányítója) valamennyi vállalkozás felett (közvetlenül vagy közvetetten) irányítást szerez.

 • 15)

  Az irányítás alá kerülő vállalkozások 2001. évi - a Tpvt. 27. § (1) és (2) bekezdése szerint számított - nettó árbevétele (13,2 milliárd forint) meghaladta a tízmilliárd - és így értelemszerűen az ötszázmillió - forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 16)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §), vagy annak jelentős részén.

 • 17)

  A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján - egyezően a nemzetközi versenyjogi gyakorlattal - egy összefonódásnak az alábbi hatásai lehetnek a gazdasági erőfölényes helyzetre és általában is a gazdasági versenyre.

  • 1.

   Horizontális hatás akkor következik be, ha van olyan érintett piac (áru és földrajzi piac kombináció), amelynek azonos - akár eladói, akár vevői - oldalán mindkét, az összefonódásban résztvevő vállalkozás-csoport jelen van. Ekkor az összefonódás miatt csökken az egymással versenyben álló vállalkozások száma, növekszik az összefonódás révén bővülő vállalkozás-csoport piaci részesedése miáltal egyedül vagy más vállalkozásokkal közösen gazdasági erőfölényes helyzetbe kerülhet vagy a meglévő gazdasági erőfölény erősödhet.

  • 2.

   Vertikális hatásról akkor beszélünk, ha van olyan érintett piac, amelyen az egyik vállalkozás-csoport eladóként, a másik vállalkozás-csoport pedig vevőként van (lehet) jelen, azaz a két vállalkozás csoport a termelési-értékesítési lánc egymást követő fázisaiban tevékenykedik. Ebben az esetben a köztük meglévő piaci kapcsolat vállalkozáscsoporton belülivé válik. Ez megteremti az érdekeltséget arra, hogy ha a vállalkozás-csoport az egyik érintett piacon erőfölényben van, akkor ezzel a másik piacon visszaéljen, és lehetősége is nyílik versenyt korlátozó magatartások megvalósítására (például szerződéskötéstől való indokolatlan elzárkózás, diszkrimináció).

  • 3.

   A portfolió hatás az összefonódás révén létrejövő vállalkozás-csoport által gyártott (forgalmazott) áruk körének bővüléséből adódik. Ez különösen akkor járhat káros versenyhatásokkal, ha egymást kiegészítő (azonos vevők által vásárolt) áruk gyártói (forgalmazói) kerülnek egy vállalkozás csoportba. Ebben az esetben ugyanis, ha az egyik vállalkozás csoport valamely áru(k) piacán magas piaci részesedéssel rendelkezik, akkor az összefonódás következtében bővülő vállalkozás-csoport más áru(k) piacán képes lehet versenykorlátozó magatartás (pl. árukapcsolás) érvényesítésére.

  • 4.

   Konglomerátum hatásról akkor beszélünk, ha - jóllehet külön-külön vizsgálva egyetlen érintett piacon sem jön létre vagy erősödik meg gazdasági erőfölényes helyzet - összességében számottevően javul a vállalkozás csoport vagyoni, pénzügyi illetve jövedelmi helyzete, melyek a gazdasági erőfölény meghatározó tényezői (Tpvt. 22. § (2) bekezdés b.) pont), és alapot adhatnak versenyt korlátozó stratégiák (pl. piacrabló ár) alkalmazására.

 • 18)

  Általános esetben, ha az irányítást szerző vállalkozás(ok) - mint a kérelem szerinti összefonódás esetében - nincsenek jelen azokon a piacokon, ahol az irányítás alá kerülő vállalkozások tevékenykednek, akkor az összefonódásnak nyilvánvalóan nem lehet horizontális-, vertikális- és portfolió hatása sem.

 • 19)

  A kérelem szerinti összefonódás azonban speciális abból a szempontból, hogy az irányítás alá kerülő vállalkozások között vannak olyanok, amelyek az összefonódást megelőzően egymástól nem függetlenek voltak, s így egy vállalkozás-csoportba kerülésük hatással lehet a gazdasági versenyre.

 • 20)

  Az előzőek figyelembevételével az összefonódásnak horizontális összefüggésben az iroda- és a bevásárlóközpont bérbeadás esetében lehet hatása a gazdasági versenyre. Az iroda bérbeadás esetében azonban a 2,7 százalékos együttes piaci részesedés alapján nyilvánvalóan nem kell számolni káros versenyhatásokkal, és a bevásárlóközpont bérbeadás tekintetében meglévő, együttesen 20,7 százalékos részesedés sem ad alapot versenyaggályokra, figyelemmel a piac folyamatos bővülésére is.

 • 21)

  Az érintett vállalkozások által végzett tevékenységek jellegére, illetve a piaci részesedésekre tekintettel káros vertikális- portfolió, illetve konglomerátum hatással sem kell számolni.

 • 22)

  Az irányítás alá kerülő szlovákiai vállalkozásokkal a Versenytanács érdemben nem foglalkozott, mert azok nincsenek jelen a magyar piacon, és tevékenységük jellegéből adódóan a lehetséges magyarországi verseny szempontjából sem lehet szerepük.

 • 23)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 24)

  A Versenytanács a 20-22) pontban foglaltakra is tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a Versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 25)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 26)

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 27)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2003. február 6.