Vj-133/2002/30

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Pantel Távközlési és Kommunikációs Rt. kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Novacom Távközlési Kft. - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Pantel Távközlési és Kommunikációs Rt. irányítást szerezzen a Novacom Távközlési Kft. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  A kérelmező Pantel Távközlési és Kommunikációs Rt. (a továbbiakban: PanTel) 2002. szeptember 17-én üzletrész adásvételi szerződést kötött az RWE Com GmbH & CO. OHG., az EnBW Telekommunikation GmbH és a Budapesti Elektromos Művek Rt. vállalkozásokkal a Novacom Távközlési Kft. (a továbbiakban: Novacom) üzletrészei száz százalékának megvásárlásáról.

 • 2)

  A PanTel az 1) pont szerint üzletrészvásárláshoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2002. szeptember 26-án kelt kérelmében a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességes piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

II.

Az összefonódásban résztvevő vállalkozások

A PanTel-csoport

 • 3)

  A PanTel többségi tulajdonosa a hollandiai székhelyű Pansource B. V. (75,2 %), amely az ugyancsak holland KPN Telecom B. V. leányvállalata. A PanTel-ben kisebbségi tulajdonnal rendelkezik a magyar állami vasúttársaság, a MÁV Rt. (10,1 %) és a KFKI Számítástechnikai Rt. tulajdonában álló befektetési társaság, a PT Invest Rt. (14,7 %). A PanTel fő tevékenységi körébe az Internet Protokoll (IP) alapú belföldi és nemzetközi hangátviteli szolgáltatások, alapszintű és emeltszintű adatkommunikációs szolgáltatások, infrastrukturális szolgáltatások és értéknövelt szolgáltatások nyújtása tartozik.

 • 4)

  A PanTel által közvetlenül vagy (más vállalkozásokon keresztül) közvetve irányított vállalkozások (a továbbiakban a PanTel-lel együtt: PanTel-csoport) az alábbiak:

  • -

   A PanTel Technocom Kft. a PanTel tevékenységével megegyező tevékenységet folytat, illetve nem-lakossági Internet szolgáltatást nyújt.

  • -

   Az EuroWeb Rt. elsősorban üzleti Internet szolgáltatások nyújtásával foglalkozik, különböző technológiai megoldásokkal (kapcsolt analóg vonal és ISDN, bérelt vonal, ADSL, mikrohullám). Emellett tevékenységének részét képezi a domain név regisztráció is.

  • -

   A Freestart Kft. tevékenysége a lakossági ingyenes kapcsoltvonali Internet szolgáltatás nyújtására terjed ki.

  • -

   A Neophone Rt. jelenleg nem végez gazdasági tevékenységet.

  • -

   A Prakticomp Kft. lakossági és üzleti Internet szolgáltatásokat nyújt.

  • -

   Az Inet Kft. fő tevékenységként sajtó- és médiafigyelést végez.

  • -

   A PanTel Telecommunications and Services GmbH Ausztriában-, a PanTel Telekommunikacije in Kommunikacije d.o.o. Szlovéniában-, az SC Pantel S.r.l. Romániában, a PanTel s.r.o. pedig Szlovákiában nyújt telekommunikációs szolgáltatásokat.

 • 5)

  A PanTel-csoport Magyarországon honos tagjai - a csoporton belüli, valamint a Novacom részére történt értékesítés nélkül - 2001. évben 10,4 milliárd forint nettó árbevételt értek el. A Pantel-csoport külföldön honos tagjai a Magyar Köztársaság területén nem értek el 2001. évben nettó árbevételt.

 • 6)

  A PanTel-t közvetlenül (Pansource B.V.) és közvetve (KPN Telecom B.V.) irányító vállalkozások, továbbá az azok által irányított külföldön honos vállalkozások a Magyar Köztársaság területén kizárólag a Pantel-csoport tagjai részére történt értékesítésből értek el 2001. évben nettó árbevételt.

A Novacom

 • 7)

  A Novacom tevékenységi körébe a PanTel-csoporthoz hasonlóan az IP alapú belföldi és nemzetközi hangátviteli szolgáltatások, az adatkommunikációs szolgáltatások, az infrastrukturális szolgáltatások, a nem-lakossági Internet szolgáltatások, szerver elhelyezés és üzemeltetés, valamint domain név regisztráció tartoznak.

 • 8)

  A Novacom más vállalkozás felett nem rendelkezik irányítási joggal.

 • 9)

  A Novacom 2001. évi nettó árbevétele - a PanTel-csoport tagjai részére történt értékesítés nélkül - 2,2 milliárd forint volt.

III.

Az összefonódásban résztvevő vállalkozások piaci helyzete

Hangátviteli szolgáltatások

 • 10)

  Az Internet Protokollon alapuló hangátviteli szolgáltatás (VoIP) a vezetékes és a mobil telefon szolgáltatás lehetséges helyettesítőjeként jelent meg a nemzetközi majd a magyar piacon.

 • 11)

  A PanTel-csoport az elsők között jelent meg a magyar piacon VoIP-szolgáltatással, és 2001. év elején 30 százalék körüli piaci részesedéssel még piacvezető volt. Új vállalkozások piacralépésével fokozatosan visszaszorult, és 2001. év végén 10 százalék alatti piaci részesedéssel már csak a negyedik volt a VoIP-szolgáltatást nyújtó vállalkozások rangsorában. Ugyanezen időpontban a Novacom a nyolcadik helyet foglalta el a rangsorban.

Üzleti adatkommunikációs szolgáltatások

 • 12)

  Az üzleti adatkommunikációs szolgáltatásokat olyan vállalkozások veszik igénybe, amelyek jelentős a vállalkozáson belüli kommunikációs igénnyel rendelkeznek. Ezek a szolgáltatások különböző technológiai megoldásokkal biztosíthatók (ADSL vonalak, bérelt vonalak, optikai kábelek, műholdas technológia, IP alapú virtuális hálózatok).

 • 13)

  Az üzleti adatkommunikációs szolgáltatás országos forgalmából a PanTel-csoport 10-20 százalék közötti-, a Novacom pedig 5 százalék alatti mértékben részesedik, együttes részesedésük nem éri el a 20 százalékot.

Infrastruktúra szolgáltatások

 • 14)

  Az infrastruktúra szolgáltatások körébe a távközlési infrastruktúrának és/vagy kapacitásoknak más vállalkozások részére történő bérbeadásával kapcsolatos szolgáltatások tartoznak. Ezen szolgáltatások skálája a szolgáltatás összetettsége, annak kiegészítő-szolgáltatás tartalma alapján a kábelhely- vagy cső-bérlettől, a sötétszál bérbeadáson, a távközlési berendezések, hálózatelemek, kapacitások bérbeadásán és különböző szintű bérelt vonali szolgáltatásokon át egyéb speciális nagykereskedelmi jellegű távközlési szolgáltatásokig terjed.

 • 15)

  Infrastruktúra szolgáltatással nagyszámú (tizet meghaladó) vállalkozás foglalkozik, és ezek a szolgáltatások teljes skáláját képesek nyújtani.

Internet szolgáltatások

 • 16)

  Az Internet szolgáltatásokon belül lényegesen eltérő árujellemzőkkel rendelkezik az üzleti, illetve a lakossági Internet szolgáltatás. Az üzleti felhasználók ugyanis jellemzően jobb minőségű, nagyobb sávszélességű, több emelt értékű szolgáltatással kiegészített és így drágább szolgáltatást igényelnek, mint a lakosság.

 • 17)

  Az üzleti Internet szolgáltatás országos forgalmából a PanTel-csoport részesedése nem éri el a 10 százalékot, a Novacom pedig 1 százalék alatti részesedéssel rendelkezik.

 • 18)

  A lakossági Internet szolgáltatást a Novacom nem nyújt, a PanTel-csoport részesedése pedig nem éri el az 1 százalékot.

Domain név regisztráció

 • 19)

  A domain név regisztráció keretében a vállalkozások (tipikusan az Internet szolgáltatók) nyilvántartásba vétellel kapcsolatos szolgáltatást, továbbá adatbázis és fenntartási szolgáltatást nyújtanak. A szolgáltatást nyújtó vállalkozások a nemzeti regisztrorral, az Internet Szolgáltatók Tanácsával (ISZT) állnak kapcsolatban, és a szolgáltatási tevékenységre vonatkozó szabályokat is az ISZT mint önszabályozó testület hozza meg.

 • 20)

  Az ISZT tagnyilvántartása szerint jelenleg több mint ötven vállalkozás - köztük a PanTel-csoport és a Novacom is - foglalkozik domain név regisztrációval.

IV.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 21)

  A Novacom üzletrészei 100 százalékának a PanTel általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 22)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. § alapján: a PanTel-csoport tagjai, a KPM Telecom B.V. és az általa irányított további külföldön honos vállalkozások, valamint a Novacom) 2001. évi - a Tpvt. 27. § (1) és (2) bekezdés szerint számított - együttes nettó árbevétele (12,6 milliárd forint) meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül az irányítás alá kerülő Novacomé (2,2 milliárd forint) az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

V.

Az engedélyezés

 • 23)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §). Az összefonódással érintett piac(ok)nak minősülnek mindazok, amely(ek)en az összefonódás valamely (akár közvetlen, akár közvetett) résztvevője piaci tevékenységet fejt ki. Az összefonódással érintett földrajzi piacként (Tpvt. 14. § (3) bekezdés) a Versenytanács Magyarország egész területét tekintette, figyelemmel arra is, hogy a PanTel-csoport és a Novacom is az egész országra kiterjedő hálózattal rendelkezik.

 • 24)

  A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján - egyezően a nemzetközi versenyjogi gyakorlattal - egy összefonódásnak az alábbi hatásai lehetnek a gazdasági erőfölényes helyzetre és általában is a gazdasági versenyre.

  • 1.

   Horizontális hatás akkor következik be, ha van olyan érintett piac (áru és földrajzi piac kombináció), amelynek azonos - akár eladói, akár vevői - oldalán mindkét, az összefonódásban résztvevő vállalkozás-csoport jelen van. Ekkor az összefonódás miatt csökken az egymással versenyben álló vállalkozások száma, növekszik az összefonódás révén bővülő vállalkozás-csoport piaci részesedése, miáltal egyedül vagy más vállalkozásokkal közösen gazdasági erőfölényes helyzetbe kerülhet, vagy a meglévő gazdasági erőfölény erősödhet.

  • 2.

   Vertikális hatásról akkor beszélünk, ha van olyan érintett piac, amelyen az egyik vállalkozás-csoport eladóként, a másik vállalkozás-csoport pedig vevőként van (lehet) jelen, azaz a két vállalkozás csoport a termelési-értékesítési lánc egymást követő fázisaiban tevékenykedik. Ebben az esetben a köztük meglévő piaci kapcsolat vállalkozáscsoporton belülivé válik. Ez megteremti az érdekeltséget arra, hogy ha a vállalkozás-csoport az egyik érintett piacon erőfölényben van, akkor ezzel a másik piacon visszaéljen, és lehetősége is nyílik versenyt korlátozó magatartások megvalósítására (például szerződéskötéstől való indokolatlan elzárkózás, diszkrimináció).

  • 3.

   A portfolió hatás az összefonódás révén létrejövő vállalkozás-csoport által gyártott (forgalmazott) áruk körének bővüléséből adódik. Ez különösen akkor járhat káros versenyhatásokkal, ha egymást kiegészítő (azonos vevők által vásárolt) áruk gyártói (forgalmazói) kerülnek egy vállalkozás csoportba. Ebben az esetben ugyanis, ha az egyik vállalkozás csoport valamely áru(k) piacán magas piaci részesedéssel rendelkezik, akkor az összefonódás következtében bővülő vállalkozás-csoport más áru(k) piacán képes lehet versenykorlátozó magatartás (pl. árukapcsolás) érvényesítésére.

  • 4.

   Konglomerátum hatásról akkor beszélünk, ha - jóllehet külön-külön vizsgálva egyetlen érintett piacon sem jön létre vagy erősödik meg gazdasági erőfölényes helyzet - összességében számottevően javul a vállalkozás csoport vagyoni, pénzügyi illetve jövedelmi helyzete, melyek a gazdasági erőfölény meghatározó tényezői (Tpvt. 22. § (2) bekezdés b.) pont), és alapot adhatnak versenyt korlátozó stratégiák (pl. piacrabló ár) alkalmazására.

Horizontális hatások

 • 25)

  VoIP-szolgáltatást a PanTel-csoport és a Novacom egyaránt nyújt. A VoIP-szolgáltatás forgalomból való, együttesen 20 százalék alatti részesedésük alapján azonban káros horizontális hatással nem kell számolni. Megjegyzi a Versenytanács, hogy nem zárható ki, hogy a vezetékes és a mobil telefon szolgáltatás a VoIP-szolgáltatás ésszerű helyettesítőjének (Tpvt. 14. § (2) bekezdés) minősül. Ennek részletes vizsgálatát azonban szükségtelennek tartotta, mert a PanTel-csoport és Novacom sem nyújt telefonszolgáltatást, így az esetlegesen tágabb (a VoIP szolgáltatás mellett a vezetékes és mobil telefon szolgáltatást is magában foglaló) piacon együttes piaci részesedésük még alacsonyabb lenne.

 • 26)

  Üzleti adatkommunikációs szolgáltatások tekintetében a PanTel-csoport és a Novacom együttesen 20 százalék alatti részesedése alapján nem valószínűsíthetők káros horizontális versenyhatások.

 • 27)

  Az infrastruktúra szolgáltatások a Versenytanács álláspontja szerint - figyelemmel a nagyfokú kínálati helyettesítésre (lásd 15. pont) is - egységes árupiacot alkotnak, mely piacon a nagyszámú versenytársra tekintettel káros horizontális versenyhatásokkal nem kell számolni.

 • 28)

  Az üzleti és a lakossági Internet szolgáltatás tekintetében a PanTel-csoport és a Novacom alacsony piaci részesedése alapján, a domain név regisztráció esetében pedig a nagyszámú versenytársra tekintettel szintén nem valószínűsíthetők káros versenyhatások.

Egyéb versenyhatások

 • 29)

  A különböző távközlési szolgáltatások között vannak vertikális kapcsolódások. Ennek megfelelően a PanTel-csoport és a Novacom között is kétirányú üzleti kapcsolat áll fenn. A valamennyi lényeges területen 20 százalék alatti piaci részesedés alapján azonban nem kell számolni káros vertikális versenyhatásokkal.

 • 30)

  Az alacsony piaci részesedésekre tekintettel az összefonódásnak káros portfolió és konglomerátum hatásai sem valószínűsíthetők. A káros konglomerátum hatást az is kizárja, hogy a Novacom tulajdonosai között jelenleg is jelentős nemzetközi vállalkozások vannak.

A döntés

 • 31)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 32)

  A Versenytanács az alacsony (20 százalék alatti) együttes piaci részesedésekre is tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

VI.

Eljárási kérdések

 • 33)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 34)

  Az ügyfelek képviselőik útján kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 35)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2002. november 4.