Vj-29/2002/24

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az IDG Magyarországi Lapkiadó Kft. (1065 Budapest, Révay u. 10.) ellen a fogyasztók megtévesztése miatt hivatalból indult eljárásban tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy IDG Magyarország Kft. PW World újságának 2001. novemberi számában meghirdetett előfizetői akcióval kapcsolatos magatartásával a fogyasztók megtévesztésére alkalmas jogsértést valósított meg.

E határozat ellen a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálat iránti kereset terjeszthető elő.

Indoklás

I.

Tényállás

 • 1.

  Az eljárás megindulásának körülményei

  A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének piaci jelzéséből értesült arról, hogy az IDG Magyarországi Lapkiadó Kft. PC WORLD című havi lapjának 2001. novemberi számában - egyéb kedvezményekkel együtt - korlátlan internet hozzáférést hirdetett annak, aki a lapra egy évre előfizet. Nem közölte a fogyasztókkal, hogy korlátozott számú előfizetésről van szó, amely azt eredményezte, hogy a jelentkezők egy részét el kellett utasítania.

  A GVH ennek alapján 2002. február 13-án a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) rendelkezései alapján a versenyfelügyeleti eljárás megindításáról döntött. Az eljárás célja annak megállapítása volt, hogy a megjelentetett reklám alkalmas volt-e a fogyasztók megtévesztésére (8. §).

 • 2.

  Az eljárás alá vont vállalkozás

  Az IDG Magyarországi Lapkiadó Kft. (továbbiakban: IDG Kft.) a PC WORLD magazinon kívül a GAMESTAR és a Számítástechnikai újság kiadója. A PC WORLD havi 28000 db nyomott példány számával a számítástechnikai lapok piacán az első három kiadó között található.

 • 3.

  Az érintett piac

  Az érintett piac földrajzi területét tekintve országos, az áru szempontjából a számítástechnikai újságok és magazinok kiadásának hazai piaca vehető figyelembe. Az adott piacon igen éles a kiadói verseny mind a lap olvasói, mind a hirdetők számának növeléséért. Országosan mintegy harminc számítástechnikai lap jelenik meg, egy kiadó több ilyen témájú újságot is megjelentet.

 • 4.

  A kifogásolt magatartás

  A PC WORLD számítástechnikai magazin 2001. október 20-án terjeszteni kezdett novemberi számának címlapján a következő hirdetés szerepelt:

  "ELŐFIZETÉSI AKCIÓ
  INTERNET
  VÍRUSIRTÓ
  + TŰZFAL
  PC WORLD"

  A rendkívüli előfizetési akciót a cég 10 éves fennállása alkalmából hirdette meg, amelyről a lap a 22. oldalon részletesen tájékoztatta az olvasókat. Az akció a régi előfizetőkre is vonatkozott, amennyiben meghosszabbítják előfizetésüket. Ezen túl arra is felhívta a figyelmet, hogy további információért a Terjesztési Osztályhoz kell fordulni a 06 80 200 263-as zöldszámon. Mellette a 23. oldalon teljes terjedelemben a következők láthatók:

"SZÁMOLJON VELÜNK!

1 éves PC WORLD előfizetés

9960

1 éves KORLÁTLAN Internet

45000

F-Secure Anti Virus 5

22750

F-Secure Distributed FIREWALL

25063

9960A lap 51. oldalán ugyanez a hirdetés még egyszer megtalálható, mellette pedig egy kivehető válasz-levelezőlapon szerepel ugyanezen tartalmú reklám.

Az eljárás alá vont úgy nyilatkozott, hogy az akció elindításakor az egy éves időtartamra szóló, korlátlan elérésű internet csomagból 1200 db állt az IDG Kft. rendelkezésére, amelyet az EnterNet 2001 Kft. biztosított. Az F-Secure Anti-Virus 5, valamint az F-Secure Distributed Firewall vírusirtó és tűzfal csomagokat a 2F 2000 Kft. biztosította az IDG Kft. részére, egy éves időtartamra 1500 db-ot.

Az eljárás tárgyát képező reklámot a PC WORLD magazin - havonta 28000 példányban megjelenő - 2001. novemberi számában egyetlen alkalommal közölte. A tapasztalatok szerint a lapot, a megjelenést követő első napokban mintegy 40 %-ban megvásárolják.

Az október 20-án megjelent magazinra hivatkozva az olvasók nagy számban jelentkeztek éves előfizetési igényükkel. Azért, hogy a jelentkezőket ajándékkal elláthassa az eljárás alá vont, további 1000 db vírusirtó és tűzfalszoftvert, 450+100 db. mobiltelefonhoz használható könyvet és 56 db (korlátozott 60 óra) internet csomagot szerzett be.

A vizsgálat során feltárt adatok szerint 952 fő volt, aki a korlátlan internetet tartalmazó csomagot nem kapta meg, helyette lényegesen kevesebbet érő, előzőekben felsorolt ajándékban részesült.

Az összesen értékesített PC WORLD újság a következő volt az elmúlt év néhány jellemző hónapjában.

Időszak

Előfizetők

Árusoktól

Értékesítés

db

db

összesen db

2001.I.

7089

13049

20240

2001.IV.

7608

14264

21874

2001.X.

7090

10480

17574

2001.XI.

7052

12522

19574

2001.XII.

8058

13111

21169

2002.I.

8141

14079

22220

A nagy számú, éves előfizetésre jelentkező telefonok, e-mailek és a megrendelőlapok áradata arra késztette az IDG Kft-t, hogy a decemberi lapban - amely november 20-án került az újságárusokhoz - kiemelt helyen, a 9. oldalon "PARDON" felirattal elnézést kérjen. Ebben jelezte, hogy az akció korlátozott, ugyanakkor megváltoztatta a hirdetés szövegét a következők szerint:

"ELŐFIZETÉSI AKCIÓ
INTERNET
VÍRUSIRTÓ
+ TŰZFAL
PC WORLD"

November 20-át követően a jelentkezőket levélben is értesítette arról, hogy az ajándékok mind gazdára leltek, ugyanakkor folytatva az akciót, új ajánlatként egy éves PC WORLD előfizetés esetén az alábbiakat kínálta:

"F-Secure vírusirtó program, teljes verzió magánhasználatra
Tűzfal program, teljes verzió magánhasználatra
444 tipp és trükk mobiltelefonhoz keménykötéses könyv"

 • 5.

  Az eljárás alá vont védekezése

  Eljárás alá vont álláspontja szerint nem történt törvénysértés, magatartásuknak nem volt piaczavaró hatása, lapeladásuk nem növekedett kiugró mértékben. Hangsúlyozták, hogy a piaci gyakorlat szerint havi lapoknál a meghirdetett akció egy hónapig, a következő szám megjelenéséig tart.

  Eljárás alá vont védekezésében előadta, hogy az ingyenesen hívható és részletes felvilágosításra szolgáló zöldszámon arról tájékoztatta a jelentkezőket, hogy a korlátozottan rendelkezésére álló ajándékcsomagot az előfizetési díj beérkezésének sorrendje szabja meg. Akinek az előfizetési díja ezt követően érkezik az egy alternatív, azonos értékű ajándékcsomagban részesül.

  A korlátlan internet használat helyett a 2 F 2000 Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. biztosította a mobiltelefonhoz szolgáló keménykötéses könyvet, amely 444 tippet és trükköt tartalmazott.

  Az IDG Kft. az akciót 2001. december 31-ig tervezte. Célja a hirdetéssel a régi előfizetők megtartása és új előfizetők gyűjtése, valamint az internet népszerűsítése volt. Az újságban található válasz-levelezőlapot kitöltés után vissza kellett küldeni az eljárás alá vont részére, aki ezt követően csekket küldött a jelentkezőnek.

  Akinek az éves előfizetési díja 2001. november 20-ig, vagyis a következő havilap megjelenéséig beérkezett a céghez, az a teljes ajándékcsomagot (internettel) megkapta, összesen 604 fő. Akinek az előfizetési díja 2001. november 21. után érkezett, azok között további 524 db teljes csomagot (internettel) osztottak ki. Ezt követően vírusirtó, az említett mobiltelefonhoz használható könyv, tűzfal és egyéb ajándék (60 óra internet) került átadásra. Ezek száma 952 db volt.

  "Méltányosság" címén reklamáció miatt 77 előfizető kapott tűzfal+vírusirtót, mivel az akciót megelőző napokban hosszabbították meg éves előfizetésüket. Az összesen befizetett és kiszállított ajándékcsomagok száma 2157 db volt.

  Eljárás alá vont az akció meghirdetésekor rendelkezésére álló 1200 db és a kiosztott 1128 db (604+524) korlátlan internet csomag különbözeteként mutatkozó 72 db-ról azt állította, hogy azok még az előfizetők rendelkezésére álló csomagok.

  A tárgyaláson előadta, hogy nem volt olyan előfizetésre jelentkező személy, aki nem kapta volna meg a novemberi számban meghirdetett ajándékcsomagot. Igaz, hogy a kampányt nem körültekintően tervezték meg, de ennek ellenére, az is megkapta a megígért ajándékot, akinek pénze decemberben vagy 2002. januárban érkezett meg. Nehéz megmondani, hogy az akció megérte-e számukra, mindenesetre a nagy jelentkezést követően a tervezettnél több kiadással kellett számolniuk.

II.

Jogi értékelés

A Tpvt. 8. § (1) bekezdése értelmében tilos a fogyasztókat a gazdasági versenyben megtéveszteni. A 8. § (2) bekezdés c) pontja nyomán különösen tilos az áruhoz kapcsolódó ajándékról megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adni.

A Versenytanács megállapította, hogy az eljárás alá vont igen kedvező ajándék ígérettel népszerűsítette az általa kiadott számítástechnikai újságot. A rendelkezésére álló 1200 db korlátlan internet hozzáférési lehetőség ismeretében rosszul mérte fel az akció hatását, nem számolt a lap előfizetése iránt megnyilvánuló több ezres igénnyel.

Azzal, hogy az "ajándékok csak a készlet erejéig" közlést elmulasztotta, az ésszerűen eljáró fogyasztó joggal hihette azt, hogy az akciós ajánlat legalábbis a következő szám megjelenéséig tart. Azt nem lehet mondani, hogy az időbeli korlátot nem tartalmazó hirdetés nyomán korlátlan ideig fennállónak tekinthette az ésszerűen gondolkozó olvasó az ajánlatot, de a havilap decemberi számának megjelenéséig - amely a helyesbítéssel lényegében módosította az ajánlatot és jelezte annak időbeli végét -, mindenképpen joggal számíthatott a lap előfizetéséhez kapcsolódó ajándékokra, különösen az egy éves internet előfizetésre.

Az eljárás alá vont reklámjában az ajándékról pontatlan és téves tájékoztatást adott. Az IDG Kft. reklámjában ígért 92.813,-Ft-os ajándék nagyságánál fogva alkalmas arra, hogy a vásárló figyelmét a Kft. tevékenysége felé fordítsa és ezáltal versenytársaitól fogyasztókat (előfizetőket) vonjon el.

A 45.000,- Ft-ért hirdetett egy éves korlátlan internet helyett felajánlott 444 tipp és trükköt tartalmazó könyv ára csupán 2000,- Ft volt, ezért a két ajándék sem értékben, sem a felhasználást illetően nem helyettesíthette egymást

A reklámígéret mint "becsalogató hirdetés" a fogyasztók szempontjából - a készletek kimerülését követően - valótlannak minősült, így a 8.§ (2) bekezdés c) pontjába ütköző módon alkalmas a fogyasztói döntés tisztességtelen befolyásolására.

A Versenytanács a jogsértés megállapításán túl nem tartotta szükségesnek bírság kiszabását, mivel attól különösebb büntető vagy elrettentő hatást adott ügy sajátosságai miatt nem várt. Az eljárás alá vont számára az akció nem hozott nyilvánvaló előnyöket, a pótcsomag vásárlás miatt nem tervezett kiadásokra kényszerült, amit nem kísért az előfizetők - elmúlt éves trendre is figyelemmel levő - számának kiugró növekedése. A jogsértés rövid ideig tartott, a miután az eljárás alá vont ráébredt, hogy nem tudja a jelentkező igényeket kielégíteni, újabb Internet előfizetés vásárlásával próbálta az előfizetésre jelentkezők egy jelentős részét az eredeti ajándékcsomaggal kiszolgálni. Figyelemmel volt arra is a Versenytanács, hogy a decemberi szám megjelenése előtt jelentkező, de jogos reményükben csalatkozott fogyasztók sérelme abban állt, hogy az (újra) előfizetett újság mellé nem egy nagyobb, hanem egy kisebb ajándékot kaptak. Megjegyzi a Versenytanács azt is, hogy amennyiben egyes előfizetők úgy vélnék, hogy őket kár érte a pontatlan ajánlati felhívásból eredően, akkor kártérítési igényükkel, illetve szerződéses vitájukkal polgári bírósághoz fordulhatnak.

A jogorvoslati jogot a Tpvt. 83. § biztosítja.

Budapest, 2002. május 8.