Vj-50/2001/19

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Fogoly u. 46., ügyintéző dr. Szilágyi István ügyvéd) által képviselt H and H`92 Korlátolt Felelősségű Társaság (1149 Budapest, Kövér Lajos u. 52. szám alatti) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt indított eljárás során tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

Az eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: Kft.) olyan alacsony árú CD-lemezeket, kazettákat importál és forgalmaz, amelyek híres előadók számainak feldolgozása az eredetitől eltérő előadók tolmácsolásában. A feldolgozás tényére a "performed" vagy a "cover version" feliratozás figyelmeztet, amellett, hogy a műveket eredetileg ismertté tevő előadók nevét a borítók feltűnően tartalmazzák, míg a feldolgozásban közreműködőkét alig észrevehetően.
A Kft. ezeket a termékeket külföldi kiadóktól vásárolja és magyarországi áruházláncoknak (Cora, Auchan, InterSpar, Tesco, illetve Media Markt és Metro) értékesíti.
A Kft. a címkézést részben maga végzi, részben megállapodás alapján szerződéses partnerei.
A feldolgozás tényére utaló magyar nyelvű tájékoztatás hiányát a Gazdasági Versenyhivatal fogyasztómegtévesztőnek a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 8. § (2) bekezdés a) pontja vélte, ezért a Tpvt. 69. § (1) bekezdésére figyelemmel, a 70. § (1) bekezdése szerint a jelen eljárást indította.

A Kft. már a vizsgálat során kifejezte önkéntes jogkövetési szándékát, amelyet megerősített a 2001. június 18-án tartott versenytanácsi tárgyaláson.

A Versenytanács a tárgyaláson rögzítette, hogy az 1997. évi CLV. törvény 9. §-a szerint a forgalmazóknak az árura vonatkozó tájékoztatást magyar nyelven kell a fogyasztóknak megadniuk. Az angol nyelvű tájékoztatás versenyjogilag azzal a nem kívánatos következménnyel jár, hogy a fogyasztókban legalábbis kételyt hagy aziránt, hogy az adott lemezen szereplő mű eredeti-e vagy feldolgozás és ki az előadó.
A Kft. vállalta, hogy minden forgalomban lévő lemezét ellátja magyar nyelvű feliratozással, amely utal a feldolgozás tényére és alkalmas a fogyasztói kételyek eloszlatására.

Ezért a Versenytanács három hónapi időtartamra elrendelte az eljárás szünetelését a Tpvt. 75. §-a alapján.
Az eljárás szünetelésének időtartama alatt nemcsak a Kft. tett eleget vállalásának, hanem eljáráson kívül szerződéses partnerei és számos versenytársa is gondoskodott az érintett termékek forgalmazásához tapadó ezen fogyasztómegtévesztési lehetőség felszámolásáról.

A Versenytanács az utóvizsgálati indítvánnyal egyezően, a Kft. ellen indított jelen eljárást megszüntette a Tpvt. 76. § (3) bekezdés c) pontja alapján.

Budapest, 2001. november 15.

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Bodócsi András sk..
Vérné dr. Labát Éva sk.
Ágoston Marika