Vj-160/1999/39

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Csépke Attila ügyvéd (1171 Budapest, Bodonyi utca 27.) által képviselt SmartLine Kft. (1148 Budapest, Vezér utca 134.) ellen fogyasztó megtévesztésének megállapítására indult eljárásban meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács elrendeli a Vj-160/1999/32. szám alatti határozat végrehajtását.

Felhívja az eljárás alá vontat annak igazolására, hogy eleget tett a 32. alszámú határozatban foglalt kötelezettségnek, jogsértő magatartását a határozat kézhezvételét követően nem folytatja.


A Versenytanács végrehajtási bírságként az eljárás alá vonttal szemben napi 5.000.-Ft-ot szab ki.

A határozat ellen - annak kézhezvételétől számított 3 nap alatt -Versenytanács elnökéhez címzett végrehajtási kifogást terjeszthet elő.

Indoklás

A Versenytanács nyilvános tárgyaláson 2000. február 21-én határozatot hozott, melyben a Karma Team Kft. (1082 Budapest, Vajdahunyad utca 3.) I. rendű eljárás alá vont vonatkozásában az eljárást megszüntette, míg a SmartLine Kft. II. rendű eljárás alá vont esetében megállapította, hogy az 1999. II. félévében reklámjaiban az általa forgalmazott "Gaia Hairgain" táplálék-kiegészítő kapszulára és hajbalzsamra vonatkozóan a fogyasztók megtévesztésére alkalmas kijelentéseket tett. E magatartás folytatását haladéktalanul megtiltotta a Versenytanács.
A határozat 2000. április 2-án jogerőre emelkedett.

A határozat kiadását követően a bejelentő jelezte, hogy a SmartLine Kft. tovább folytatja kifogásolt hirdetéseit, hirdetési gyakorlatát némi változtatással. Ezek megjelentek a Természetgyógyász Magazin márciusi, áprilisi az Ideál 2000., a CKM 2000. és a Shape Magazinok 2000. áprilisi számaiban.


A Gazdasági Versenyhivatal Kereskedelmi Irodája 35. alszámú határozatával utóvizsgálati eljárást indított, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 70. § (1) bekezdése és a 76. § (1) bekezdés b) pontja alapján. Az eljárás alá vont nyilatkozata szerint csupán egyetlen hirdetési szöveget adott le minden hirdetőnek.
Eddig egyetlen hivatkozás sem történt a norvég klinika vizsgálataira.
Mellékelte a Parexel Medstadt "duplavak" klinikai kísérletének eredeti másolatát.

Az utóvizsgálat megállapította, hogy az eljárás alá vont 2000. márciusa és június 9-e között különböző szövegű hirdetéseket tett közzé a Természetgyógyász, az Elixír, az Ideál, a Shape és a CKM Magazinokba, valamint az Interneten.
A Természetgyógyász Magazin 2000. márciusi számában megjelent hirdetésben szerepel: "a Hair Gainnel számos klinikai vizsgálatot végeztek, de a leghíresebb az a norvég kísérlet sorozat, melynek során olyan eredmények születtek, amelyre eddig egyetlen szer sem volt képes a világon."
Az eljárás alá vont által csatolt Parexel Intézet nyilatkozata szerint az általa végzett volt az első és egyetlen kísérlet a Hair Gainnal kapcsolatban.

Az eljárás alá vont új megváltoztatott reklámkampányának szlogenje: "Hajmeresztő, hajnövesztő". Ebben forradalmi felfedezésként jelöli meg a kopaszodó férfiak és hölgyek új reményét a Hair Gain kapszulát és balzsamot, megállapítva, hogy klinikai kutatások során kiderült, hogy képes megállítani a hajhullást és stimulálja a hajnövekedést.

Az internet szolgáltató Offers Trading Co. cégvezetője az eljárás alá vont megbízásából 1999. augusztus 10-én egy évre tette fel az internetre azt a reklámszöveget, amelynek kitételeit a Versenytanács jogsértőnek találta.

A Versenytanács az utóvizsgálat által feltárt tények alapján megállapította, hogy az eljárás alá vont nem tett eleget a jogerős és végrehajtható határozatban előírt azon kötelezettségének, hogy a jogsértő kijelentéseket tartalmazó hirdetést nem tehet közzé. Ezért a Versenytanács a Tpvt. 89. § (2) bekezdése alapján elrendelte határozatának végrehajtását és a 90. § (2) bekezdése alapján végrehajtási bírságot szabott ki. Ennek összegét a Tpvt. 90. § (3) bekezdése alapján napi 5.000.-Ft-ba állapította meg, amelyet a vállalkozással szemben szabott ki.

Az eljárás alá vontnak mindaddig fizetnie kell a kiszabott napi végrehajtási bírságot, ameddig a Versenytanács részére megfelelő módon nem igazolja, hogy mindent megtett arra vonatkozólag, hogy reklámjaiban jogsértő kijelentések ne szerepeljenek.
A Versenytanács megfelelőnek tartja az igazolást, amennyiben az utóvizsgálat által feltárt jogsértéseket tartalmazó reklámokat megjelentető magazinok kiadója, illetve az internetes szolgáltató igazolja, hogy az eljárás alá vont intézkedett a reklám szövegének megváltoztatására, vagy a megjelentetés megszüntetésére, illetőleg az internetről való levétel irányában.
A határozat ellen jogorvoslati lehetőséget a Tpvt. 91. §-a tartalmazza.

Budapest, 2000. június 16.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné