Vj-92/1999/17

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán ügyvéd (1124 Budapest, Vércse u. 3.) által képviselt Pepsi-Cola General Bottlers, Inc. kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező a részvények többségének megvásárlásával irányítást szerezzen a Fővárosi Ásványvíz és Üdítőipari Rt. felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

 • 1.)

  A kérelmező Pepsi-Cola General Bottlers, Inc. (a továbbiakban: PCGB) az USA-ban bejegyzett vállalkozás, amely a PepsiCo, Inc. engedélye alapján Pepsi-Cola üdítők palackozásával foglalkozik. Részvényei száz százalékban a szintén USA-beli Whitman Corportaion tulajdonában vannak, amelynek legnagyobb (35 százalékos) részvénytulajdonosa a PepsiCo, Inc. A PCGB és Whitman Corporation a Magyar Köztársaság területén 1998. évben nettó árbevételt nem ért el.

 • 2.)

  A Fővárosi Ásványvíz és Üdítőipari Rt. (a továbbiakban: FÁÜ Rt.) 1992. július 30-án alakult, jogelődje a hatvanas évek végétől franchise szerződés alapján palackozta a PepsiCo, Inc. termékeit. A privatizáció keretében a PepsiCo, Inc. 100 százalékos tulajdonában álló angliai PepsiCo Financ Ltd. megvásárolta a FÁÜ Rt. részvényeinek 79,6 százalékát, amely részesedést azóta több részletben 99,9 százalékra emelt.

 • 3.)

  A FÁÜ Rt. 1998. évben 17,3 milliárd forint nettó árbevételt ért el, túlnyomórészben szénsavas üdítőitalok és palackozott víz értékesítéséből. Részesedése az országos forgalomból a szénsavas üdítőitalok esetében 34,5 százalék, a palackozott vizek tekintetében pedig 45,7 százalék.

 • 4.)

  A PepsiCo Finance Ltd. 1999. május 31-én kelt Részvény Adásvételi Szerződéssel eladta a tulajdonában levő összes, a FÁÜ Rt. alaptőkéjének 99,9 százalékát megtestesítő részvényt a PCGB-nek. A részvényvásárlással megvalósuló irányításszerzéshez, mint vállalkozások összefonódásához a PCGB a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 28. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 5.)

  A PCGB kérelmében hivatkozott arra, hogy sem a PCGB, sem a részvényei 100 százalékával rendelkező Whitman Corporation nincs jelen a magyar piacon, mire tekintettel az összefonódás nem okoz változást az érintett magyarországi termékpiacok (a szénsavas üdítőital és a palackozott víz) szerkezetében, nem növekszik a koncentráció.

 • 6.)

  A Tpvt. 71. § szerinti jelentésben a vizsgáló a kérelem szerinti összefonódás engedélyezését indítványozta, miután a vizsgálat során nem merült fel az engedély megtagadását jelentő körülmény.

 • 7.)

  A Versenytanács abból indult ki, hogy a kérelem szerinti összefonódás - miután az irányítást megszerző vállalkozás nem résztvevője a magyar piacnak - nem növeli a koncentrációt az érintett piacok egyikén sem. Tekintettel volt arra is, hogy a FÁÜ Rt-t az összefonódást követően irányító PCGB kizárólagos tulajdonosának a Whitman Corporation-nak legnagyobb részvényese a PepsiCo, Inc., amely egyrészt a FÁÜ Rt. összefonódást megelőző irányítójának (PepsiCo Finance Ltd.) kizárólagos tulajdonosa, másrészt a PCGB a Pepsi-Cola üdítők palackozását az ő engedélyével végzi. Mindezek alapján a Versenytanács úgy ítélte meg, hogy az összefonódás nem hoz létre, nem erősít meg gazdasági erőfölényt, illetve nem akadályozza a hatékony verseny fennmaradását, vagy fejlődését. Ez esetben pedig a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján az engedélyt nem tagadhatja meg, ezért a Versenytanács a kérelem szerinti összefonódást - egyezően a vizsgálói indítvánnyal - engedélyezte.

 • 8.)

  Az ügyfelek (a kérelmező és a FÁÜ Rt.) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 9.)

  A kérelmező az eljárási díjat előzetesen megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

 • 10.)

  A jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 1999. július 27.

dr. Bodócsi András sk. előadó
dr. Sólyom Eszter sk.
dr. Kállai Mária sk.
Kis Lászlóné