Vj-64/1999/11

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Szabó Laura ügyvéd (2092 Budakeszi, Akácfa utca 11.) által képviselt SUZUKI ÁSZ Berma Profil Kft. (1154 Budapest, Gábor Áron utca 142.) eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására indult eljárásban 3/4 tárgyaláson mellőzésével 3/4 meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat felülvizsgálatát - a kézhezvételt követő 30 napon belül - a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresetben kérheti az eljárás alá vont.

Indoklás

A Versenyhivatal a lefolytatott bizonyítási eljárás, az eljárás alá vont előadása az általa becsatolt okiratok és a vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg. A Gazdasági Versenyhivatal Kereskedelmi Irodája hivatalból indított eljárást, mivel felmerült, hogy az eljárás alá vont gépjármű értékesítései során tanúsított szerződéskötési gyakorlata a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 8. §-ában foglalt fogyasztók megtévesztésének jogsértését valósíthatja meg.

Az eljárás alá vont az eljárás megszüntetését kérte. Állítása szerint a szükséges tájékoztatásokkal ellátják a gépkocsi vásárlókat, minden dealer egyéni szerződési blankettát használ, a Magyar Suzuki nem ad ki egységes szerződési feltételeket. A Casco biztosítási szerződés kötését szóban ajánlják, a vevőnek döntési szabadsága van, hogy mely társaságot választja. A kérdéses időszakban nem volt kedvezményes Cascóra vonatkozó akciójuk.
A gyakorlatban előfordul, hogy a magyar Suzuki által hirdetett akciókat a fogyasztó úgy értelmezi, hogy azt az összes Suzuki dealernél alkalmazzák, illetve a hirdetési újságokban megjelent reklámújságokból kiolvasott kedvezményeket összevontan szeretnék érvényesíteni.

Az eljárás alá vont 1996. március óta látja el a Suzuki típusú gépjárművek forgalmazását és szervizelését.

A gépkocsit vásárolni szándékozó a szalonban kiválaszthatja a kocsit, ekkor a felek gépkocsi adásvételi előszerződést kötnek egy formanyomtatványon. Ezen szerepelnek a leendő vevő személyi adatai, valamint a kiválasztott gépkocsi típusa színe és felszereltsége. A szerződő felek a gépkocsi előzetes vételárában is megállapodnak azzal, hogy a megrendelőnek tudomásul kell vennie, hogy a gépkocsi végleges vételára az átadás napján érvényben lévő hivatalos Suzuki gépjármű árlistában szereplő árral fog megegyezni. Az eladó kiköti magának azt a jogot, hogy a mindenkori napi árfolyamon adja át a vevőnek a gépkocsit. Az előszerződés aláírásával nyugtázzák 100.000.-Ft foglaló átadását. A felek abban állapodnak meg, hogy a gépkocsi vételárának kifizetése legkésőbb a gépkocsi átadását megelőző napon lesz, amely átadásról eladó értesíti a vevőt. Részletvásárlás esetén a határidőket a hitelszerződés tartalmazza. Az eljárás alá vont értesítését követően kötik meg a felek az adásvételi szerződést. Ez tartalmazza a vevő adatai mellett a kiválasztott gépkocsi pontos adatait alvázszámmal, motorszámmal együtt. A 2. pont megegyezik az adásvételi előszerződés szövegével. E szerint bár már adásvételi szerződésről van szó, ismételten csak a gépkocsi előzetes vételáráról állapodnak meg a felek és szerepel a 100.000.-Ft-os foglaló is. Az 5. pont tartalmazza, hogy az eladó a gépkocsit üzembe helyezve az érvényes okmányokkal együtt adja át. A 6. pont vonatkozik a fizetés módjára, ami lehet készpénz, részlet tartósbérlet, vagy egyéb. Az iratok között található egy ténylegesen kitöltött adásvételi szerződésnyomtatvány. Ebből megállapítható, hogy azt a helytelen gyakorlatot alkalmazza az eljárás alá vont, hogy a nyomtatványon szereplő felesleges szöveget nem húzzák át, így az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg a házipénztárba befizetett vételár, az adásvételi szerződés szövege szerint előzetes vételár és szerepel továbbra is a házipénztárban egyidejűleg befizetendő 100.000.-Ft-os foglaló. Ugyanakkor az 5. pont alapján nem derül ki, hogy az adásvételi szerződés napján a gépkocsi ténylegesen átadásra került. Az eljárás alá vont előadása szerint amennyiben a fogyasztók kívánságának megfelelő gépkocsi van a telephelyen akkor az előszerződést követő 3 nappal a vevő hozzájuthat a gépkocsihoz. Részletre történő gépkocsi vásárlás esetében az üzlethelyiségben tartózkodik az Erste Bank kihelyezett képviselője és a Merkantil Bank nyomtatványai is rendelkezésre állnak. A magyar Suzukinak un. Lotta Casco megállapodása van minden biztosítóval, ami azt jelenti, hogy a biztosítók a hivatalos dealereknél vásárolt Suzuki személygépkocsikra a teljes körű Casco biztosítást 30-40 %-os kedvezménnyel kötik. Az eljárás alá vont egy biztosítási brókercéggel van kapcsolatban a Generális brókercéggel, amelynek viszont a többi biztosítóval van megállapodása. A gépkocsit vásárló ügyfelek tájékoztatása a biztosításokról szóban történik. Miután az eljárás alá vont minden egyes biztosítási szerződés létrehozása után részesedést kap, így érdeke a biztosítások megkötése.

A vizsgálat megállapítása szerint a vizsgált időszakban az eljárás alá vont a Budapest Piac, a Pest-megyei Piac reklámújságokban, az Expresszben, a Nap TV-ben és a Képújságban jelentetett meg hirdetéseket, ezek nem tartalmaztak kedvezményes Casco biztosítás lehetőségére vonatkozó állítást.

A Tpvt. 8. §-a úgy rendelkezik, hogy tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. Fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha az áru lényeges tulajdonsága tekintetében valótlan tényt, vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, vagy megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak. Jelen esetben nem nyert bizonyítást, hogy az eljárás alá vont megtévesztette volna a fogyasztókat. A rendelkezésre álló iratok szerint az állapítható meg, hogy az adásvételi szerződés nem tartalmazza félreérthetetlenül pontosan a vételárat, fölösleges részeket vesz át az előszerződés szövegéből (a Suzuki napi árfolyamára történő hivatkozás, a foglaló összege). Tekintettel arra azonban, hogy ez a magatartás nem alkalmas az érintett piac megzavarására, továbbá a fogyasztóknak érdeksérelmet nem okoz, mivel számukra az a vételár, amit házipénztárba végül befizetnek, a Versenytanács az eljárást erre tekintettel megszüntette.

A jogorvoslati lehetőséget a Tpvt. 83. §-a tartalmazza.

Budapest, 1999. június 17.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné