Vj-10/1998/4

A dr. Köteles György ügyvéd (Köteles Ügyvédi Iroda 1115 Budapest, Ménesi u. 35.) által képviselt Agrograin Kereskedelmi Rt kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy az Agrogain Kereskedelmi Rt irányítást szerezzen a Gabonabefektetői Kft és a Békési Gabona Rt felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

Az összefonódás

 • 1.)

  A Békési Gabona Rt részvényeinek 49,99 százalékával rendelkező Agrograin Rt megvásárolta a Gabonabefektetői Kft üzletrészeinek 100 százalékát, amely vállalkozás a Békési Gabona Rt részvényei 28,93 százalékának tulajdonosa.

 • 2.)

  Az Agrograin Rt az 1.) pont szerint üzletrész vásárláshoz a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 24 § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte, arra alapozva, hogy az Agrograin Rt egyrészt irányítást szerez a Gabonabefektetői Kft felett, másrészt a korábban meglevő 49,99 százalékos részesedése, a Gabonabefektető Kft további 28,93 százalékos részesedésével együtt összesen 78,92 százalékra növekszik a Békési Gabona Rt részvényeiből, így felette is irányítást szerez.

II.

Az összefonódással érintett vállalkozások

 • 3.)

  Az Agrograin Rt 1994. április 1-jén alakult, fő tevékenysége mezőgazdasági termékek - azon belül gabonafélék és fehérjetakarmányok - nagykereskedelme és külkereskedelme, 1996. évi nettó árbevétele l7,1 Milliárd forint volt.

 • 4.)

  Az Agrograin Rt az üzletrészek, illetve a szavazati jogok többségével rendelkezik a Gazdagró Kft és a Tényő Kft esetében, amelyek ügynöki tevékenységet folytatnak, 1996. évi nettó árbevételük 3,5, illetve 1,5 millió forint volt.

 • 5.)

  Az Agrograin Rt a Cerinvest-Z Kft-vel közösen irányítja a Zalagabona Rt-t (engedélyezve: Vj-145/1997.), amelynek fő tevékenysége malomipari termékek és takarmánykeverékek gyártása, forgalmazása. 1996. évi nettó árbevétele 2,9 Milliárd forint volt.

 • 6.)

  Az Agrograin Rt rendelkezik a Dél-Dunántúli Gabona Rt részvényeinek 2l,65 százalékával, továbbá a jelenlegi tulajdonosokkal között opciós szerződés alapján 1999. március 21-et követően megvásárolhatja a vállalkozás részvényeinek további 38,11 százalékát. A Dél-Dunántúli Gabona Rt tevékenységi köre: malomipari termékek és takarmánykeverékek gyártása, forgalmazása, 1996. évi nettó árbevétele 5,6 Milliárd forint volt.

 • 7.)

  A Gabonabefektető Kft a Békési Gabona Rt részvényeinek megvásárlása céljából alakult, termelő illetve kereskedelmi tevékenységet nem folytat, nettó árbevételt 1996. évben nem ért el.

 • 8.)

  A Békési Gabona Rt tevékenységi köre malomipari termékek és takarmánykeverékek gyártására és forgalmazására terjed ki. 1996. évi nettó árbevétele 2,2 Milliárd forint volt.

 • 9.)

  A gabonafélék, a malomipari termékek és a takarmánykeverékek előállításával és forgalmazásával többszáz vállalkozás foglalkozik. A sokszereplős piacon a termelőkapacitások jelentős kihasználatlansággal működnek. Az előzőekben említett vállalkozások részesedését az egyes főbb termékek országos forgalmából a Táblázat foglalja össze.

Táblázat

Az érintett vállalkozások részesedése a gabonafélék, malomipari termékek, fehérjetakarmányok országos forgalmából

(1996.)

Árucsoport

Agrograin Rt * (%) (1)

Békési Gabona Rt (%) (2)

Együtt (l)+(2)

Dél-Dunántúl Gabona Rt

Étkezési búza

3,6

1,1

4,7

0,7

Búzaliszt

2,2

1,2

3,4

2,1

Takarmánykukorica

1,5

-

1,5

0,8

Szójadara (import)

38,4

-

38,4

1,6

Halliszt (import)

42,6

-

42,6

0,8

*/Megjegyzés: a Zalagabona Rt-vel együtt

III.

A vizsgálat és az indítvány

 • 10.)

  A Tpvt. 70. § (1) bekezdése alapján készített jelentésében a vizsgáló az összefonódás engedélyezését indítványozta.

IV.

Az engedélyezési kötelezettség

 • 11.)

  A Tpvt. 24. § (1) bekezdése szerint az irányítás megszerzéséhez akkor kell engedélyt kérni, ha az érintett vállalkozások előző évi nettó árbevétele meghaladja 10 Milliárd forintot, az irányítás alá kerülő vállalkozásé pedig az 500 millió forintot.

 • 12.)

  Az összefonódással érintett vállalkozások a Tpvt. 26. § alapján:

  • -

   egyrészt a közvetlen résztvevők, amelyek között az összefonódás létrejön (jelen esetben: az Agrograin Rt, a Gabonabefektetői Kft és a Békesi Gabona Rt);

  • -

   másrészt a közvetett résztvevők: egyebek mellett azok a vállalkozások, amelyeket a közvetlen résztvevők irányítanak (az Agrograin Rt által irányított Gazdagró Kft, Tényő Kft és Zalagabona Rt.)


E vállalkozások 1996. évi együttes nettó árbevétele meghaladta a 10 Milliárd forintot, az irányítása alá kerülő vállalkozások közül pedig a Békesi Gabona Rt. 1996. évi nettó árbevétele az 500 millió forintot, ezért a kérelem szerinti összefonódás engedélykötelesnek minősül.

Megjegyzi a Versenytanács, hogy a Dél-Dunántúli Gabona Rt-t nem tekintette közvetett résztvevőnek, mert ezidőszerint az Agrograin Rt a Tpvt. 23. §-ában említett módok egyikével sem irányítja.

V.

Engedélyezés

 • 13.)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre, vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza meg a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. l4. §).

 • 14.)

  Az összefonódással érintett piacként a Versenytanács a Táblázatban szereplő azok országos piacát vizsgálta. Az összefonódás résztvevőinek az étkezési búza, a búzaliszt és a takarmánykukorica esetében meglévő együttesen 5 százalék alatti piaci részesedése nyilvánvalóan nem hozza az összefonódást követően kialakuló gazdasági egységet (vállalkozás csoportot) gazdasági erőfölényes helyzetbe. Az Agrograin Rt a szójadara és a halliszt esetében magas - 40 százalékot meghaladó - piaci részesedéssel bír. E piaci részesedés azonban az összefonódás következtében nem növekszik, mert az irányítás alá kerülő Békési Gabona Rt e termékekből forgalmaz.

 • 15.)

  Mindezek alapján a Versenytanács arra a következtetésre jutott, hogy a kérelem szerinti részvényvásárlás nem hoz létre, illetve nem erősít meg gazdasági erőfölényt és nem akadályozza a hatékony verseny fennmaradását. Ezesetben pedig a Tpvt. 30 § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal az engedélyt nem tagadhatja meg, ezért a Versenytanács az összefonódást engedélyezte.

VI.

Eljárási kérdések

 • 16.)

  Az ügyfelek (a kérelmezők és az irányítás alá kerülő Gabonabefektetői Kft, valamint Békési Gabona Rt) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát -a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 17.)

  A kérelmezők a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat leróttak, ezért arról intézkedni nem kellett.

 • 18.)

  A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 1998. január 22.

dr. Bodócsi András sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné