Vj-59/1998/10

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Kapui István ügyvezető igazgató által képviselt HOLD-ON Építőipari Kft. (1028 Budapest, Dózsa Gy. út 10.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal hivatalból indított eljárást annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont vállalkozás által a faxtárban megjelentetett referencia listában foglalt információ sérti-e az 1996. évi LVII. törvény III. fejezetének rendelkezéseit.

A Versenytanács az 1998. július 13-án megtartott tárgyaláson elrendelte az eljárás szünetelését, mivel az eljárás alá vont vállalkozás önként vállalta a faxtár kiigazítását úgy, hogy abban csak azon munkálatokat tünteti fel, melyet saját vállalkozásában végzett.

A lefolytatott utóvizsgálat megállapította, hogy az eljárás alá vont vállalkozás teljesítette vállalt kötelezettségét, vagyis a faxtárban korábban megjelentetett referencialistáról töröltette azon munkálatokat, melynek nem ő volt a fő- vagy alvállalkozója.

Fentiekre tekintettel a Versenytanács az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 76. § (3) bekezdés c) pontja alapján a versenyfelügyeleti eljárást megszüntette.

Budapest, 1998. augusztus 28.

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
dr. Sólyom Eszter sk.
Fógel Jánosné dr. sk.
Ágoston Marika