Vj-56/1998/42

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Ruttner György (1066 Budapest, Dessewffy utca 37. szám alatti) ügyvéd által képviselt SCA Mőlnlycke Higiéniai- és Egészségügyi Termékeket Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (2760 Nagykáta, Percel Mór utca 134. szám alatti) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt hivatalból indított eljárás során tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül az eljárás alá vont vállalkozás a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálat iránti keresettel élhet.

Indoklás

A Versenytanács az ügyfél előadása, a csatolt írásbeli bizonyítékok, valamint az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a nyomán készült vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg.
Az ürülékvisszatartással (szakszóval: inkontinenciával) küszködő betegek ápolásához nélkülözhetetlenek a betegápolást könnyítő segédeszközök. A széles választékból a beteg, vagy helyette az orvos az egyéni szükségletnek megfelelően dönthet.
Egyes adatok szerint mintegy 100 ezren szorulnak efféle gyógyászati segédeszközre, akiknek egy része intézeti, kórházi ápolt, s számukra a társadalombiztosítási támogatási rendszeren keresztül az egészségügyi intézmény gondoskodik a segédeszközről.
A mosható pelenka, a katéter, az egyszerhasználatos betét mellett a közforgalomban megjelent az egyszerhasználatos nadrágpelenka is. A nadrágpelenka egyesíti a betét és a nadrág előnyeit. A betét jó nedvszívó képességű mag, amelynek rendeltetése a folyadék felszívása, de a testhelyzet változtatáskor a nadrágba épített védőgátnak is van felfogó szerepe így hosszabb- rövidebb ideig a kiszivárgást megakadályozza.
A nadrágpelenka kiskereskedelemben teljes áron, vagy orvosi vényre, társadalombiztosítási támogatással kapható, közvetlenül a gyártótól, a forgalmazótól is beszerezhető.

Az egyszerhasználatos inkontinencia termékek hazai piacán az eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: Kft), mint gyártó és forgalmazó Tena nevű termékével kb. 70 %-al, versenytársa hasonló rendeltetésű Attends nevű termékével kb. 20 %-al részesedik, míg a maradék 10 %-on további versenytársak osztoznak.

Az egészségügyi intézmények a társadalombiztosítási keretek között a fentebbeknek megfelelően igényüket megrendelésekkel biztosítják akár több forgalmazóval is kötött hosszabb- rövidebb távra szóló felmondható szerződéseikben.

A Kft gyártmányfejlesztése során Tena nevű nadrágpelenkájának hagyományos védőgátját 1997. elejére megújította úgy, hogy olyan technológiával helyezi fel azt a termékre, hogy a folyadékot nem csak vízszintes, hanem ferde testhelyzetben is megtartja.
A Kft a fejlesztési eredmény népszerűsítése érdekében, azon túl, hogy termékismertető prospektust terjesztett, kb. 50 esetben túlnyomó részben egészségügyi szakszemélyzet, továbbá szerződéses partnerei jelenlétében kb. 120 gyakorlati árubemutatót is tartott. A résztvevő szakemberek előtt versenytársi árut is felhasználva szemléltette nadrágpelenkája újszerű védőgátjának fokozott felfogó képességét. A szemléltetés úgy zajlott, hogy ferde helyzetű átlátszó műanyag lapra helyezték a Tena nadrágpelenkát és egy, vagy több hasonló rendeltetésű versenytársi terméket, majd azonos mennyiségű színes vizet csorgattak a termékek védőgátjához. A Tena nadrágpelenka védőgátja - ellentétben a versenytársi pelenkák védőgátjával - visszatartotta a folyadékot.

A Kft az 1997. I. n. évében megkezdett bemutatósorozattal szeptemberben felhagyott, mert versenytársa kifogásolta az árubemutatók tartását a fentebbi összehasonlító módon. Kifogásainak peres eljárás indítása útján is hangot adott, amely a Fővárosi Bíróságon 25.G.76291/1997. szám alatt van folyamatban tisztességtelen gazdasági tevékenység folytatása és kártérítés miatt.

A Gazdasági Versenyhivatal fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt indított eljárást (Tpvt. 70. § (1) bek.) a Kft. ellen. A vizsgálat során próbának vetették alá azonos feltételek mellett a Tena és a versenytársi nadrágpelenka védőgátját, amelynek során a Tena nadrágpelenka védőgátja a közvetlenül a védőgáthoz engedett folyadékot a termék ferde helyzetében is képes volt szivárgásmentesen megtartani annak a magba való felszívódásáig, míg a másik termék csak akkor tartotta meg, ha a folyadékot közvetlenül a magra engedték. Erőszakos beavatkozásnak nyoma nem volt, ahogy a korábbi termékbemutatókon résztvett termékfelhasználók széles körében végzett vizsgálati tájékozódás sem igazolta ennek esetleges gyanúját.

Mindezek alapján a vizsgálati jelentés bizonyítottság hiányában az eljárás megszüntetését indítványozta.
Álláspontját a Versenytanács is osztotta az alábbiak szerint:
Verseny és ezen belül fogyasztói szempontból kívánatos, hogy a gyártók ne csak új termékekkel, hanem a meglevők fejlesztésével is megjelenjenek a piacon. A fejlesztés révén a gyártók piaci esélyeiket növelik, ezért elért eredményeiket szükségszerűen a piaccal közölni kívánják.
A versenytörvény a termék népszerűsítés jogszerű módját tilalmak felállításával szabja meg a Tpvt. III. fejezetében, így önmagában nem tiltott az áruösszehasonlítás sem, még a gyakorolt olyan speciális formában sem, hogy a saját termék előnyös tulajdonságairól úgy győzik meg a fogyasztót, hogy a gyakorlatban szemléltetik a különböző termékek hasonló rendeltetésű tulajdonságait. A nyilvánosan elvégzett áru-összehasonlító bemutató, mint üzleti módszer azonban önmagában rejti a valamilyen módon manipulált próba lehetőségét, amely versenyjogilag tiltott (10. §) és egyéb jogszerűtlenségek elkövetésére is alkalmat ad (8. §).
Nyilvánvalóan az árubemutatás jogszerűtlen módja az, ha a Kft megrongálja a versenytársi terméket, vagy a próbát úgy végzi el, hogy a bemutató egyéb feltételeit saját javára változtatja meg. Ilyenfajta beavatkozásokat azonban sem a vizsgálat nem tapasztalt, sem az a széles fogyasztói kör nem jelzett, amelyet a vizsgálat nyilatkozattételre hívott fel. Legfeljebb arról lehet szó, hogy a fogyasztók azért nem észlelték külön a védőgát megnövekedett jelentőségét, mert a próba vagy a valós felhasználás során a pelenkamag szívta fel a folyadékot és így a védőgát jelentősége nem mutatkozott. Miután a Kft az árubemutatókon a védőgát megnövekedett szerepét kívánta demonstrálni, a próbát szükségszerűen úgy kellett végrehajtania, hogy a mag felszívó szerepe helyett a gát visszatartó képességére helyezze a hangsúlyt.

Ezért a Versenytanács a jelen eljárást megszüntette a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra, a 77. § (1) bekezdés h) pontja alapján.
Határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdése szerint tárgyalás mellőzésével hozta meg.

A Tpvt. szerinti határozat elleni jogorvoslati jogot a 83. § (1) bekezdés biztosítja az eljárás alá vont vállalkozás számára.

Budapest, 1998. július 27.

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné