Vj-52/1998/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Réczicza István ügyvéd (1065 Budapest, Nagymező u. 44.) által képviselt NESTLÉ S.A. (CH-1800 Vevey, Avenue Nestlé 55., Svájc) kérelmezőnek vállalkozások összefonódásának engedélyezésére indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a NESTLÉ S.A. irányítást szerezzen a DALGETY PLC. Spillers cégcsoportja felett.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

A Svájci székhelyű NESTLÉ S.A. társaságot a múlt században alapították, mely kezdetben főként tej- és bébiétel termékek előállításával foglalkozott. Tevékenységét fokozatosan bővítette az egyéb élelmiszer, így a csokoládé, az instant italok, ásványvíz termékekkel, majd az állati eledelek is választékába kerültek. Újabban kínálatát a gyógyszer- és kozmetikai árukkal is bővítette.

A vállalat csoport a világ legtöbb országában közel félszáz üzemmel rendelkezik. Magyarországon Nestlé Hungária Kft néven 1991-ben létesített gazdasági társaságot, mely főként édesipari termékeket, instant italokat és kisebb arányban konyhai és egyéb termékeket gyárt, a forgalmazott áruk 90 %-át Magyarországon állítja elő.

A Franciaországban gyártott FRISKIES márkanevű állateledeleket 1993-tól forgalmazza Magyarországon a Kft, majd a tevékenységét bővítve 1998. elején a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának Vj-8/1998/9.sz. határozatában foglalt engedélyével megvásárolta a Jupiter Állati Eledelgyártó Kft-t.

A DALGETY PLC. állati eledel üzletágát alkotó Sillers cégcsoport tagjai Európa hat országában különböző macska- és kutyaeledeleket gyártanak és üzletláncokon, kiskereskedelmi egységeken, valamint állateledel szakkereskedéseken keresztül értékesítenek. Emellett kiegészítő termékek, illetve állatápolási cikkek gyártásával és forgalmazásával is foglalkoznak.
A Sillers cégcsoport magyarországi érdekeltséggel nem rendelkezik, viszonylag alacsony értékben exportál hazánkba konzerv és szárított macskaeledeleket.

II.

A NESTLÉ S.A. 1998. február 4-én aláirt részvényvásárlási szerződéssel megvásárolta a DALGETY PLC. állateledel üzletágát, a Spillers cégcsoportot.

Ezt követően 1998. február 26-án a 4064/1989. sz. Tanácsi rendelet alapján az Európai Közösségek Bizottságához engedély iránti kérelmet nyújtott be, melyet a Bizottság 1998. április 1-én kelt döntésével jóváhagyott.

A tisztességtelen és a versenykorlátozó piaci magatartás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 28.§ (1) bekezdése alapján a kérelmező a részvényvásárlási tranzakciókhoz a Gazdasági Versenyhivataltól is engedélyt kért.

III.

Az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71.§-a alapján készített jelentésben a vizsgáló a kérelmezett irányításszerzés feltétel nélküli engedélyezésére tett indítványt, kiemelve, hogy általa újabb, magasabb minőségű és árban is versenyképes termékek kerülnek a magyar piacon forgalomba.

IV.

A Tpvt. 24.§-a alapján a vállalkozások összefonódásához engedélyt kell kérni. A törvényi előírás szerint (23. §) a vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vállalkozás irányítást szerez egy további vállalkozás egésze vagy része felett.

Jelen eljárás tárgya két külföldön honos vállalkozás összefonódásának vizsgálata, mely a Tpvt. 1.§-a alapján a törvény hatálya alá tartozik, mert annak hatása a Magyar Köztársaság területén érvényesülhet. Az összefonódás egyik közvetlen résztvevője ugyanis Magyarországon működő leányvállalattal rendelkezik, emellett külföldi vállalkozásai hazánkba exportálnak. A másik közvetlen résztvevő ugyancsak exportálja termékeit Magyarországra, így tevékenységük a magyar piaci folyamatokat befolyásolja.

Az összefonódáshoz az esetben szükséges a Gazdsági Versenyhivatal engedélyét kérni, ha az érintett vállalkozások (Tpvt. 26.§) előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele a 10 milliárd Ft-ot meghaladja.

Az érintett vállalkozások az összefonódás közvetlen és közvetett résztvevői. Közvetlen résztvevő a két külföldön honos vállalkozás, melyek közül a NESTLÉ S.A. Magyarországon árbevételt nem realizált, a Spillers csoport pedig 1997. évben viszonylag alacsony értékű árut exportált Magyarországra.

Az összefonódás közvetett résztvevői:

  • -

    a NESTLÉ Hungária Kft, a 26.§ (3) bekezdés a.) pontja szerint, 1997-ben 15 milliárd Ft feletti nettó árbevételt ért el,

  • -

    a NESTLÉ S.A. külföldön honos vállalkozásai, a 26.§ (3) bekezdés a.) pontja szerint, melyek Magyarországra viszonylag alacsony értékű terméket exportáltak a Tpvt. 27.§ (2) bekezdés szerint,

  • -

    a Jupiter Állateledel Kft, a 26.§ (3) bekezdés d.) pontja szerint, mely 1997-ben közel 3 milliárd Ft nettó árbevételt realizált.

Az összefonódás közvetlen és közvetett résztvevői által az előző évben elért nettó árbevétel meghaladja a 24.§ (1) bekezdésében foglalt küszöbértéket, ezért az összefonódás engedélyköteles.

V.

A Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre, vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny fennmaradását, vagy fejlődését az érintett piacon, vagy annak egy jelentős részén.

A kérelmezett összefonódással érintett két piac az egymással nem helyettesíthető kutya- és macskaeledelek országos piaca, melyet a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a 8/1998/9. sz. határozatában részletesen megvizsgált, ugyanis az akkori eljárás érintett vállalkozói a jelen ügyben is, mint közvetett résztvevők szerepelnek.
A mostani eljárásban kérelmezett összefonódás magyarországi piaci hatása igen csekélynek minősíthető, ugyanis a NESTLÉ S.A. érdekeltségi körébe kerülő vállalkozás igen alacsony értékű, mindössze 2,3 %-os piaci részarányt jelentő száraz- és konzerv macskaeledel exporttal van jelen a magyar piacon.
Ennek következtében a kérelmezett összefonódás érdemben nem módosítja a Versenytanács érintett piaci helyzetre vonatkozó korábbi határozatában kialakított álláspontját; mely szerint egyes termékek tekintetében növekszik ugyan a koncentráció, de az a számos versenytárs, a piac fejlődési fázisa, a piacralépés lehetősége, valamint a versenyképes import termékek jelentős arányú piaci jelenléte miatt nem erősít meg gazdasági erőfölényt.

Ezt figyelembevéve - tekintettel arra, hogy a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján - a jelenlegi eljárás tárgyát képező összefonódást nem tagadhatja meg, a kérelem szerinti irányításszerzést engedélyezte.

VI.

Az ügyfelek a tárgyalás mellőzését kérték, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74.§ (1) bekezdésének alkalmazásával tárgyaláson kívül - hozta meg.

A kérelmező a Tpvt. 62.§ (1) bekezdés szerint eljárási díjat lerótta, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezéseket a Tpvt. 83.-§ (1) és (2) bekezdése tartalmazza.

Budapest, 1998. június 17.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Szabó Györgyi