Vj-14/1998/23

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Kálmán László ügyvezető által képviselt Kálmán & Kálmán Korlátolt Felelősségű Társaság (7570 Barcs, Aradi u 4. szám alatti) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt hivatalból indított eljárás során - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal 1998. januárjában az eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban. Kft.) ellen eljárást indított az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt. 70. § (1) bekezdése szerint, mert a Kft. 21262/96. számú forgalombahozatali engedélyén túlterjeszkedve úgy reklámozta Biokál nevű termékét, hogy az szántóföldi növényekhez is felhasználható, mint gombásodásgátló és rovarriasztó szer.
A Versenytanács az 1998. április 2-án tartott tárgyaláson 6 hónapi időtartamra elrendelte az eljárás szünetelését a Tpvt. 75. § alapján, miután az eljárás alá vont vállalkozás vállalta, hogy az engedélyen túlterjeszkedő termékismertetésével felhagy, ameddig időközben előterjesztett kérelmére hatályos engedélyét nem módosítják.

A szünetelés tartama alatt a Kft. vállalásainak eleget tett, ahogy az az utóvizsgálati jelentésből megállapítható.

Ezért a Versenytanács a Tpvt. 76. § (3) bekezdés c) pontja alapján a rendelkező rész szerint határozott.

Budapest, 1998. november 17.

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
Vérné dr. Labát Éva sk.
Kis Lászlóné