Vj-8/1998/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Réczicza István ügyvéd (1065 Budapest, Nagymező u. 44.) által képviselt Nestlé Hungária Kft. (1113 Budapest, Ybl Miklós tér 8.) kérelmezőnek összefonódás engedélyezésére indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Nestlé Hungária Kft. a Jupiter Állati Eledelgyártó Kft. 100 %-os üzletrészének megvásárlásával felette irányítást szerezzen.

A határozat felülvizsgálatát a felek a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmező Nestlé Hungária Kft. 1991-ben létesített gazdasági társaságot Magyarországon. A társaság főként édesipari termékekkel, instant italokkal és kisebb arányban konyhai és egyéb termékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozik. Az általa forgalmazott termékek 90 %-át Magyarországon állítja elő.
A "FRISKIES" márkanevű állateledelekkel a vállalkozás 1993. júniusában jelent meg Magyarországon, melyet importból szerez be. 1997-ben nettó árbevételének 2 %-a származott állati eledelek értékesítéséből.
A Nestlé Hungária Kft. 100 %-os tulajdonosa a Nestlé S. A. svájci székhelyű társaság.
A Nestlé svájci cégnek a Hungária Kft-n kívül még külföldi székhelyű leányvállalatai forgalmaznak Magyarországra kávét és egyéb élelmiszeripari termékeket.

A Jupiter Állati Eledelgyártó Kft. 1989. decemberében alakult. A társaság "DARLING" márkanévvel különféle ízesítésű, minőségű és kiszerelésű száraz és konzerv kutya- és macskaeledeleket állít elő. A cég által gyártott állateledelek értékesítését mind a belföldi mind az export piacon a VOG Export-Import Kft. végzi.
A társaság 100 %-os tulajdonában van a VSV Beteiligungs GmbH-nak.

II.

Magyarországon a kutya- és macskaeledel termelés és forgalmazás szakosított üzemekben és kereskedelmi egységekben együttesen történik, melynek gyártástechnológiai és értékesítési hagyományai vannak, bár felhasználói szempontból az állateledelek egymásnak nem helyettesítő termékei. A termelés és a forgalmazás piaca koncentrált, annak ellenére, hogy ilyen termékeket mintegy 80 - 85 gazdasági társaság gyárt, a termelés és forgalmazás 95 %-át három vállalkozás végzi mindkét féle termék esetében.

A kereskedelmi hálózatban értékesített 1997. évi mintegy 5.500 to macskaeledel 48 %-a import áru volt és 52 % származott hazai előállításból. A kutyaeledel forgalom ugyanezen időszakban meghaladta a 9.000 to-t, nagyobb része (60 %-a) import beszerzésből, 40 %-a pedig hazai gyártású termék.
A gyártott és forgalmazott mennyiség alapján - a hazai gyártású kutyaeledelek kivételével - a hazai piac legjelentősebb szereplője mindkét termék esetében a Master Food`s Bt.

Az eljárásban közvetlenül érintett Jupiter Kft. macska és kutyaeledelek gyártására szakosodott vállalkozás, piaci részesedése a hazai előállítású kutya és macskaeledelek tekintetében jelentős, emellett jelentéktelen arányban import forgalmat is bonyolít a VOG Export-Import Kft-n keresztül.

A kérelmezett irányításszerzés másik közvetlen résztvevője import áruk forgalmazásával van jelen a piacon, főként a macskaeledelek adják ezen forgalmának nagyobb hányadát.

A piacon szerepel még mintegy 20 jelentősebb versenytárs, akik zöme import terméket forgalmaz. Ezen kívül számos kisvállalkozás is részt vesz az értékesítési forgalomban, amelyek jellemzően szárított, nem hőkezelt, extrudált termékeket állítanak elő, amelyeknek minősége gyengébb mint a korszerű nagyüzemi technológiával készült állateledeleké.
A macska és kutyaeledelek érintett piaca földrajzilag országosnak tekinthető, mivel a jelentősebb tevékenységet végző társaságok termékei a kis- és nagykereskedelem, valamint a speciális értékesítésre szakosodott üzletek szinte mindegyikében megtalálhatók. Regionális értékesítést csak a legkisebb vállalkozások végeznek.
A száraz és konzerv állateledeleknek a nyers- és fagyasztott termékek nem tekinthetők ésszerűen helyettesítő áruinak, hiszen ezek felhasználási módjuk más, a felhasználást megelőzően szükséges munkaráfordítás, valamint az időigény, a minőség és az ár is figyelembeveendő tényező.

III.

A kérelmező Nestlé Hungária Kft. mint vevő 1998. január 5-én Üzletátruházási Szerződést kötött a VSV Beteiligungs GmbH-val a Jupiter Állati Eledelgyártó Kft-ben lévő 100 %-os üzletrészének megvásárlására. A szerződés alapján kérte a kérelmező az 1996. évi LVII. törvény 24. §-ának, 28. § (1) bekezdésének és 29. §-ának rendelkezései szerint az irányítási jog megszerzéséhez a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét.

IV.

Az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a alapján készült vizsgálati jelentés az irányítási jog megszerzését javasolta, indítványa kialakításánál figyelembe vette az eljárás során beszerzett érdekvédelmi szervezet véleményét is.

V.

A Tpvt. 24. §-a szerint a vállalkozások összefonódásához engedélyt kell kérni. A törvény 23. §-a tartalmazza, hogy mely esetek minősülnek a vállalkozások összefonódásának. A 23. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a (2) bekezdés a) pontja rögzíti, amennyiben egy vállalkozás irányítást szerez más vállalkozás része felett, az összefonódásnak minősül.
A 23. § (2) bekezdés a) pontja szerint az irányítás megszerzésének minősül az, ha egy vállalkozás a másik vállalkozás többségi szavazati jogot biztosító üzletrészeit megszerzi.

A kérelmező jelen eljárásban a Jupiter Állati Eledelgyártó Kft. üzletrészeinek 100 %-át vásárolta meg az Üzletátruházási Szerződéssel, tehát ez az akció a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontjának, valamint a (2) bekezdés a) pontjának megfelelően engedélykötelezettség alá tartozik.

A törvény szerint az előzetes engedély iránti kérelmet a vállalkozások összefonódása esetén akkor kell a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtani, ha az érintett vállalkozások előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele a törvény 24. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelel, azaz meghaladja a 10 milliárd forintot, illetve az irányítás alá kerülő vállalkozás nettó árbevétele 500 millió forint felett van.
A Tpvt. 26. §-a alapján az összefonódásban közvetlenül és közvetetten résztvevő vállalkozások tekintendők az érintett vállalkozásoknak. Jelen eljárásban közvetlen résztvevők a Nestlé Hungária Kft., valamint az irányítása alá kerülő Jupiter Állati Eledelgyártó Kft.
A közvetett résztvevők körét a Tpvt. 26. § (3) bekezdése alapján kell meghatározni. Jelen eljárásban közvetett résztvevőnek minősül a 23. § (3) bekezdés a) pontja szerint a VSV Beteiligungs GmbH osztrák vállalkozás, aki a Jupiter Kft. 100 %-os tulajdonosa, kereskedelmi tevékenységet nem folytató holding társaság. Ugyancsak közvetett résztvevő a Nestlé Hungária Kft-t 100 %-ban irányító Nestlé S. A. svájci vállalkozás, amely a világ legtöbb országában közel 500 gyárral rendelkezik, rendkívül széles tevékenységi körrel. Főként tej és bébiétel, majd egyéb élelmiszerek, csokoládé, instant italok, ásványvizek előállításával foglalkozott, később állateledellel, valamint gyógyszer és kozmetikai termékekkel bővítette tevékenységét.

Az eljárás közvetlen résztvevői ugyancsak azok a Nestlé S. A. által irányított külföldi székhelyű vállalkozások, akik Magyarországra kávét, édes- és élelmiszeripari termékeket forgalmaznak.
A közvetlen és közvetett résztvevők együttes előző évi nettó árbevétele a lefolytatott vizsgálati eljárás adatai szerint meghaladják a 10 milliárd forintot, valamint az irányítás alá kerülő Jupiter Kft. árbevétele 500 millió forint felett van, így a kérelmezett 100 %-os üzletrészvásárlás a törvény előírásai szerint engedélyköteles.

VI.

A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódást nem hoz létre, vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza meg a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását, vagy fejlődését az érintett piacon, vagy annak jelentős részén.
Az összefonódással érintett két piac az egymással nem helyettesíthető kutya- és macskaeledel termékek országos piaca, amelyen a közvetlen résztvevők jelen vannak.

A két piacon nagyszámú szereplő résztvesz az értékesítési forgalomban, s mindkét termék esetében jelentős - 50 % körüli - arányban versenyképes import áru is értékesítésre kerül.

Az összefonódási eljárás során megállapítható volt, hogy mindkét érintett termék tekintetében növekszik ugyan a koncentráció, de az - a számos versenytárs, valamint az import termékek jelentős arányú piaci jelenléte miatt - nem erősít meg gazdasági erőfölényt. Ezt figyelembevéve - miután a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján az összefonódást nem tagadhatja meg, a kérelem szerinti üzletrész megvásárlását engedélyezte.

VII.

Az ügyfelek, a kérelmező és az irányítás alá kerülő Állati Eledelgyártó Kft. kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdés szerinti eljárási díjat lerótta, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 1998. március 3.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika