Vj-73/1997/26

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Kottász Béla ügyvéd (7621 Pécs, Király u. 22.) által képviselt EFC Szigetvár Kft (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 4.) eljárás alá vont ellen gazdasági erőfölénnyel történt visszaélés megállapítására indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal hivatalból indított eljárást a Szigetvár távhőellátását biztosító eljárás alá vont ellen, annak megállapítására, hogy visszaélt-e gazdasági erőfölényével, amikor a távhőszolgáltatást részlegesen rövid ideig az általa ellátott lakótelepeken szüneteltette.

A Versenytanács az 1997. augusztus 10-én tartott tárgyaláson elrendelte az eljárás 6 hónapig tartó szünetelését, tekintettel a vizsgált magatartás csekély súlyára és arra, hogy az eljárás alá vont vállalta, hogy a magatartás folytatásáról tartózkodik.

A lefolytatott utóvizsgálat megállapította, hogy az eljárás alá vont teljesítette vállalt kötelezettségét és az eljárás megszüntetését javasolta.

Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 76. § (3) bekezdés c) pontja alapján a rendelkező rész szerint határozott és megszüntette az eljárást.

Budapest, 1998. március 18.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Győrffy István sk.
Kis Lászlóné