Vj-90/1997/26

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Mikófalvi Gábor (1196 Budapest, Fő u. 111. szám alatti) ügyvéd által képviselt VITAPRESS Gyümölcselőállító és Élelmiszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2330 Dunaharaszti, Jendrassyk út 46. szám alatti) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt indult eljárás során - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal 1997. júliusában azért indított eljárást az eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: Kft.) ellen az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 70. § (1) bekezdése szerint, mert valószínűsíthetően a Tpvt. III. fejezetét sérti az a magatartása, hogy az általa forgalmazott termékek címkézése hiányos.
Az 1997. október 7-én tartott tárgyaláson a Kft. vállalta, hogy öt hónapon belül bemutatja a Versenyhivatalnak a fogyasztók tájékoztatására szolgáló szabályszerű új címkemintákat. A Versenytanács öt hónapi időtartamra a Tpvt. 75. §-a alapján elrendelte az eljárás szünetelését, amelynek tartama alatt a Kft. vállalásának eleget tett, ahogy az az utóvizsgálati jelentésből megállapítható.
Ezért a Versenytanács a Tpvt. 76. § (3) bekezdés c) pontja alapján a rendelkező rész szerint határozott.

Budapest, 1998. március 10.

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Sólyom Eszter sk.
Fógel Jánosné dr. sk.
Ágoston Marika