Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
2. K f.650.020/2015/15. szám

A Fővárosi Törvényszék a dr. Sebők Levente-István Ügyvédi Iroda ( , ügyintéző: dr. S L I ügyvéd) által képviselt Szécsény-Mill Kft. „f.a” (2255 Szentlőrinckáta, 059/18. hrsz.) I.r., a dr. Horváth Z. Péter Ügyvédi Iroda (, ügyintéző: dr. H Z. P ügyvéd) által képviselt Sikér Zrt., (2800 Tatabánya, Gerecse u. 2.) II.r., és a dr. Sebők Levente-István Ügyvédi Iroda ( , ügyintéző: dr. S L I ügyvéd) által képviselt H&T Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a." (6722 Szeged, Dugonics tér 11. 1/3.) III.r, felpereseknek a dr. Számadó Tamás irodavezető által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., Hiv. sz.: Vj/134/2008.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2013. évi szeptember hó 10. napján kelt 3.K.28.115/2013/16. számú ítélete ellen az I.r. felperes által 18., a ILr. felperes által 20. és a III.r, felperes által 19. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán az alulírott helyen 2015. évi május hó 6. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi az I. és III.r, felpereseket egyetemlegesen arra, hogy 15 napon belül fizessenek meg az alperesnek 150.000 (azaz egyszázötvenezer) forint másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - 1.600.000 (azaz egymillió- hatszázezer) forint fellebbezési illetéket.

Kötelezi továbbá a II.r. felperest arra, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 100.000 (azaz egyszázezer) forint másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - 2.400.000 (azaz kétmillió-négyszázezer) forint fellebbezési illetéket.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.