Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenykorlátozó magatartás miatt szabott ki bírságot a GVH

A H&T Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a SIKÉR Malomipari Feldolgozó és Kereskedelmi Zrt., valamint a Szécsény-Mill Kft. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által 2006 júliusában kiírt közbeszerzési eljárás kapcsán versenykorlátozó magatartást tanúsítottak azzal, hogy a vitaminozott liszt beszállítására vonatkozó pályázati tételek kapcsán felosztották egymás között a piacot.

Az MVH 2006-ban három fordulóban írt ki közbeszerzési eljárást Magyarország területén található intervenciós raktárakból származó gabona élelmiszersegélyként történő feldolgozása és az MVH által meghatározott raktárakba történő szállítása tárgyában. A Gazdasági Versenyhivatal annak vizsgálatára indított eljárást, hogy a gabonafeldolgozó vállalkozások az MVH által 2006-ban kiírt közbeszerzési eljárások során előzetesen megállapodtak-e az árakról, valamint a várható nyertesek személyéről.

A GVH az eljárás megindításával egyidejűleg előzetes értesítés nélküli helyszíni szemlét tartott, ahol lefoglalásra került egy együttműködési megállapodás, mely a Sikér és a Szécsény-Mill jogelődje, a Három Malom között jött létre. Az irat - amelynek aláírását mindkét aláíró vállalkozás elismerte - egyéb bizonyítékokkal együttes értékelése alapján arról tanúskodik, hogy a Sikér és a Három Malom az ajánlattételi határidő lejárta előtt felvette a kapcsolatot egymással annak érdekében, hogy megállapodásban rögzítsék, bármely fél a tenderen való sikeres szereplése estén a másik féllel a munka 50%-nak elvégzésére alvállalkozói szerződést köt. A GVH értékelése szerint a megállapodás megkötésével az volt a cél, hogy mindkét vállalkozás-csoport - azaz egyrészt az egymástól nem független Három Malom és H&T, másrészt a Sikér - mindenképpen részesedést szerezzen a "megrendelésből", méghozzá fele-fele arányban. A megállapodás versenykorlátozó jellege abban áll, hogy a háttér-megállapodásnak köszönhetően bármelyikük nyerése esetén gyakorlatilag mindketten nyertesekké válnak, ezáltal a vállalkozások számára a vesztés kockázatát csökkentette, vagy akár teljes egészében ki is zárhatja, ezért nem érdekeltek abban, hogy a közbeszerzési eljárásban minél kedvezőbb ajánlatot tegyenek.

Az ajánlatok bontását követően az ajánlatok főbb ismérvei az ajánlattevők előtt ismertté váltak, így tudták azt is, hogy a pályázati tételekre rajtuk kívül más nem tett ajánlatot, ezért a vállalkozások közötti megállapodás a verseny teljes kizárását valósította meg.

A Gazdasági Versenyhivatal a fenti jogsértés elkövetéséért a H&T Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t és a Szécsény-Mill Kft.-t 20.000.000 Ft, a SIKÉR Malomipari Feldolgozó és Kereskedelmi Zrt.-t 30.000.000 Ft bírság megfizetésére kötelezte. A bírság összegét a GVH az eset összes körülményeire - jogsérelem súlyára, a jogsértéssel elért előnyre, a vállalkozások méretére, a felek piaci helyzetére - tekintettel határozta meg.

Az ügy nyilvántartási száma: Vj-134/2008

Budapest, 2011. június 29.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Gondolovics Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu