Nyomtatható verzió PDF formátumban

A KÚRIA
mint felülvizsgálati bíróságKfv.II.37.268/2013/8.szám

A Kúria a Kajtár, Takács, Hegymegi-Barakonyi Ügyvédi Iroda (1062 Budapest, Andrássy út 102., ügyintéző: Dr. H.- B.Z. ügyvéd) által képviselt Allianz Hungária Biztosító Zrt. (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 52.) I.r., az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 12., ügyintéző: Dr. F. G. ügyvéd) által képviselt Generali-Providencia Biztosító Zrt. (1066 Budapest, Teréz körút 42-44.) II. r., a Jutasi és Társai Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Alkotmány utca 31. IV. emelet 17., ügyintéző: Dr. J. Gy. ügyvéd) által képviselt Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége (1238 Budapest, Grassalkovich utca 255.) III.r., a Kajtár, Takács, Hegymegi-Barakonyi Ügyvédi Iroda (1062 Budapest, Andrássy út 102., ügyintéző: Dr. H.-B. Z. ügyvéd) által képviselt Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz Kft. (1032 Budapest, Bécsi út 120.)IV. r. és a Dr. B. P. ügyvéd által képviselt Paragon-Alkusz Zrt. (1163 Budapest, Hősök fasora 50., a Magyar Opelkereskedők Bróker Kft. jogutódja) V.r. felpereseknek a Dr. László Ildikó Katalin ügyvéd (1245 Budapest, Pf. 1036.) által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében a Fővárosi Ítélőtábla 2009. szeptember hó 23. napján kelt 2.Kf.27.129/2009/14. számú jogerős ítélete ellen az I.r. felperes által 53., a II.r. felperes által  55., a III.r, felperes által 52. és a IV. r. felperes által 54. sorszám alatt benyújtott felülvizsgálati kérelem folytán az alulírott napon tartott tárgyaláson meghozta az alábbi 

ítéletet:

A Kúria a Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.129/2009/14. számú ítéletének felülvizsgálati kérelemmel nem támadott, az V. r. felperesre vonatkozó rendelkezéséit nem érinti, egyebekben a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezi és a Fővárosi Bíróság 7.K.31.116/2007/44. számú ítéletét a I. r., II. r., III.r. és IV. r. felperesek tekintetében - az indokolás részbeni mellőzésével - helybenhagyja. 

A másodfokú eljárás költségét a felek maguk viselik.

Kötelezi az I.r. és II. r. felperest, hogy 15 napon belül fizessenek meg az alperesnek külön-külön 500.000 (ötszázezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget. 

Kötelezi a III.r. felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 600.000 (hatszázezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget. 

Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a IV. r. felperesnek 300.000 (háromszázezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

Kötelezi az I.r., II. r. és III.r. felpereseket, hogy fizessenek meg az államnak - külön felhívásra – egyenként 48.000(negyvennyolcezer) forint fellebbezési illetéket, míg a további 48.000 (negyvennyolcezer) forint fellebbezési illetéket és a 36.000 (harminchatezer) forint csatlakozó fellebbezési illetéket az állam viseli.

Kötelezi az I.r. és II.r. felpereseket, hogy fizessenek meg az államnak - külön felhívásra - egyenként 2.250.000 (kétmillió-kétszázötvenezer) forint felülvizsgálati részilletéket, a fennmaradó 500.000 (ötszázezer) forint felülvizsgálati részilletéket és 816.000 (nyolcszáztizenhatezer) forint felülvizsgálati illetéket az állam viseli. 


Kötelezi a III.r. felperest, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra - 2.500.000 (kétmillió-ötszázezer) forint felülvizsgálati illetéket.

Ez ellen az ítélet ellen további felülvizsgálatnak nincs helye. 

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.