„Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” – 2021 

a Gazdasági Versenyhivatal

által meghirdetett tanulmányi verseny eredményei

 

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) immár 22. alkalommal hirdette meg a „Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” elnevezésű tanulmányi versenyét. A verseny célja, hogy a résztvevő hallgatók átfogó ismereteket szerezhessenek a versenyjogról, versenypolitikáról, illetve piacelméletről.

A meghirdetett 22 témakörből összesen hatra érkeztek pályamunkák. Egy-egy dolgozat született a verseny felhívásának 2., 5., 11. és 20. témakörében (a közelmúlt valamely magyar vagy európai uniós szabályozásváltozásának hatása az érintett iparágak versenyhelyzetére; versenypolitika új alapokon – a környezetvédelem és az állatvédelem (állatok jóléte) hogyan építhető be a hagyományos versenypolitikai elemzésekbe; Fenntarthatósági/környezetvédelmi érvek értékelése az EUMSz. 101. cikk (3) bekezdés / Tpvt. 17. §-a szerinti mentesülés kapcsán; a „közérdek-szabály” alkalmazásának kérdései). Két pályamunka érkezett a 3. témakörre (online platformok és/vagy kuponos honlapok versenyhatásainak, fogyasztói jólétre gyakorolt hatásainak bemutatása, elemzése). Az idei évben három pályamunkával a 6. témakör bizonyult a legnépszerűbbnek, amely a „versenyjog válság idején – kríziskartellek értékelése” címet viselte. Összesen tehát 9 dolgozat érkezett.

A részvételi szabályok alapján két pályázó közösen készített dolgozattal is részt vehet a versenyen. A lehetőséggel ebben az évben négy pályázat esetében éltek a hallgatók, tehát a 9 dolgozatot összesen 13 hallgató készítette.

Az idei pályázók között 6 jogász, két közszolgálati, valamint egy gazdasági szakos hallgató volt. Négy pályamunka érkezett az ELTE, egy pedig a Széchenyi István Egyetem jogi karairól. Két pályázat érkezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egy pedig a Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatóitól.

A pályázatokat az évek óta bevált értékelési rendszernek megfelelően két-két bíráló olvasta át: egy széleskörű szakmai tapasztalattal rendelkező ún. közös bíráló, aki a pontozás során a dolgozatokat egymáshoz is tudja viszonyítani, valamint a dolgozat témakörét szakértői szinten ismerő egyes bírálók. Az általuk külön-külön adott pontok összeadásával alakult ki a végső sorrend. A bírálók a pontozás során mind a tartalmi (téma ismertetése, önálló gondolatok, újszerűség, jogesetek és szakirodalom feldolgozása, valamint tartalmi szerkezet-felépítés), mind a formai (áttekinthetőség, szerkesztés, felhasznált forrásmunkák, jogesetek pontos hivatkozása) szempontokra figyelemmel voltak.

A verseny első helyezettje a verseny felhívásának megfelelően 400.000 Ft, a második helyezett 300.000 Ft, míg a harmadik helyezett 200.000 Ft díjazásban részesül (a díjak adó-és járulékkötelesek).

Az első helyen az Eötvös Loránd Tudományegyetem IV. évfolyamos joghallgatói, Csillik Kristóf és Gera Anna végeztek „Fenntarthatósági/környezetvédelmi érvek értékelése az EUMSz. 101. cikk (3) bekezdés szerinti mentesülés kapcsán” című, 11. témakörre érkezett közös pályamunkájukkal.

A második helyezett Antal Kinga Kincső és Németh Donát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem II. évfolyamos joghallgatóinak „A kríziskartellek: a válsághelyzetek megoldásai, avagy csak egy jól hangzó elméleti modell?” című, 6. témakörre érkezett pályamunkája lett.

Harmadik helyezést értek el Vigh Dalma Virág és Szalay István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem V. évfolyamos joghallgatói „Versenyjog válság idején – kríziskartellek értékelése különös tekintettel a COVID-19 járványhelyzetre” elnevezésű, a 6. pályázati témához illeszkedő közös dolgozatukkal.

Pályamunkát nyújtott be továbbá Balogh Szabolcs Sándor, Beck Judit, Détár Alíz, Mészáros Lili, Tokár Laura Gréta és Putnoki Réka, valamint Varga Gyula.

Minden pályázónak köszönjük a részvételt, a befektetett munkát, és gratulálunk a nyerteseknek!