Nyomtatható verzió PDF formátumban 

Fővárosi Törvényszék
2.Kf.650.358/2013/9. szám 

A Fővárosi Törvényszék a dr. G N T ügyvéd (   ) és a dr. B I ügyvéd (   ) által képviselt Nemzetközi CoD Rák-Információs és Prevenciós Központ Kiemelten Közhasznú Alapítvány (9155 Lébény, Vörösmarty u. 15.) I. rendű, a CoD kutatás-Fejlesztési Tudományos Kft. (9181 Kimle, Arany János u. 12.) II. rendű és a dr. G A ügyvéd (   ) által képviselt VadPharma Kft. (6726 Szeged, Fakopáncs u. 8.) III. rendű felpereseknek a dr. Hargita Árpád vezető jogtanácsos és dr. Nacsa Mónika jogi előadó által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., hivatkozási szám: Vj/0152/2008.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2013. évi július hó 4. napján kelt 3.K.28.070/2013/5. számú ítélete ellen az I. rendű felperes által 6. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán az alulírott helyen 2014. évi május hó 14. és 2014. évi június hó 11. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletének fellebbezéssel nem támadott rendelkezéseit nem érinti, fellebbezéssel támadott rendelkezéseit helybenhagyja.

Kötelezi az I. rendű felperest arra, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 60.000 (azaz hatvanezer) forint másodfokú perköltséget.

A fellebbezési illetéket az állam viseli.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.