Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Bíróság

7. K. 32. 107/2006/6

Az Unilever Magyarország Kft. (Budapest) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen a bíróság - versenyügyben - közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében, meghozta a következő

végzést

A bíróság a pert megszünteti.

A felperes által le nem rótt 4.500 ( Négyezer-ötszáz ) forint mérsékelt kereseti illetéket az APEH illetékes Regionális Igazgatóságának külön felhívására az ott megjelölt időben és módon a felperes köteles megfizetni.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye a Fővárosi Ítélőtáblához, melyet a Fővárosi Bíróságon lehet 3 példányban lehet benyújtani.

Indokolás

A felperes 2006.04.28. napján keresetet nyújtott be alperes ellen, melyben kérte az alperes által hozott Vj-145/2005/20-as számú közigazgatási határozat felülvizsgálatát. A felperes 4-es sorszám alatti beadványában az első érdemi tárgyalást követően bejelentette, hagy eláll keresetétől. Az alperes az elálláshoz hozzájárult költségigénye nem volt.

A bíróság a fentiekre tekintettel a pert a Pp. 157. § el) pontja alapján - figyelemmel a 160 §- ára is - megszüntette.

A bíróság felhívja a feleket, hogy a 2007 augusztus 30. napjára kitűzött tárgyaláson nem kell megjelenni.

A bíróság illeték mérsékléséről az Itv. 58.§ (2) bek. alapján, annak megfizetéséről pedig a 6/1986 (VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdése szerint döntött.

Budapest, 2007. május 03.