Nyomtatható verzió PDF formátumban

 

A KÚRIA
mint felülvizsgálati bíróság

Kfv.III.37.072/2013/15. szám

A Kúria a Dr. Lászka Ügyvédi Iroda (1111 Budapest, Irinyi József u. 23., ügyintéző: dr. L. J. ügyvéd) által képviselt International System House Kft. (1123 Budapest, Csörsz u. 41.) I.r., a Bihary, Balassa és Társai Ügyvédi Iroda (1026 Budapest, Pasaréti út 83., ügyintéző: dr. B. T. ügyvéd) és a Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda (1052 Budapest, Váci u. 24., ügyintéző: dr. E. Z. ügyvéd) által képviselt SAP Hungary Kft. (1124 Budapest, Csörsz u. 41.) II.r., valamint az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 12., ügyintéző dr. O. G. ügyvéd) által képviselt International Business Machines Corporation Magyarország Kft. (1017 Budapest, Neumann János u.l.) III.r. felperesnek dr. Bitai Zsófia a jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt Fővárosi Törvényszéken 2.K.30.879/2011. szám alatt megindult és a Fővárosi ítélőtábla 2012. október 10. napján kelt 2.Kf.27.195/2012/6. számú jogerős ítéletével befejezett perében a jogerős ítélet ellen az I.r. felperes által 40. sorszám alatt, a II.r. felperes által 38. sorszám alatt és a III.r. felperes által 36. sorszám alatt benyújtott felülvizsgálati kérelmek elbírálása folytán az alulírott helyen és napon megtartott nyilvános tárgyaláson meghozta a következő

ítéletet:

A Kúria a Fővárosi ítélőtábla 2.Kf.27.195/2012/6. számú ítéletét hatályában fenntartja.

Kötelezi a I., II. és III. r. felpereseket, hogy 15 napon belül fizessenek meg az alperesnek 100.000-100.000-100.000 (egyszazezer-egyszázezer-egyszázezer) forint felülvizsgálati perköltséget.

Kötelezi a felpereseket, hogy fizessenek meg az államnak - külön felhívásra - 70.000-70.000-70.000 forint (hetvenezer-hetvenezer-hetvenezer) felülvizsgálati eljárási illetéket.

Az ítélet ellen további felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.