Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Bíróság

7. K. 32. 713/2005/5.

Végzés

A T-Mobile Magyarország Távközlési Rt. (Budapest) a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti perében a bíróság megállapítja, hogy szünetelés folytán a per megszűnt.

A felperes illetékfeljegyzési joga folytán le nem rótt 16.500 (tizenhatezer-ötszáz) forint kereseti illetéket a bíróság 1.700 (egyezer-hétszáz) forintra mérsékeli, melyet a Fővárosi Illetékhivatal külön felhívására a felperes köteles megfizetni.

A végzés ellen csak az illetékről való rendelkezés tekintetében van helye fellebbezésnek, melyet a kézbesítéstől számított 15 napon belül lehet jelen bíróságnál - a Fővárosi Ítélőtáblához - címezve 3 példányban benyújtania

Indokolás

A felperes az első tárgyalást megelőzően alperessel közösen kérte a per szünetelését 2006. december 14-én, mely szünetelést a bíróság 4-es számú végzésével megállapított. A felek azóta nem kérték a per folytatását, ezért 6 hónap elteltével 2006. június I5. napján-a per megszűnt.

A felperes tárgyi illetékfeljegyzési joga folytán le nem rótt 16.500 Ft illetéket a bíróság az Itv.58.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján - az Itv. 74. § (3) bekezdésre is figyelemmel mérsékelte és az Itv. 58. § (4) bekezdése és a 6/1986. (VI.26) IM. rendelet 15. § (3) bekezdése alapján az eljárást kezdeményező felperest kötelezte a mérsékelt illeték megfizetésére.

Budapest, 2006. június 22.

A végzés jogerős: 2006. augusztus 16-án.