2022 januárjában módosítások léptek életbe a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) kapcsán. A Tpvt. 43/N. §-a egy új, (4) bekezdéssel egészült ki, mely szerint „A 43/J. § (2) bekezdésének sérelme nélkül a Gazdasági Versenyhivatal honlapján évente közzéteszi az (1) bekezdés b) pontja szerint kiállított hatósági bizonyítványban megjelölt összefonódással érintett piacok listáját.

A GVH a törvényi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében egy új közlemény kibocsátását tervezi, amely tartalmazná a GVH-nak a közzétett lista pontos tartalmával, illetve annak alkalmazhatóságával kapcsolatos álláspontját, a jövőben követni kívánt gyakorlatát.

További információ ...