Összefonódások

(Tpvt. VI. és IX/A. Fejezet)

 

Általános jogalkalmazási közlemény

alkalmazás: a 2020. január 1-jét követően létrejött összefonódások esetében, kivéve a 184-190. és 224. pontokban foglalt rendelkezéseket, melyeket a GVH a 2020. január 1-jét követően benyújtott összefonódás-bejelentések esetében alkalmazza

2017. január 15-én vagy azt követően, de 2018. január 1-je előtt létrejött összefonódások:

alkalmazás: a 2017. január 15-én vagy azt követően, de 2018. január 1-jét megelőzően létrejött összefonódások vizsgálatára irányuló azon eljárásokban, amelyek tekintetében a Tpvt. 2017. január 15-étől 2017. december 31-ig hatályos rendelkezései az irányadóak

alkalmazás: a 2019. január 1-jét követően, de 2020. január 1-ig létrejött összefonódások esetén

Eljárásindítási közlemény

alkalmazás: a 2017. január 15-én vagy azt követően, de 2018. január 1-jét megelőzően létrejött összefonódások vizsgálatára irányuló azon eljárásokban, amelyek tekintetében a Tpvt. 2017. január 15-étől 2017. december 31-ig hatályos rendelkezései az irányadóak

Feltételek és kötelezettségek

alkalmazás: a 2017. január 15-én vagy azt követően létrejött azon összefonódások vizsgálatára irányuló eljárásokban, amelyek tekintetében a Tpvt. 2014. január 15-étől 2017. december 31-ig hatályos rendelkezései az irányadóak

 

  1. január 15-e előtt létrejött összefonódások:

Egy összefonódásként vagy egy eljárásban elbírálandó ügyletek

alkalmazás: 2017. január 15-től a 2015. június 1-jét követően és 2017. január 15-e előtt létrejött összefonódások esetében

Egyszerűsített és teljes körű eljárás

alkalmazás: 2017. január 15-től azokban az összefonódások engedélyezésére vonatkozó eljárásokban, amelyek tekintetében a Tpvt. 2014. július 1-jétől 2017. január 14-éig hatályos rendelkezései az irányadóak

alkalmazás: 2014. július 1. – 2017. január 14. (azokban az összefonódások engedélyezésére vonatkozó eljárásokban, amelyekben a Tpvt. 2014. július 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései az irányadóak)

alkalmazás: 2013. augusztus 1. -- 2014. június 30.

  • 3/2009. közlemény az egyszerűsített és teljes körű eljárásban engedélyezhető összefonódások megkülönböztetésének szempontjairól (egységes szerkezetben az azt módosító 2/2012. közleménnyel) (2012)
  • 2/2012 közlemény az egyszerűsített és teljes körű eljárásban engedélyezhető összefonódások megkülönböztetésének szempontjairól szóló 3/2009. számú közlemény módosításáról

alkalmazás: 2012. május 7. – 2013. július 31.

alkalmazás: 2009. június 1-től benyújtott kérelmek esetén – 2012. május 6.

alkalmazás: 2005. november 1-je után, 2009. május 31-je előtt benyújtott kérelmek esetén

Feltételek és kötelezettségek

alkalmazás: 2017. január 15-től azokban az összefonódások engedélyezésére vonatkozó eljárásokban, amelyek tekintetében a Tpvt. 2014. július 1-jétől 2017. január 14-éig hatályos rendelkezései az irányadóak

alkalmazás: 2014. július 1 – 2017. január 14. (azon eljárások, amelyekben a Tpvt. 2014. július 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései az irányadóak)

alkalmazás: 2008. május 22. -- 2014. június 30.

Egyszerűsített döntés

alkalmazás: 2017. január 15-től azokban az összefonódások engedélyezésére vonatkozó eljárásokban, amelyek tekintetében a Tpvt. 2014. július 1-jétől 2017. január 14-éig hatályos rendelkezései az irányadóak

alkalmazás: 2014. július 1. – 2017. január 14. (azon eljárásokban, amelyekben a Tpvt. 2014. július 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései az irányadóak)

alkalmazás: 2013. június 10. -- 2014. június 30.

Előzetes egyeztetés (prenotifikáció)

alkalmazás: 2017. január 15.-től–2017. december 31-ig

alkalmazás: 2017. január 14-ig (a2015. június 1-jétől létrejött összefonódások tekintetében)

2017. január 15-én vagy azt követően, de 2019. január 1-jéig létrejött összefonódások:

Általános jogalkalmazási közlemény

alkalmazás: a 2017. január 15-én vagy azt követően, de 2019. január 1-jéig létrejött összefonódások vizsgálatára irányuló azon eljárásokban, amelyek tekintetében a Tpvt. 2018. január 1-jétől hatályos rendelkezései az irányadóak

Eljárásindítási közlemény

alkalmazás: a 2017. január 15-én vagy azt követően, de 2019. január 1-jéig létrejött összefonódások vizsgálatára irányuló azon eljárásokban, amelyek tekintetében a Tpvt. 2018. január 1-jétől hatályos rendelkezései az irányadóak

Feltételek és kötelezettségek

alkalmazás: a 2017. január 15-én vagy azt követően, de 2019. január 1-jéig létrejött összefonódások vizsgálatára irányuló azon eljárásokban, amelyek tekintetében a Tpvt. 2018. január 1-jétől hatályos rendelkezései az irányadóak

Antitröszt ügyek
(Tpvt. IV., és V. fejezet, EUMsz 101. és 102. cikk, Kertv. 7. §)

Engedékenységi politika

alkalmazás: 2016. június 7-től 2017. január 14-ig benyújtott kérelmek esetén

alkalmazás: 2009. május 31-ig benyújtott kérelmek esetén

Egyezségi kísérlet

alkalmazás: 2017 december 31-ig a 2014. július 1. napját követően indított azon versenyfelügyeleti eljárásokban, amelyekben 2016. december 16-án a Tpvt. 73. §-a szerinti előzetes álláspont még nem került a feleknek megküldésre (lásd még a közlemény 101. pontját)

alkalmazás: 2017. január 14-ig (a 2014. július 1. napját követően indított azon versenyfelügyeleti eljárásokban, amelyekben a közlemény közzétételének időpontjában a Tpvt. 73. §-a szerinti előzetes álláspont még nem került a feleknek megküldésre)

alkalmazás: a 2018. január 1. napjától

Bírság

alkalmazás: a 2014. július 1. napját követően indított azon versenyfelügyeleti eljárásokban, amelyekben 2014. november 2-án a Tpvt. 73. §-a szerinti előzetes álláspont még nem került a feleknek megküldésre (lásd még a közlemény 49–50. pontját)

alkalmazás: azon, 2014. július 1-jét megelőzően indított eljárásokban, amelyekben a Tpvt. 73. §-a szerinti előzetes álláspont 2012.január 25-én még nem került a feleknek megküldésre (lásd még a közlemény 49. pontját)

alkalmazás: 2009. május 18.

alkalmazás: 2007. október 15-től 

alkalmazás: 2005. november 1. – 2009. május 18.

alkalmazás: a 2014. július 1. napját követően indított azon versenyfelügyeleti eljárásokban, amelyekben a Tpvt. 73. §-a szerinti előzetes álláspontját az eljáró versenytanács 2016. december 16-a után vagy 2017. december 21-e előtt közölte (lásd még a közlemény 49–51. pontját, és a 11/2017. közlemény 83. és 84. pontját)

Fogyasztóvédelmi típusú ügyek
(Fttv. Tpvt. III. fejezet)

Kötelezettségvállalás Fttv.-s ügyekben

alkalmazás: 2012. szeptember 28-tól 2014. október 5-ig a 2014. július 1. előtt indult eljárásokban

alkalmazás: 2014. október 6-tól a 2012. szeptember 28-át követően, de 2014. július 1-jét megelőzően indított eljárásokban

alkalmazás: 2015. október 1-től azon eljárásokban, amelyekben a Tpvt. 73. §-a szerinti előzetes álláspontját az eljáró versenytanács 2015. szeptember 30 után és 2017. december 21-e előtt közölte

Egyéb kérdések

Kapcsolattartási közlemény

alkalmazás: 2016. január 1-től 2017. december 20-ig

A GVH nyilvános tájékoztatási gyakorlatáról és a GVH felső vezetőivel való kapcsolattartás szabályairól

alkalmazás: 2018. január 1-től

Módosító közlemények

alkalmazás: 2017. január 15-től

alkalmazás: 2014. október 6-tól