Adat megnevezése

Adat

A Gazdasági Versenyhivatal által alapított lapok neve

Versenytükör (szakmai folyóirat)

A Gazdasági Versenyhivatal által alapított lap szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

Gazdasági Versenyhivatal
1054. Budapest, V. Alkotmány utca 5.
Levélcím: 1245. Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (+36) 1 472-8900
Fax: (+36) 1 472-8905
E-mail: versenytukor@gvh.hu

A Gazdasági Versenyhivatal által alapított lap főszerkesztőjének neve

dr. Tóth András elnökhelyettes, a Versenytanács elnöke