Adat megnevezése

Adat

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételévelA szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések - 2020 
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések - 2019
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések - 2018

Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések - 2017

Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések - 2016

Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések - 2015

Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések - 2014

Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések - 2013

Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések - 2012
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések - 2011
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések - 2010
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések - 2009
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések - 2008
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések - 2007
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések - 2006
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések - 2005
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések - 2004