A Tpvt. 21.§-a tiltja a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést. Tilos tehát

  • az üzleti kapcsolatokban tisztességtelenül vételi vagy eladási árakat megállapítani, indokolatlan előnyt kikötni, vagy hátrányos feltételek elfogadását kikényszeríteni,
  • a termelést, a forgalmazást vagy a műszaki fejlődést a fogyasztók, üzletfelek kárára korlátozni,
  • indokolatlanul elzárkózni az üzleti kapcsolat létrehozásától, fenntartásától,
  • a másik fél gazdasági döntéseit indokolatlan előny szerzése céljából befolyásolni,
  • az árut az ár emelését megelőzően vagy az ár emelkedésének előidézése céljából, indokolatlan előny szerzésére, versenyhátrány okozására alkalmas módon a forgalomból indokolatlanul kivonni, visszatartani,
  • az áru szolgáltatását, átvételét más áru szolgáltatásától, átvételétől, továbbá a szerződéskötést olyan kötelezettségek vállalásától függővé tenni, amelyek természetüknél fogva, illetve a szokásos szerződési gyakorlatra figyelemmel nem tartoznak a szerződés tárgyához,
  • azonos értékű vagy jellegű ügyletek esetén üzletfeleket indokolatlanul megkülönböztetni,
  • túlzottan alacsony árakat alkalmazni,
  • a piacra lépést más módon indokolatlanul akadályozni,
  • a versenytárs számára indokolatlanul hátrányos piaci helyzetet teremteni, vagy gazdasági döntéseit indokolatlan előny szerzése céljából befolyásolni.

Az a piaci szereplő van gazdasági erőfölényben az érintett piacon, aki gazdasági tevékenységét a piac többi résztvevőjétől nagymértékben függetlenül folytathatja, anélkül, hogy piaci magatartásának meghatározásakor érdemben tekintettel kellene lennie versenytársainak, szállítóinak és üzletfeleinek vele kapcsolatos piaci magatartására.