A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.) alapján a jelentős piaci erővel rendelkező kereskedő visszaéléssel kapcsolatos magatartása tárgyában a Gazdasági Versenyhivatal jár el oly módon, hogy eljárásaiban a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 21. §-ának megsértése esetén irányadó rendelkezéseket alkalmazza.