Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Bíróság

2. K. 33880/2006/8.

A bíróság a Tesco-Global Zrt. (Budaörs) felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperesnek közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti perében a bíróság meghozta az alábbi

végzést

A bíróság a pert megszünteti.

Kötelezi a bíróság felperest, hogy az állam javára, az illetékhivatal külön felhívására fizessen meg 1.700 (ezerhétszáz) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen 15 nap alatt a Fővárosi Ítélőtáblához címzett, de jelen bíróságon három példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

Indokolás

Felperes az alperes által hozott VJ-159/2005/14. számú határozat felülvizsgálatát kérte.

Felperes és alperes közös nyilatkozatban 2007. június 15.-én a per megszüntetését kérték; a nyilatkozat értelmében a felek költségeiket maguk viselik. A perben tárgyalás tartására nem került sor.

A bíróság a közös kérelemre tekintettel pert az 1952. évi III. törvény (Pp.) 157.§ f.) pontja alapján megszüntette.

Az 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 62.§ (1) bekezdés h.) pontja folytán előzetesen le nem rótt 43.§ (3) bekezdése szerinti 16.500 forint kereseti eljárási illetéket a bíróság az 58.§ (1) bekezdés e.) pont alkalmazásával - figyelemmel a 74/A.§ (1) bekezdésére is - 1.700 forintra mérsékelte, és annak megfizetésére felperest kötelezte az Itv. 64.§ folytán alkalmazandó 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13.§ (4) bekezdése alapján.

A4.fellebbezés lehetőségét a Pp. 233.§ (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2007. június 20.

Végzés

Tesco-Globál Zrt. felperesnek, a Gazdasági Versenyhivatal alperes ellen - közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt - indított perében a bíróság megállapítja, hogy a 8. sorszámú végzés 2007. év július hó 11. napján jogerőre emelkedett és végrehajtható.