Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Bíróság

7. K. 30644/2005/12

Medico Uno Rt. Lr. (Biatorbágy.) és EBEWE Pharma Ges.Mb.H.Nfg.KG. II.r. (Austria) felpereseknek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen, amely perbe a Pharmacia Italia S.p.a. (Italia) alperesi beavatkozó beavatkozott - verseny ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági határozat felülvizsgálata iránt indított perében a bíróság meghozta az alábbi:

végzést

A bíróság megállapítja, hogy szünetelés folytán a per megszűnt.

A felperes illeték feljegyzési joga folytán le nem rótt 15.000 (tizenötezer) forint kereseti illetéket a bíróság 5000 ( ötezer ) forintra mérsékeli, melyet az APEH illetékes Regionális Igazgatóságának a külön felhívására a felperes köteles megfizetni.

A végzés ellen csak az illetékről való rendelkezés tekintetében van helye fellebbezésnek, melyet a kézbesítéstől számított 15 napon belül lehet jelen bíróságnál - a Fővárosi Ítélőtáblához címezve - 3 példányban benyújtani.

Indokolás

A bíróság megismételt eljárásban 2006 október 5. napján a per szünetelését állapította meg 11.-es sorszámú jegyzőkönyvben. A per a szünetelés folytán 6 hónap elteltével 2007 április 5. napján megszűnt.

A felperes tárgyi illeték feljegyzési joga folytán le nem rótt 15.000 Ft illetéket a bíróság az Itv.58.§. (1) bekezdés b.) pontja alapján- az Itv.74.§.(3) bekezdésre is figyelemmel - mérsékelte és az Itv.58.§.(4) bekezdése és a 6/1986 (VI.26.) IM. rendelet 15.§.(3) bekezdése alapján az eljárást kezdeményező felperest kötelezte a mérsékelt illeték megfizetésére.

Budapest, 2007. május 11.