A megtévesztő reklámozás tilalmára és az összehasonlító reklámok jogszerű alkalmazására vonatkozó reklámtörvényi rendelkezések betartását is a GVH ellenőrzi. Ennek indoka az, hogy az említett reklámjogi előírások szoros összefüggésben vannak a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának - versenytörvényben szabályozott - tilalmával. A fogyasztók megtévesztése ugyanis legtöbbször az erre alkalmas tájékoztatással valósul meg, amelynek egyik legelterjedtebb formája a reklám, de ebbe a körbe sorolható mindenfajta áruval, szolgáltatással kapcsolatos - vásárlást, igénybevételt megelőző - információközlés is.