A Gazdasági Versenyhivatal közzétette az állami irányítású tőkealapok számára a Versenytörvény 25/B. §-a szerinti tájékoztatás benyújtásához szükséges űrlapját.

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 2021. október 1-jén hatályba lépett módosításával egyszerűsítette az állami irányítás alatt álló kockázati tőkealapok adminisztratív terheit azáltal, hogy mentesítette a bejelentési kötelezettség alól azokat a közös irányításszerzést eredményező összefonódásaikat, amelyek az Európai Bizottság által a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánított állami támogatással megvalósuló tőkebefektetések révén valósulnak meg, amennyiben a befektetéssel érintett céltársaság előző évi nettó árbevétele nem éri el az 1 milliárd forintot.

A bejelentési kötelezettség alóli mentesítéssel együtt ugyanakkor a Tpvt. tájékoztatási kötelezettséget írt elő. Ezt a tájékoztatást 2022. január 1-jétől a Hivatal által közzétett űrlapon kell az irányításszerző tőkealapoknak a Gazdasági Versenyhivatal részére benyújtaniuk.

 A tájékoztatást szolgáló űrlap elérhető a Gazdasági Versenyhivatal www.gvh.hu honlapján, valamint a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (SZÜF) is.