Az Európai Bizottság május 11-én elfogadta az új vertikális csoportmentességi rendeletet (a továbbiakban: VBER) és az új vertikális iránymutatásokat, a 2010-es szabályok alapos értékelését és felülvizsgálatát követően.

A felülvizsgált rendelet és az iránymutatások egyszerűbb, világosabb, naprakészebb szabályokat és útmutatást biztosítanak a vállalkozások számára. Az új szabályok hozzájárulnak majd ahhoz, hogy az e-kereskedelem és az online értékesítés növekedése által átalakított üzleti környezetben értékelni tudják, hogy a szállítási és forgalmazási megállapodások összeegyeztethetők-e az uniós versenyszabályokkal. A felülvizsgált VBER és vertikális iránymutatások 2022. június 1-jén lépnek hatályba.

A korábbi szabályokhoz képest a fő változások a safe harbour (biztonságos kikötő) biztosítására összpontosítanak.

A biztonságos kikötő hatályát csökkentették, ugyanis a kettős forgalmazás bizonyos szempontjai és a paritásos kötelezettségek bizonyos típusai az új VBER értelmében már nem élveznek mentességet, hanem azokat az EUMSZ 101. cikke alapján egyedileg kell értékelni.

A felülvizsgált VBER-szabályokat egyértelműbbé és egyszerűbbé tették, hogy azok könnyebben hozzáférhetőek legyenek azok számára, akik napi üzleti tevékenységük során használják őket. A VBER-szabályok többek között az online korlátozások, a platformgazdaságban kötött vertikális megállapodások és a fenntarthatósági célokat követő megállapodások értékelése tekintetében is naprakésszé váltak.

Az iránymutatások emellett részletes útmutatást nyújtanak számos témában, például a szelektív és kizárólagos forgalmazási és ügynöki megállapodásokkal kapcsolatban.

A főbb változásokra vonatkozó további részletes információk az alábbi linken megtekinthetőek angol nyelven: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2844