Mi a Kartell-chat?

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a kartellekkel szembeni fellépést kiemelt feladatának tekinti. A kartellek felderítésének elősegítése, valamint a kartellekkel kapcsolatos kérdések megválaszolása céljából a versenyhatóság chat (üzenetküldő) felületet üzemeltet a honlapján.

Kartell-chat ábra

Milyen esetekben várja jelzését a GVH?

Elsősorban a kőkemény kartellek esetében. A chat zárt rendszere lehetőséget biztosít arra, hogy a GVH szakemberei számára anonim módon tegye fel kérdéseit, illetve ily módon osszon meg információkat.

A versenytársak közötti, az alább felsorolt jellegű, tartalmú és célú megállapodásokkal vagy összehangolt magatartásokkal (a továbbiakban: megállapodás) kapcsolatban várunk jelzéseket:

 

  • Olyan, versenytársak közötti megállapodás, amely közvetlenül vagy közvetve a termék vagy szolgáltatás vételi vagy eladási árának rögzítésére irányul, azaz a versenytársak megállapodnak abban, hogy az adott terméket vagy szolgáltatást milyen áron fogják értékesíteni ahelyett, hogy egymástól függetlenül határoznák meg az áraikat. (Ez közismertebb nevén az árrögzítés.)

  • Olyan, versenytársak közti megállapodás, amely a piac felosztására irányul, azaz a versenytársak előre felosztják egymás között, hogy melyik vállalkozás milyen fogyasztói körnek vagy potenciális fogyasztói körnek fogja értékesíteni az adott terméket vagy szolgáltatást és megállapodnak abban, hogy e körben nem versenyeznek egymással. (Ez közismertebb nevén a piacfelosztás.)

  • Olyan, versenytársak közti megállapodás, amely a termelési, eladási kvóták meghatározására irányul, azaz a versenytársak megállapodásukkal korlátozzák azt, hogy egy adott termékből mennyit gyártanak, adnak el a piacon.

  • Közbeszerzési kartellek. A versenytárgyalásokon, közbeszerzési eljárásokon és más pályázatokon való – versenytárs ajánlattevők közötti – összejátszás. A pályázók általában előzetesen megállapodnak arról, hogy ki nyeri magas áron a tendert, míg a többiek nem pályáznak, vagy eleve versenyképtelen ajánlatokat adnak be, esetleg visszavonják ajánlataikat.

  • vertikális megállapodások olyan, áruk és szolgáltatások eladására, illetve vételére vonatkozó megállapodások, amelyek a termelési vagy az értékesítési lánc különböző szintjein tevékenykedő vállalkozások között jönnek létre. A gyártók és a nagy- vagy kiskereskedők közötti forgalmazási megállapodások a vertikális megállapodások tipikus példái.

Milyen jellemző kartellezési módszerek vannak?

A kartellezés számos módon megvalósulhat, különösen jellemző az információs kartell, a szívességi kartell, az ajánlat-elfojtás, az ajánlattevők áregyeztetése, körbenyeréses rendszer.

Példa lehet a versenytársak versenytárgyaláson történő összejátszására az, ha a versenytársak az ajánlattétel előtt információt cserélnek egymással indulási szándékaikról, vagy titkos megállapodást kötnek arról, hogy a versenytárgyaláson valamelyikük nem ad be árajánlatot, színlelt ajánlatot tesz vagy a másiknál lényegesen magasabb ajánlatot ad be azért, hogy a másik vállalkozás tendernyerését elősegítse. (Az ajánlattevők versenytárgyaláson való összejátszásáról ide kattintva kaphat bővebb felvilágosítást.)

Mi az az engedékenység?

Az engedékenység lehetőséget ad a kartellező vállalkozások számára a GVH-val való együttműködés esetén a versenyfelügyeleti bírság alól való teljes vagy részleges mentesülésre. A versenyhivatallal együttműködő, a kartell feltárását tevékenyen elősegítő vállalkozások az engedékenység keretében mentesülhetnek az egyébként kiszabásra kerülő versenyfelügyeleti bírság egésze, vagy annak egy része alól, amelyet a versenytörvényben és az az alapján kiadott engedékenységi űrlapban foglaltak szerint, engedékenységi kérelem benyújtásával kezdeményezhetnek.

További részletek: http://www.gvh.hu/szakmai_felhasznaloknak/engedekenysegi_politika

Mi az az informátori díj?

Az a díj, amiben az a természetes személy részesülhet, aki valamely kőkemény kartell felfedéséhez és felderítéséhez nélkülözhetetlen bizonyítékot szolgáltat a GVH-nak.

Az informátori díj összege a GVH által az ügyben kiszabott bírság egy százaléka, de legfeljebb ötvenmillió forint.

További részletek: http://www.gvh.hu/fogyasztoknak/informatori_dij

Milyen esetekben ne írjon?

A Kartell Chat nem tud segítségére lenni a GVH hatáskörébe tartozó fogyasztóvédelmi típusú témákban. Ezekben az esetekben kérjük éljen panasszal vagy bejelentéssel a GVH-hoz vagy forduljon Ügyfélkapcsolati Irodánkhoz: http://www.gvh.hu/fogyasztoknak/az_ugyfelkapcsolati_iroda_elerhetosegei.

További részletek: http://www.gvh.hu/fogyasztoknak/mikor_forduljon_a_gvh-hoz

http://www.gvh.hu/fogyasztoknak/hogyan_fordulhat_a_gvh_hoz/panasz_es_bejelentes

Kivel „beszélget”, aki üzenetet ír?

A chat zárt felületként működik, még a honlap tartalmi szerkesztői sem férnek hozzá a beszélgetésekhez. A chatelők (üzenetküldők) a Felderítő Iroda meghatározott munkatársával kerülnek kapcsolatba. Minden, a kartelleket érintő (kartell-megállapodásokkal, engedékenységi politikával, informátori díjjal kapcsolatos) üzenet megválaszolásra kerül.

Anonim a chat?

Igen. A felhasználó a regisztrációt követően egy általa választott nicknéven (felhasználó néven) jelszavának megadásával jelentkezik be, a regisztrációhoz nem kell kötelezően megadni az e-mail elérhetőséget.

Hogyan tud üzenetet küldeni?

A felhasználó a bejelentkezés után az „Új téma” gombra kattintással írhat üzenetet és csatolhat file-t maximum 10 MB méretben.

Az adott felhasználó által, egymástól eltérő tárgyban folytatott beszélgetések a témák szerint különíthetők el, így amennyiben a már korábban folytatott csevegéstől eltérő tárgyban kíván a felhasználó üzenni, akkor javasolt „Új téma” megkezdése.

Kap-e külön értesítést a válaszról?

Nem. Az üzenetek követését – azaz, hogy adott-e választ üzenetére a GVH – a felhasználó a felületen történő ismételt bejelentkezéskor tudja ellenőrizni. Tekintettel arra, hogy a felhasználó anonim módon jelentkezett be, nem ismert az e-mail címe, ahová erről értesítést tudnánk küldeni.

Láthatja-e más az üzeneteit?

Nem. Minden felhasználó csak a saját nicknevén kezdeményezett csevegéseket láthatja. A felhasználók csak üzenetküldési, üzenetolvasási és file-feltöltési jogokkal rendelkeznek a felületen.

A Kartell-chat bejelentkezéshez kattintson az alábbi linkre:

http://www.gvh.hu/kartellchat