Közzététel elrendelése

A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) kiemelten fontosnak tartja a magyarországi versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztését, ezen belül a verseny társadalmi elfogadottságának növelését, a versenybarát, illetve a tudatos fogyasztói döntéshozatalt biztosító szabályozási környezet kialakulásának elősegítését, valamint a fogyasztói tudatosság növelését. A GVH tevékenységének fontos része a versenypolitikával, versenyjoggal, valamint a fogyasztói döntéshozatallal és annak védelmével kapcsolatos általános tájékozottság növelése, a verseny, valamint a fogyasztói döntéshozatal közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közélet fejlődéséhez való hozzájárulás.

A GVH által a versenykultúra, illetve a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztése céljából kialakított támogatási rendszer célja a magyar és az európai uniós versenyjog és a versenypolitika, illetve a piacelmélet, valamint a tudatos fogyasztói döntéshozatal és annak védelme kérdéseivel foglalkozó magyarországi közélet és tudományos élet működésének és fejlődésének elősegítése, azáltal, hogy támogat egyes e téren folytatott programokat, illetve keresletet támaszt azokkal szemben. A támogatási rendszer célja az is, hogy hozzájáruljon a versenyjoggal, a versenypolitikával, illetve a piacelmélettel, valamint a tudatos fogyasztói döntéshozatallal és annak védelmével kapcsolatos magyarországi és európai uniós elméleti és empirikus ismeretek gyarapodásához, javulásához és finomodásához, illetve az elért eredmények minél szélesebb körű megismertetéséhez.

A támogatások lehetővé teszik, hogy olyan tudományos és oktatási programok, kutatási eredmények, valamint esetenként rendezvények szülessenek, amelyek a pályázati lehetőségek nélkül nem feltétlenül jönnének létre, illetve, hogy a megvalósítás olyan személyeket, szervezeteket vonjon be a versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának - közcélú - fejlesztésébe, akik e tevékenységben egyébként nem, vagy nem ilyen súllyal vállalnának szerepet.

A korábbi útmutatónak megfelelően a jelen felülvizsgált, és gyakorlati tapasztalatokat átültető útmutató célja továbbra is az, hogy ismertesse a GVH által a fenti körben nyújtott támogatások megvalósítására szolgáló rendszert. A támogatási útmutató nem vonatkozik a GVH által évente meghirdetésre kerülő „Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” elnevezésű tanulmányi versenyre.

A 2019. január 1. napjától hatályos az "Útmutató a Gazdasági Versenyhivatal által a versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésével összefüggésben nyújtott támogatásokról" című dokumentum, mely letölthető:

valamint az Útmutatóhoz kapcsolódó:

A 2017. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig hatályos Útmutató és annak mellékletei letölthető DOC formátumban: