Közzététel elrendelése

A GVH ideiglenesen nem fogad be támogatási rendszere keretében egyedi támogatási kérelmet. A támogatási rendszerrel kapcsolatos esetleges fejleményekért e honlapot kövesse figyelemmel.

A még futó programok elszámolására vonatkozó, "Útmutató a Gazdasági Versenyhivatal által a versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésével összefüggésben nyújtott támogatásokról" című dokumentum innen tölthető le:

A hatályos ÚTMUTATÓ és Mellékletei
Elektronikus elszámoló lap a GVH által biztosított támogatásokhoz