A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenykultúra Központja (GVH VKK) koordinálja a GVH versenykultúra és tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúra fejlesztő és terjesztő tevékenységét a versenytörvény 36.§ (1) f) pontja alapján. A GVH e tevékenységével járul hozzá a verseny társadalmi elfogadottsága, a jogkövető magatartás, a versenybarát, és a tudatos fogyasztói döntéshozatalt biztosító szabályozási környezet elősegítéséhez, illetve a fogyasztói tudatosság növelése érdekében a magyarországi és európai közösségi versenykultúra, valamint a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrája, továbbá a regionális versenyjogi intézményrendszer fejlesztéséhez.

A GVH VKK 2010. évre vonatkozó munkatervének megfelelően ezennel meghirdeti a hivatalon kívüli szervezetek versenykultúra fejlesztő munkáját támogató pályázatait (GVH VKK/2/2010 és GVH VKK/3/2010 számon).

A GVH VKK tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a pályázati felhívások, illetve a pályázati rendszer a jelenleg hatályban lévő törvényeknek megfelelően került kialakításra, illetve módosításra, így a jogszabályi környezet megváltozása esetlegesen a GVH VKK pályázati felhívásait is érintheti.

A pályázatokkal kapcsolatos részletes feltételeket a pályázati felhívások tartalmazzák. Pályázat beadására 2010. augusztus 9. és szeptember 15. (postai bélyegző szerint) között van lehetőség azzal, hogy a pályázati programot csak a támogatási szerződés aláírását követően lehet megkezdeni, illetve a pályázati programnak és a beszámolásnak is meg kell valósulnia legkésőbb 2011. szeptember 30-ig.

Jelen pályázati felhívások által felhasználható pénzügyi keret, mintegy 150 millió Ft, a GVH VKK költségvetésében rendelkezésre áll.

A pályázatokkal kapcsolatos további felvilágosítást írásban lehet kérni a GVH VKK-tól a versenykultura@gvh.hu e-mail címen.