V4 országok Versenyjogi Konferenciája

 

A Gazdasági Versenyhivatal a Visegrádi Csoport soros magyar elnöksége keretében rendezi meg a „V4 országok Versenyjogi Konferenciáját”.

A magyar elnökség újításaként kívánjuk bevezetni és ezzel hagyományt is teremteni, hogy a Visegrádi Csoport soros elnöki tisztét ellátó tagállam versenyhatósága versenyjogi konferenciát szervez az együttműködésben részes tagállami versenyhatóságok vezetői és munkatársai aktív közreműködésével. A meghívottak között szerepelnek a Bizottság, valamint a tagállami versenyhivatalok vezetői és munkatársai, a tudományos és az üzleti élet képviselői, valamint gyakorló versenyjogászok és újságírók. A rendezvény elsősorban a négy részes tagállam számára jelentős versenyjogi kérdések megvitatására fektet hangsúlyt. Az egyes panelek témájuk szerint foglalkoznak az elmúlt időszaknak a versenyre vonatkozó jogalkotási fejleményeivel, jogalkalmazási gyakorlatával és a versenypártolás terén szerzett tapasztalatok áttekintésével.

A két-két szekcióülést tartunk, amelyen a visegrádi tagállamok versenyhivatalainak szakértői, továbbá osztrák, román és szlovén kollégák folytatnak panelbeszélgetést a régióban felmerülő versenyjogi problémákról, jogalkotási gyakorlatról, a közbeszerzési kartellek elleni küzdelemről, az ügyek bírósági felülvizsgálatáról, kiemelt hangsúlyt fektetve a kis- és középvállalkozások versenypártolással kapcsolatos kérdéseire.

A konferencia időpontja: 2014. március 20.

Helyszín: Sofitel Budapest Chain Bridge

Cím: Budapest, V. ker. Széchenyi tér 2.

Tervezett Program

Előadók önéletrajza

Prezentációk