Versenyfelügyeleti ügyekben a GVH versenyfelügyeleti eljárásait érdemben lezáró - valamint azok végrehajtását elrendelő - határozatokat a hivatalon belül elkülönült döntéshozó fórumként működő Versenytanács hozza meg, majd - egy esetleges jogorvoslat esetén - jogi képviselő bevonásával képviseli azokat a bíróság előtt. A Versenytanács bírálja el egyúttal a vizsgálók által a versenyfelügyeleti eljárás során hozott ún. közbenső végzések elleni jogorvoslati kérelmeket is.

A Versenytanács tagjait a hivatal elnökének javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, illetve menti fel. A kinevezés hat évre szól, a kinevezett versenytanácstag a hat év lejártát követően újból kinevezhető.

A Versenytanács munkáját a Versenytanács elnöke szervezi és irányítja. A Versenytanács az egyes ügyeket a Versenytanács elnöke által kijelölt három vagy öt tagú eljáró versenytanácsban bírálja el. A versenytörvény a versenyfelügyeleti eljárás lefolytatásához teljes önállóságot biztosít a Versenytanács tagjainak: döntésük meghozatalakor csak a törvénynek vannak alárendelve, részükre utasítás nem adható. A Versenytanács tagjai - versenyfelügyeleti feladataik mellett - közreműködnek a GVH versenypártolási és versenykultúra fejlesztése érdekében végzett tevékenységében is.