Irodavezető: dr. Hernádi Júlia

Az elnökhelyettes szakmai felügyelete alá tartozó Fogyasztóvédelmi Iroda végzi a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása ügytípusba sorolható panaszok, bejelentések intézését, illetve vizsgálatok lefolytatását, ennek körében:

  • folyamatosan figyelemmel kísérik a verseny és a piacok működését;

  • a hivatalhoz érkezett panaszok, illetve bejelentések alapján döntést hoznak arról, hogy induljon-e hivatalból versenyfelügyeleti eljárás a versenytörvény alapján, illetve jogsértés gyanúja esetén saját kezdeményezésre versenyfelügyeleti eljárást indítanak;

  • lefolytatják az említett ügytípusba tartozó versenyfelügyeleti eljárásokat és vizsgálati jelentésükkel előkészítik a Versenytanács döntését;

  • utóvizsgálat keretében ellenőrzik a versenytanácsi döntések végrehajtását.

Ezen túlmenően a Fogyasztóvédelmi Iroda is részt vesz a hivatalhoz egyeztetésre érkezett jogszabály-tervezetek, koncepciók véleményezésében és a GVH egyéb versenypártolási tevékenységében; valamint a GVH versenykultúra fejlesztése és terjesztése érdekében végzett tevékenységében is.