A főtitkár az elnök közvetlen irányítása alatt áll, a Főtitkársághoz tartozó szervezeti egységek révén gondoskodik:

  • az elnöki döntések szakmai előkészítéséről és végrehajtásáról;

  • a központi titkársági, hivatalszervezési, humánpolitikai és kommunikációs feladatok ellátásáról;

  • az Országgyűléssel és bizottságaival, illetve más állami szervek, valamint a külföldi hatóságok és szervezetek vezetőivel való kapcsolattartásról;

  • az elnök hivatali programjainak szervezéséről;

  • az Országgyűlés részére szóló, a hivatal éves tevékenységét bemutató beszámoló összeállításáról;

  • a versenykultúra és a regionális versenyjogi intézményrendszer fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;

  • az informatikai szervezéssel és rendszerfejlesztéssel kapcsolatos hivatali feladatok ellátásáról.