A versenytörvény 36. § (6) bekezdésének megfelelően a Gazdasági Versenyhivatal elnöke a Versenytanács elnökével együttesen a Gazdasági Versenyhivatal jogalkalmazási gyakorlatának alapjait ismertető közleményt adhat ki, amelyek rendeltetése a jogalkalmazás kiszámíthatóságának növelése.

  1. Hatályos antitröszt típusú és fogyasztóvédelmi típusú ügyekre vonatkozó közlemények felülvizsgálata:

A versenytörvény 2021. január 1-jén hatályba lépő módosításaira tekintettel indokolttá vált a GVH közleményeinek áttekintése és hatályosítása a megváltozott jogszabályi rendelkezésekhez igazodóan. A Hivatal a közlemények hatályosítása során figyelemmel volt más jogszabályok módosulására, a jogerős bírósági döntésekre, valamint a Versenytanácsnak a közlemények alkalmazása során szerzett tapasztalataira is.

A Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének 1/2021. közleményét a Hivatal úgy alakította ki, hogy az a nemzetközi példák és magyar bírósági gyakorlat alapján az alkalmazandó jog helyes értelmezésére vonatkozó útmutató legyen, és így növelje a jogalkalmazás kiszámíthatóságát.

  1. Összegző táblázat

A fenti szempontokat figyelembe vevő felülvizsgálat eredményeképpen a Gazdasági Versenyhivatal elnöke és a Versenytanács elnöke 2021. április 22-én kiadta a következő közleményt:

Közlemény száma Közlemény címe  
1/2021. az egyes korábbi közlemények módosításáról  

A Gazdasági Versenyhivatal honlapján elérhetőek az 1/2021. közlemény által módosított közlemények:

Közlemény száma Közlemény címe Közlemény alkalmazása

14/2017.

a Tpvt. 78/A. §-a szerinti engedékenységre vonatkozó szabályok alkalmazásáról (egységes szerkezetben az azt módosító 1/2021.  közleménnyel)

az 1/2021. közleményben foglalt módosítások 2021. január 1-től alkalmazandóak.

10/2017.

az egyezségi eljárásról (egységes szerkezetben az azt módosító 2/2018. és 1/2021. közleménnyel)

 

az 1/2021. közleményben foglalt módosítások azon eljárásokban (ideértve a megismételt eljárásokat is) alkalmazandók, amelyekben a Tpvt. 73. §-a szerinti előzetes álláspont közlésére a jelen közlemény közzétételének időpontjáig még nem került sor

1/2020.

az antitröszt típusú jogsértésekre vonatkozó tilalmakba ütköző magatartások esetén a bírság összegének megállapításáról (egységes szerkezetben az azt módosító 1/2021. közleménnyel)

 

az 1/2021. közleményben foglalt módosítások azon eljárásokban (ideértve a megismételt eljárásokat is) alkalmazandók, amelyekben a Tpvt. 73. §-a szerinti előzetes álláspont közlésére a jelen közlemény közzétételének időpontjáig még nem került sor

12/2017.

a fogyasztóvédelmi típusú ügyekben kiszabott bírság meghatározásának szempontjairól (egységes szerkezetben az azt módosító 1/2021.közleménnyel)

 

az 1/2021. közleményben foglalt módosítások azon eljárásokban (ideértve a megismételt eljárásokat is) alkalmazandók, amelyekben a Tpvt. 73. §-a szerinti előzetes álláspont közlésére a jelen közlemény közzétételének időpontjáig még nem került sor (kivéve a 2021. január 1-jétől alkalmazandó 66. pontot)

1/2018.

a Tpvt. 75.§-a szerinti kötelezettségvállalásról (egységes szerkezetben az azt módosító 1/2021. közleménnyel)

az 1/2021. közleményben foglalt módosítások azon eljárásokban (ideértve a megismételt eljárásokat is) alkalmazandók, amelyekben a Tpvt. 73. §-a szerinti előzetes álláspont közlésére a jelen közlemény közzétételének időpontjáig még nem került sor (kivéve a 2021. január 1-jétől alkalmazandó 7. a., 14. g. és 30. pontokat)

13/2017.

az adatszolgáltatási kötelezettséggel összefüggésben kiszabott eljárási bírságokról (egységes szerkezetben az azt módosító 1/2021. közleménnyel)

az 1/2021. közleményben foglalt módosítások a közlemény közzétételekor folyamatban lévő, és ezt követően indult versenyfelügyeleti eljárásokban alkalmazandók