Vj-67/1999/38

Agreement which does not cause market closing is not subject the prohibition of restricting competition (Marschall Cavendish Magyarország Fióktelep és társai):

September 13, 1999. Budapest

dr. Sólyom Eszter sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Lénárd Réka sk.
Kis Lászlóné