Társoldalak
GVH Versenykultúra-fejlesztés
OECD
Versenyügyi Tanácsadó Irodahálózat
penzSztar
GVH > Elemzések > Vitaanyagok > 2016. december 9-én indított nyilvános konzultáció anyagai (Fúziós Űrlap)

Nyilvános konzultáció a GVH új fúziós eljárásrendjével kapcsolatos közlemények illetve az új Fúziós Űrlap és az ahhoz tartozó Útmutató tervezetéről

A Tpvt. módosítás következtében létrejövő új fúziós eljárási szabályokhoz igazítás érdekében szükségessé vált a Hivatal fúziós eljárásokhoz kapcsolódó anyagainak felülvizsgálata és új közlemények kiadása, továbbá új Fúziós Űrlap elkészítése.

A GVH a közlemények és az Űrlap véglegesítése során építeni kíván az érintettek szakmai álláspontjára is, ezért a jelen konzultáció keretében a GVH 2016. december 23. (péntek) 12 óráig várja írásban az e-mail címre az érdekeltek észrevételeit. A GVH a beérkezett észrevételeket az adatvédelmi szabályok figyelembevételével honlapján közzéteszi!

A konzultációra bocsátott anyagok itt érhetőek el:

1. ,,Az összefonódás-bejelentési kötelezettség, az összefonódás vizsgálatára irányuló versenyfelügyeleti eljárás megindítása, valamint az eljárás teljes körűvé nyilvánítása esetén alkalmazandó „nem nyilvánvalóság” feltételéről” szóló közlemény

2. ,,Az összefonódás vizsgálatára irányuló eljárásban hozott nem megtiltó határozatokban feltételek, illetve kötelezettségek előírásáról” szóló közlemény

3. ,,Az összefonódások vizsgálatával foglalkozó eljárásokhoz kapcsolódó előzetes egyeztetésről” szóló közlemény

4. ,,Fúziós eljárásjogi közlemény

5. Fúziós Űrlap

6. Fúziós Űrlaphoz tartozó Útmutató

Budapest, 2016. december 9.

A konzultációra bocsátott közlemény tervezetre érkezett észrevételek:

Budapest, 2017. január 19.