Egyéb

A Kertv. alapján a jelentős piaci erővel rendelkező kereskedő felett a visszaéléssel kapcsolatos felügyeletet a Gazdasági Versenyhivatal végzi oly módon, hogy eljárásaiban a Tpvt. 21. §-ának megsértése esetén irányadó rendelkezéseket alkalmazza.