GVH > Elemzések > GVH-tanulmányok

GVH-tanulmányok

GVH-tanulmányok jellemzően két tárgykörben készülnek. Egy részük a Hivatal megközelítését, szakmai álláspontját fejti ki egy-egy adott kérdés kapcsán, bemutatva az erre épülő versenypártolási, illetve versenyfelügyeleti tevékenységet is. Ez nem a versenytörvény alkalmazásával kapcsolatos jogértelmezés taglalását jelenti – azt a Hivatal közleményei, valamint a Versenytanács elvi állásfoglalásai tárgyalják. A tanulmányok másik része az egyes ágazatokban végbemenő piaci mozgásokat elemzi. Ezeket a GVH saját maga készíti, vagy külső piackutatóval készítteti el.

A Versenyhivatali Füzetek mint önálló kiadvány megszűnt, a sorozatban megjelent írások a Versenyhivatali Füzetek menüpontra kattintva érhetők el.

GVH-tanulmányok

Nyomtatott médiumok helyettesítése napilapolvasók körében

A Gazdasági Versenyhivatal figyelem felhívása a kamarák, gazdasági szervezeteket tömörítő társadalmi szervezetek működése, etikai szabályzatai és más önszabályozási tevékenysége versenyjogi szabályokkal való összhangjának megteremtése érdekében

Elemzés a 2008. évi mezőgazdasági terményfelvásárlási folyamatokról

A kereskedők körében a kártyás fizetés elterjedtségével, tapasztalataival, kondícióival, esetleges költségeivel kapcsolatban végzett felmérés eredményei

A GVH álláspontja a kötelező eredetiségvizsgálat szabályozásáról, a szabályozás működéséről, és a piacról

A banki tájékoztatás minőségével kapcsolatos kutatási eredmények

Nagyméretű kiskereskedelmi láncok és beszállítóik kapcsolatának oksági elemzése (Tanulmány)

A Gazdasági Versenyhivatal versenypolitikai álláspontja a magyarországi elektronikus hírközléspiaci verseny és szabályozás alakulásáról (véglegesített változat)

Nagyméretű kiskereskedelmi láncok és beszállítóik kapcsolata (Tanulmány)

Verseny és termelékenység - irodalmi áttekintés

A Gazdasági Versenyhivatal tájékoztatója a gyógyszertárak egyes összefonódásaira vonatkozó sajátos jogi szabályozás alkalmazásáról

A magyar cukoripari verseny helyzete az európai és a globális piaci környezetben

A Gazdasági Versenyhivatal vitaanyaga: Versenyt az egészségügyben? Igen, de hogyan!?

A Gazdasági Versenyhivatal ajánlása a közjegyzői szolgáltatások szabályozásának felülvizsgálatára

Gondolatok az ártörvény koncepcionális felülvizsgálatához

A GVH álláspontja az agrárpiaci rendtartásban megjelenő vevői erővel összefüggő szabályozási tervezetről

Tájékoztató a Gazdasági Versenyhivatal által a gyógyszerpiac szabályozásának versenypolitikai kérdéseit vizsgáló szakmai anyagtervezetéről

A kábeltelevíziós szolgáltatók műsorjelelosztó szolgáltatásával kapcsolatos versenyfelügyeleti eljárások tapasztalatai alapján megfogalmazott szabályozási javaslatokról

Néhány aktuális felvetés a hírközlés árszabályozásáról

Versenykérdések a villamosenergia-szektorban

A versenyhatóság és a felügyeleti hatóság kapcsolata az energia szektorban

A Gazdasági Versenyhivatal versenyhivatal versenypolitikai álláspontja a nagyméretű kiskereskedelmi láncokkal kapcsolatban

A Gazdasági Versenyhivatal versenypolitikai álláspontja a távközlési piacnyitás fő kérdéseivel kapcsolatban

A Gazdasági Versenyhivatal versenypolitikai álláspontja a villamosenergia szektor piacnyitásának fő kérdéseivel kapcsolatban